Abban hiszünk, hogy a design a jövő formálásának hatékony eszköze. A tervezőgrafikus aktív résztvevője, tudatos alakítója azoknak a folyamatoknak, melyek a környezetünket egyre több területen meghatározzák. Ez egyúttal a határok kiterjesztését és a konvenciók felülírását is jelenti. Jelenlegi hallgatóink a jövőben olyan tevékenységeket fognak végezni, amikről ma még sejtésünk sincs és az is biztos, hogy a tervezőgrafika eszközrendszere is alaposan át fog alakulni. Az állandóságot a változásra való nyitottság jelenti, az örök kíváncsiság, ami problémákra fókuszálva, megoldások keresésében határozza meg magát.

 

Képzések

Hírek, események

Showroom

Oktatók

Balla Dóra DLA. habil, Egyetemi docens
Nagy László DLA, egyetemi adjunktus
Simon Péter Bence, egyetemi adjunktus
Vargha Balázs, tanszékvezető, egyetemi adjunktus

Tanfolyamok

Visual grammar

Kreativitásfejlesztő grafikai tanfolyam

 

Adatvizualizáció

Kreatív alkalmazások tervezése modern web technológiákkal
Kezdés: 2020. ősz

PreMOME

A MOME felvételi előkészítő kurzusai

MOME IXD

A MOME felhasználó-központú digitális designer képzése