Felvételi | Mesterképzés MA

MOME Tanulmányi Információs Központ

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
MASTER épület M_007 iroda

tanulm@mome.hu
+36 70 684 7121

Ügyfélfogadás

Hétfő, szerda: 9:30-11:30, 13:00-15:00
Péntek: 9:00-11:30, 12:30-14:00

Legfrissebb

1. Nyári felvételi eljárás /// szakos felvételi időpontok

2. A MOME MA szakjain elektronikus formában beadandó, személyes adatokat és szakmai munkákat (portfólió) tartalmazó felvételi anyag feltöltésének útmutatója

3. Elektronikus feltöltés 2020. május 4 - 31./formai követelmények
4. Felvételi különeljárási díj

 

Mesterképzési szakok felvételi interjúbeosztásai
Felvételi interjúbeosztások
Animáció MA - július 3.
Design- és művészetmenedzsment MA - június 29., június 30., július 1., július 2.
Design- és vizuálisművészet-tanár MA - július 2., július 3.
Designelmélet MA - július 2.
Divat- és textiltervezés MA - június 29., június 30. 
Építőművész MA - július 3.
Fémművesség MA, Kerámiatervezés MA - július 3. 
Formatervező művész MA - július 2., július 3.
Fotográfia MA - június 29., június 30.
Média design MA - június 29., június 30., július 3.
Tervezőgrafika MA - június 29., június 30. 
 
Mesterképzési szakok információi

A MOME mesterképzései azok számára is megnyitják a lehetőséget a képzésben történő részvételre, akik nem rendelkeznek szakirányú művészeti végzettséggel, vagy ilyen jellegű korábbi tanulmányokkal, ám kiemelkedő művészi tehetséggel bírnak. A felvétel szakmai munkásságot bemutató portfólió és az azt kiegészítő személyes bemutatkozás - gyakorlati vizsga - alapján történik,  így a jövendőbeli hallgatók tehetségük, képességeik és eddigi munkáik alapján kerülnek kiválasztásra. A jelentkezés alapfeltétele, hogy a jelölt rendelkezzen felsőfokú végzettséggel (alapfokozatot/főiskolai szintű végzettséget, illetve mesterfokozatot/egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevéllel). A design- és vizuálisművészet-tanár mesterképzési (MA) szakon a jelentkezés további szakterületi végzettség igazolása mellett lehetséges, aminek pontos leírása honlapunkon: https://mome.hu/hu/szak/design-es-vizualismuveszet-tanar-ma található.

A felvételhez szükséges gyakorlati vizsgához – a designelmélet MA, a design- és művészetmenedzsment MA és a design- és vizuálisművészet-tanár MA szakok kivételével – a jelentkezőnek előzetesen a szakmai munkásságát bemutató portfóliót kell beadnia elektronikus úton. A designelmélet, a design- és művészetmenedzsment és a design- és vizuálisművészet-tanár mesterképzési (MA) szakokon a jelentkezőnek a gyakorlati vizsgához előzetesen önéletrajzot, motivációs levelet és a korábbi felsőoktatási tanulmányi teljesítéseket igazoló dokumentumot kell beadnia elektronikus úton.

A felvételi vizsgát megelőzően benyújtandó bemutatkozó felvételi anyagok feltöltési időszaka 2020. május 4 - 31.

A 2020. évi felvételi eljárás gyakorlati vizsgáira a mesterképzési szakok (MA) esetében 2020. június 29 – július 3. között kerül sor. A fenti időszakon belül az egyes szakok felvételi interjúi általában egy adott napon kerülnek lebonyolításra, a vizsga pontos napját a vizsgát megelőző 10 napon belül publikáljuk.

A gyakorlati vizsgán 99 pont érhető el, egy további pontot pedig a jogszabályban előírt előnyben részesítésért (hátrányos helyzet, gyes, stb.) lehet kapni; így a mesterképzések gyakorlati vizsgáin összesen 100 pont szerezhető.

A felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján http://www.felvi.hu/ a „Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2020. szeptemberében induló képzések” kiadványban megjelenő információknak megfelelően a felvételi vizsgák részletes követelményei és a vizsgákkal kapcsolatos minden egyéb tudnivaló egyetemünk honlapján olvasható, és egyes információkat csak későbbi, a honlapon megjelölt időpontban teszünk közzé. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a felvételi eljárás során a MOME nem küld írásos értesítést a gyakorlati vizsgák időpontjáról és egyéb feltételeiről, ezekről az intézmény a felvételizőket kizárólag a honlapján keresztül tájékoztatja. 

Kérjük, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban rendszeresen figyelje honlapunkat!

A MOME a felvételi eljáráshoz kapcsolódó gyakorlati vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségeinek fedezésére különeljárási díjat határoz meg, amelynek mértéke jelentkezésenként 4.000 Ft. A különeljárási díj befizetését igazoló eredeti bizonylatot a bemutatkozó felvételi anyag (portfólió) részeként elektronikusan kell benyújtani. A befizetés módjáról kancellári utasítás rendelkezik, amelyet az egyetem a honlapján tesz közzé 2020. január 31-ig. A befizetés, illetve a befizetésről szóló igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a jelentkező nem vehet részt a mulasztással érintett képzés felvételi eljárásában.

Mesterképzéseinket állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is hirdetjük. A 2020/2021. tanévre meghirdetett önköltséges mesterképzések (MA) közül az animáció,  a divat- és textiltervezés, az építőművész, az ékszertervezés és fémművesség, a formatervező művész, a fotográfia, a kerámiatervezés, a média design és a tervezőgrafika szakok esetében az önköltség összege 950.000 Ft/félév. 

A 2020/2021. tanévben meghirdetett önköltséges mesterképzések (MA) közül a designelmélet és a design- és művészetmenedzsment szakok esetében az önköltség összege 600.000 Ft/félév, a design- és vizuálisművészet-tanár  szak esetében az önköltség összege 400.000 Ft/félév.