Moholy-Nagy University of Art and Design

Szenátus

A Szenátus tagjai
A Szenátus feladatai
Kapcsolat
Cím
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Titkárság
jog@mome.hu
A Szenátus elnöke
rektor@mome.hu
Az Egyetem intézményi szintű, döntési, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési jogkörrel rendelkező vezető testülete a Szenátus, amelyet megilletnek a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai.

A Szenátus tagjai

egyetemi docens, témavezető

ebabarczy@mome.hu

BA szakvezető, művésztanár

brovinszki@mome.hu

hallgató

Social Design Hub vezető, Tudományos főmunkatárs, témavezető

feher.bori@mome.hu

Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, doktorandusz, egyetemi tanársegéd, képzésfejlesztési programvezető, óraadó

gorka@mome.hu

Doktori Iskola Board, Doktori Iskola vezetője, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, MA szakfelelős, egyetemi tanár, témavezető

harmati@mome.hu

BA szakfelelős, egyetemi docens, intézetigazgató, témavezető

horan@mome.hu

MA szakvezető, egyetemi tanársegéd

kele.ildiko@mome.hu

egyetemi tanár, intézetigazgató, témavezető

kovacs.csaba@mome.hu

Management, TechPark igazgató, audio médiamérnök, doktorandusz

krasz.adam@mome.hu

Innovációs Központ igazgató

lasma.ivaska@mome.hu

MA szakfelelős, MA szakvezető, egyetemi docens, témavezető

marian.balazs@mome.hu

BA szakfelelős, BA szakvezető, egyetemi docens, témavezető

mate@mome.hu

vezérigazgató

vezerigazgatosag@mome.hu

egyetemi docens, témavezető

mohacsi@mome.hu

intézetigazgató

molnar.peter@mome.hu

BA szakvezető, egyetemi tanársegéd

palfalusi@mome.hu

Akadémia igazgató, MA szakfelelős, egyetemi tanár, témavezető

akademia@mome.hu

mesteroktató, oktatásszervezéséért felelős vezető

schmidt@mome.hu

gazdasági igazgató

simon.ildiko@mome.hu

Doktori Iskola Board, Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, MA szakfelelős, PhD program vezető, egyetemi tanár, témavezető

szem@mome.hu

MA szakfelelős, egyetemi tanár, intézetigazgató, témavezető

vargha.balazs@mome.hu

egyetemi adjunktus, témavezető

vetopet@mome.hu

külső óraadó

vincze@mome.hu

A Szenátus feladatai

Az Egyetem képzési feladatainak meghatározása

Meghatározza az Egyetem képzési és kutatási feladatait, és ellenőrzi azok végrehajtását

Saját működési rend és egyéb tervek

Megállapítja saját működésének rendjét, valamint megalkotja az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát

A rektori pályázati felhívásra vonatkozó javaslat megfogalmazása

A fenntartó felhívását követően megfogalmazza a rektori pályázati felhívásra vonatkozó javaslat, véleményezi a rektori pályázatokat és rektorjelöltjét megválasztja, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét

Member of the European
Network of
Innovative
Higher Education Institutions
9 Zugligeti St,
Budapest, 1121