Felvételi | Mesterképzés MA

MOME Tanulmányi Információs Központ

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
MASTER épület M_007 iroda

tanulm@mome.hu
+36 70 684 7121

Ügyfélfogadás

Hétfő, szerda: 9:30-11:30, 13:00-15:00
Péntek: 9:00-11:30, 12:30-14:00

Felvételi 2022

Mesterképzési szakok információi

A MOME mesterképzései azok számára is megnyitják a lehetőséget a képzésben történő részvételre, akik nem rendelkeznek szakirányú művészeti végzettséggel, vagy ilyen jellegű korábbi tanulmányokkal, ám kiemelkedő művészi tehetséggel bírnak. A felvétel szakmai munkásságot bemutató portfólió és az azt kiegészítő személyes bemutatkozás - gyakorlati vizsga - alapján történik,  így a jövendőbeli hallgatók tehetségük, képességeik és eddigi munkáik alapján kerülnek kiválasztásra. A jelentkezés alapfeltétele, hogy a jelölt rendelkezzen felsőfokú végzettséggel (alapfokozatot/főiskolai szintű végzettséget, illetve mesterfokozatot/egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevéllel).

A design- és vizuálisművészet-tanár mesterképzési (MA) szakon a jelentkezés további szakterületi végzettség igazolása mellett lehetséges, aminek pontos leírása honlapunkon található.

A 2022/2023-as tanévben a Photography MA és az újonnan induló Interaction design MA képzések angol nyelven zajlanak. A felvétel feltétele ezeken a szakokon a felsőfokú végzettség meglétén túl minimum B2 szintű angol nyelvtudás igazolása.

A felvételhez szükséges gyakorlati vizsgához a designelmélet MA, a design- és művészetmenedzsment MA és a design- és vizuálisművészet-tanár MA szakokon a jelentkezőnek előzetesen önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot kell beadnia elektronikus úton. Fentieken túl a tervező mesterképzési szakokon – animáció, divat- és textiltervezés, ékszertervezés és fémművesség, építőművész, formatervező művész, fotográfia (angol nyelven), interakció tervezés (angol nyelven), kerámiatervezés, média design, tervezőgrafika - a jelentkezőnek előzetesen a szakmai munkásságát bemutató portfóliót is be kell nyújtania elektronikus úton.

A szükséges dokumentumok és a szakmai munkásságot bemutató portfólió beadásának részletes tartalmi és formai követelményeit, valamint a beadás módját és időpontját 2022. február 1-jével tesszük közzé egyetemünk honlapján.

A 2022. évi felvételi eljárás gyakorlati vizsgáira a mesterképzési szakok (MA) esetében 2022. július 4 – 8. között kerül sor. A fenti időszakon belül az egyes szakok felvételi interjúi általában egy adott napon kerülnek lebonyolításra, a vizsga pontos napját a vizsgát megelőző 10 napon belül publikáljuk.

A járványhelyzet időbeni alakulásától függően az egyetem fenntartja a jogot a nyári gyakorlati felvételi vizsgák időszakának és teljesítési módjának megváltoztatására. Az esetleges változásokat az egyetem a honlapján teszi közzé.

A gyakorlati vizsgán 99 pont érhető el, egy további pontot pedig a jogszabályban előírt előnyben részesítésért (hátrányos helyzet, gyes, stb.) lehet kapni; így a mesterképzések gyakorlati vizsgáin összesen 100 pont szerezhető.

A felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján http://www.felvi.hu/ a „Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2022. szeptemberében induló képzések” kiadványban megjelenő információknak megfelelően a felvételi vizsgák részletes követelményei és a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb tudnivaló egyetemünk honlapján olvasható, és egyes információkat csak későbbi, a honlapon megjelölt időpontban teszünk közzé. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a felvételi eljárás során a MOME nem küld írásos értesítést a gyakorlati vizsgák időpontjáról és egyéb feltételeiről, ezekről az intézmény a felvételizőket kizárólag a honlapján keresztül tájékoztatja. 

Kérjük, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban rendszeresen figyelje honlapunkat!

A MOME a felvételi eljáráshoz kapcsolódó gyakorlati vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeinek fedezésére különeljárási díjat határoz meg, amelynek mértéke jelentkezésenként 4.000 Ft. A különeljárási díj befizetését igazoló bizonylatot a bemutatkozó felvételi anyag (portfólió) részeként elektronikusan kell benyújtani legkésőbb a feltöltési időszak végéig. A befizetés módjáról kancellári utasítás rendelkezik, amelyet az egyetem a honlapján tesz közzé 2022. február 1-ig. A befizetés, illetve a befizetésről szóló igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett képzés felvételi eljárásában.

Mesterképzéseinket állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük. A 2022/2023. tanévre meghirdetett önköltséges mesterképzések (MA) közül az animáció,  a divat- és textiltervezés, az építőművész, az ékszertervezés és fémművesség, a formatervező művész, a kerámiatervezés, a média design és a tervezőgrafika szakok esetében az önköltség összege 950.000 Ft/félév. 

A 2022/2023. tanévben meghirdetett önköltséges mesterképzések (MA) közül a designelmélet és a design- és művészetmenedzsment szakok esetében az önköltség összege 600.000 Ft/félév, a design- és vizuálisművészet-tanár szak esetében az önköltség összege 400.000 Ft/félév.

A fotográfia MA (angol nyelven) és interakció tervezés MA (angol nyelven) szakok önköltség összege 1.850.000 Ft / félév.

További információk az angol nyelvű mesterképzési szakokról: https://mome.hu/en/degree-studies