A Moholy-Nagy-díj

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Magyarország egyik legrégebbi művészettel és designnal foglalkozó felsőoktatási intézménye, amely az eltelt 140 év alatt, érzékenyen reagálva a kor kihívásaira, számtalanszor megújult. Az egykori Magyar Iparművészeti Egyetem 2006-ban vette fel a világhírű, magyar származású fotográfus, művész Moholy-Nagy László nevét, hogy szellemiségét és nyitott világszemléletét mintaként állítsa a jövő generációi elé. A névváltoztatás kifejezi az egyetem Moholy-Nagy oktatási-művészeti alapvetéseivel való azonosulását, és azt a célkitűzést, hogy szellemi örökségét hazai és nemzetközi szinten is megőrizzük. Fáradhatatlan kísérletezőkedve, a technikai újítások iránti nyitottsága, az elmélet és gyakorlat egységének megteremtéséért végzett munkája, és mindenekfelett álló humanizmusa a mai napig inspirálnak minket. 

2006-ban a MOME közössége arról is döntést hozott, hogy az egyetem háromtagú kuratóriuma évente díjat adományozzon egy olyan személyiségnek, akinek emberi és alkotói léte szorosan kapcsolódik az egyetemhez vagy az egyetem által képviselt értékekhez.

 

Karol P. B. Vail Moholy-Nagy-díjas (2019) és Fülöp József rektor

 

A díjtárgyról

 

2006 és 2019 között, 14-szer átadásra került díjat Péter Vladimir fémműves formatervező, a MOME Design Intézet Tárgyalkotó Tanszékének professzor emeritusa tervezte, amellyel az egyetem a kreativitás, a szellemi és művészi innováció jelentőségét kívánta hangsúlyozni.

 

Minden év novemberében, a Péter Vladimir, a MOME Design Intézet Tárgyalkotó Tanszékének professzora által tervezett díjjal az egyetem a kreativitás, a szellemi és művészi innováció jelentőségét kívánja hangsúlyozni.

A Moholy-Nagy-díj