Hivatalos dokumentumok

Alább találhatóak az egyetem hivatalos dokumentumai, melyek közül a mindenkori legfrissebben megjelentet legfelül olvashatják!

 

A 2021. év végi és 2022. év eleji időszakra vonatkozó szabadságok kiadásának rendjéről szóló 10/2021. (XII.02.) számú rektori-kancellári közös utasítás; hatály: 2021.XII.2.

A Koronavírus elleni védőoltás Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Foglalkoztatottjai általi kötelező felvételéről szóló 9/2021. (XI.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2021.XI.9. - 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX. 13.) számú rektori-kancellári közös utasítás (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 8/2021.(XI.4.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel), hatály: 2021.XI.8. - 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX. 13.) számú, 7/2021. (IX. 30.) számú rektori-kancellári közös utasítással módosított rektori-kancellári közös utasítás módosításáról szóló 8/2021. (XI.4.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2021.XI.8. - 

 

Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2021.VII.22. –

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat, hatály: 2021.IX.01 -

 

Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv 2021 (IFT)
Intézményfejlesztési Terv 2016 (IFT)
Intézményifejlesztési Terv 2016 melléklet 1-2-3
Intézményifejlesztési Terv 2016 melléklet 4
Intézményi helyzetelemzés

Fenntarthatóság

Fenntarthatósági stratégia

Alapító okirat

Alapiító Okirat, hatály: 2021.01.29. - 
Organogram, hatály: 2020.VIII.01. –

 

Kollektív Szerződés

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kollektív szerződése

SZMSZ

Szervezeti és Működési Rend
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2021.I.29. - 
Általános és Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat, hatály: 2017.VII.1. –
Minőségügyi Szabályzat, (hatálybaléptetés alatt) 
Minőségbiztosítási Szabályzat, hatály: 2015.VII.25. –

Foglalkoztatási követelményrendszer
Foglalkoztatási Követelményrendszer (SZMSZ 2. rész), hatály: 2020.VIII.25.-
Habilitációs Szabályzat, hatály: 2021.XII.02. - 
Címadományozás rendje, hatály: 2016.V.31. –

Hallgatói követelményrendszer
Felvételi Szabályzat, hatály: 2019.V.1. -
Mulasztási és késedelmi térítési díjakról, valamint a kollégiumi díjakról szóló kancellári utasítás, hatály: 2018.VII.4.–
Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, hatály: 2019.IV.1. –
Hallgatói jogorvoslati szabályzat, hatály: 2019.IV.1. –
Kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzat, hatály: 2019.lV. 30. -
Doktori Szabályzat, hatály: 2017.VIII.1. –
Doktori Iskola Működési Szabályzata, hatály: 2018.V.12. –
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2021.VII.22. –
Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat, hatály: 2019.IV.1. –
Hallgatói baleset-megelőzési szabályzat, hatály: 2019.X.1. –
Költségtérítések rendje, hatály: 2017.IX.1. –

Gazdálkodási Szabályzatok és kancellári utasítások

Elektronikus számlák archiválásáról szóló szabályzata, hatály: 2018.IX.24. –
Szabályzat a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről ; hatály: 2020. X. 16.-
Közbeszerzési Szabályzat, hatály: 2020.XI.02.-
Belső Ellenőrzési Kézikönyv, hatály: 2019.II.1-
Szabályzat a reprezentációs célú kiadások felhasználásának és elszámolásának rendjéről, hatály: 2020. október 05.-
Gépjárművek kezelésének és használatának rendjéről, hatály: 2019.VII.22. –
Szabályzat a belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről, hatály: 2020. október 05.-
Számviteli Politika, hatály: 2020. október 01.-
Eszközök és Források Értékelési Szabályzata (MOME Számviteli Politikájának 1. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat (MOME Számviteli Politikájának 2. sz. melléklete); hatály: 2020. X. 16.-
Szabályzat a Pénzkezelés és Értékkezelés Rendjéről (MOME Számviteli Politikájának 3. sz. melléklete); hatály: 2020. X. 16.-
Önköltségszámítási Szabályzat (MOME Számviteli Politikájának 4. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének és hasznosításának szabályzata (MOME Számviteli Politikájának 5. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Számlarend (MOME Számviteli Politikájának 6. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Bizonylati Szabályzat [Bizonylati rend] (MOME Számviteli Politikájának 7. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Ellenőrzési nyomvonal szabályzat, hatály: 2020.I.20. –
Gazdálkodási Szabályzat, hatály: 2020.XI.02.-
MOME Beszerzési Szabályzata, hatály: 2021.V.03. - 

Egyéb Szabályzatok, utasítások, egyéb dokumntumok


7 /2020. (Vl.09.) rektori-kancellári közös utasítás a MOME Alapról
Kancellári utasítás a felvételi különeljárási díj befizetésének módjáról, hatálya: 2020. évi felvételi eljárás
Etikai Kódex, hatály: 2015.X.26. –
Esélyegyenlőségi Szabályzat, hatály: 2019.I.1. –
Adatvédelmi szabályzat, hatály: 2018.XII.07. – 
Informatikai Szabályzat: 2016.IX.27. –
Oktatói óraterhelések számítása és nyilvántartása, hatály: 2018.X.11. –
Kockázatkezelési szabályzat, hatály: 2018.XII.21. –
Vagyonnyilatkozat-tételről szóló szabályzat, hatály: 2017.X.1. –
MOME ERASMUS Iránytű, hatály: 2010.IX.27. –
Hallgatók és oktatók által előállított szellemi alkotásokra vonatkozó szabályzat, hatály: 2008.V.26. – 2021.IX.01.
Kegyeleti rend, hatály: 2021.XII.06. - 
Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya, hatály: 2019.XI.26. –
Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya, hatály: 2019.V.28. –
A MOME Campus általános használati rendjéről szóló 2/2019. (IX.16.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2019.IX.16. –
Kollégium működtetési rendje, hatály: 2017.XI.30. –
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem területén működő elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzat, hatály:2020.07.20 –
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Intézményi Tájékoztatója
Tűzvédelmi szabályzat, hatály: 2020.III.10.
Eljárásrend a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól
MOME Oktatási Minőségbiztosítási Kézikönyv 2021.
MOME Oktatási Minőségbiztosítási Kéziköny 2018.
Szenátus ügyrendje, hatály: 2021.XII.02.

 

ARCHÍVUM 

Alapító okirat
Alapító okirat, hatály: 2020.XI.28. - 2021.I.28.
Alapító okirat, hatály: 2020.VIII.01. – 2020.XI.27.
Alapító okirat, hatály: 2020. II. 1. – 2020.VII.31.
Alapító okirat, hatály: 2019.IX.1. – 2020. II. 1.

SZMSZ
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2020.XI.28. - 2021.I.28.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2020.VIII.01. –2020.XI.27.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.XII.1. – 2020.VII.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.X.1. – 2019.XI.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.VIII.1. – 2019.IX.30.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.VI.1. – 2019.VII.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2019.IV.1. – 2019.V.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2018.XI.1. – 2019.III.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2018.IV.1. – 2018.X.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2017.VIII.1. – 2018.III.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2016.XI.29. – 2017.VII.31.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2016.VII.1. – 2016.XI.28.
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2016.V.31. – 2016.VI.30.

Kollektív Szerződés

Foglalkoztatási követelményrendszer
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2016.VII.27. – 2021.VII.21.
Habilitációs Szabályzat, hatály: 2019.XI.26. – 2021.XII.01.

Hallgatói követelményrendszer
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2018.IV.1. - 2019. IV. 29.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2017.VIII.1. – 2018.III.31.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2016.IX.27. – 2017.VII.31.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2016.VII.1. – 2016.IX.26.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2015.VII.24. – 2016.VI.30.
Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, hatály: 2013.X.28. – 2015.VII.23.
Doktori Szabályzat, hatály: 2016. IX. 27. – 2017. VI. 30.
Doktori Szabályzat, hatály: 2016.IX.1. – 2016.IX.26.
Doktori Szabályzat, hatály: 2014.IX.29. – 2016.VIII.31.
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2016.VII.1. – 2016.VII.26.
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2015.XII.1. – 2016.VI.30.
Költségtérítések rendje, hatály: 2013.II.25. - 2017.VIII.31.

Gazdálkodási Szabályzatok és kancellári utasítások
Beszerzési Szabályzat, hatály: 2020.XI.02. - 2021.V.02.
12/2017. (IX. 29.) számú kancellári utasítás a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről, hatály: 2017.X.01.-2019.XII.19.
Kötelezettségvállalás, utalványozás és pénzügyi ellenjegyzés szabályzata, hatály: 2016.IV.26. – 2017.IX.30.
Számviteli politika, hatály: 2017.XI.6. –2019.XII.20.
Eszközök és források értékelési szabályzata, hatály: 2018.V.29. –2019.XII.19.
Önköltség-számítási Szabályzat, hatály: 2018.III.22. –2019.XII.19.
Leltározási Szabályzat, hatály: 2018.III.22. –2019.XII.19.
Számviteli politika, hatály: 2019.XII.20.-2020.IX.30.
Szabályzat a reprezentációs célú kiadások felhasználásának és elszámolásának rendjéről, hatály: 2019.III.12. –2020.X.04.
Szabályzat a belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről, hatály: 2019.X.1. –2020.X.04.
Leltározási Szabályzat, hatály: : 2019. XII.20. –2020.X.15.
11/2019. (XII. 20.)számú kancellári utasítás a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről, hatály: 2019.XII.20. – 2020.X.15.
Beszerzési Szabályzat, hatály: 2018.VIII.25. – 2020.X.31.
Közbeszerzési szabályzat, hatály: 2019.XI.1. – 2020.X.31.
Eszközök és források értékelési szabályzata, hatály: 2019.XII.20. – 2020.X.31.
Önköltségszámítási Szabályzat, hatály: 2019.XII.20. – 2020.X.31.
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének és hasznosításának szabályzata, hatály: 2015.XII.21. – 2020.X.31.
Analitikus bizonylati szabályzat, hatály: 2016.I.1. – 2020.X.31.

Egyéb Szabályzatok, utasítások

11/2020. (VIII. 24.) számú rektori-kancellári közös utasítás - A MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásáról szóló 9/2020. (VII.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás módosításáról
9/2020. (VII.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás - A  MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásról [Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2020. (VII.15.) számú rektori-kancellári közös utasítás, valamint a 11/2020. (VIII. 24.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel)], hatály: 2020.VIII.24-2020.XI.01.
10/2020. (VII.15.) számú rektori - kancellári közös utasítás  MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásról szóló 9/2020. (VII.09.) számú rektori kancellári közös utasítás módosításáról
9/2020. (VII.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás  MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2020. (VII.15.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel), hatály: 2020.VII.15. - 2020.VIII.23.
2/2020.  (VII.09.) számú rektori utasítás A hallgatók intézménylátogatásnak rendjéről szóló 1/2020. (V.21.) rektori utasítás visszavonásról, hatály: 2020.VII.09. - 2020.VII.10.
9/2020. (VII.09.) számú rektori-kancellári közös utasítás  MOME járványügyi intézkedéseinek hatályon kívül helyezéséről és az általános eljárási protokoll, valamint egyes átmeneti szabályok meghatározásról, hatály: 2020.VII.09. - 2020.VII.15.
Kancellári utasítás a felvételi különeljárási díj befizetésének módjáról, 2019. évi felvételi eljárás
Az elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzat: 2018.XI.30. – 2020.VII.19.
14/2020. (X.01.) számú rektori-kancellári közös utasítás a 12/2020. (IX.02.) számú rektori-kancellári közös utasítás módosításáról 
12/2020. (IX.02.) számú rektori-kancellári közös utasítás a 2020/2021 tanév őszi szemeszterének tervezéséről és annak végrehajtásáról és a Moholy-Nagy művészeti Egyetem általános működési rendjéről a járványügyi készültségre tekintettel [hatály: 2020.IX.02.-2020.IX.30]
12/2020. (IX.02.) számú rektori-kancellári közös utasítás a 2020/2021 tanév őszi szemeszterének tervezéséről és annak végrehajtásáról és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem általános működési rendjéről a járványügyi készültségre tekintettel (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2020. (X.01.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel), hatály:2020.X.01- 2020.XI.10.
15/2020. (Xl. 11.) számú rektori-kancellári közös utasítása a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működési rendjéről és a digitális oktatás bevezetéséről, hatály: 2020.XI.11. - 2020.XI.23.
16/2020. (XI.24.) számú rektori-kancellári közös utasítás [a 15/2020. (XI.11.) számú R-K közös utasítás módosításáról], hatály: 2020.XI.24.-2020.XI.25.
1/2021. (III.12.) számú R-K közös utasítás [A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemében a Moholy - Nagy Művészeti Egyetem működési rendjéről és a digitális oktatás bevezetéséről szóló 15/2020. (XI.11.) számú rektori – kancellári közös utasítás módosításáról] hatály: 2021. III.12.- 2021.III.13.
15/2020. (XI.11.) számú rektori-kancellári közös utasítás a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működési rendjéről és a digitális oktatás bevezetéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2020. (XI.24.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel], hatály:2020.XI.24.-2021.III.11.
15/2020. (XI. 11.) számú rektori-kancellári közös utasítás A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második ütemében a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem működési rendjéről és a digitális oktatás bevezetéséről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2020. (XI.24.) számú rektori-kancellári közös utasítás és az 1/2021. (III.12.) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel) hatály: 2021.III.12. - 2021.V.16.
A veszélyhelyzet idején a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó (módosított) intézkedésekről szóló 2/2021. (V.17.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2021.V.17. - 2021.VII.05.
3/2021. (V.19) számú rektori-kancellári közös utasítás a személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikus eszköz útján történő online szóbeli záróvizsgák eljárási rendje a 2020/2021. tanév tavaszi záróvizsgaidőszakában.
4/2021. (VI.28.) rektori-kancellári közös utasítás a szabadságok kiadásával kapcsolatos rendelkezésről 2021. augusztus 23. napjáig szólóan, hatály: 2021.VI. 28.- 2021. VIII. 24.
5/2021. (VII.5.) rektori-kancellári közös utasítás a vészhelyzet idején a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó (módosított) intézkedésekről szóló 2/2021. (V.17.) számú rektori-kancellári közös utasítás hatályon kívül helyezéséről, hatály: 2021.VII.6.-2021.IX.12.
6/2021. (IX.13.) számú rektori-kancellári közös utasítás a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről, hatály: 2021.IX.13. -2021.IX.29.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX. 13.) számú rektori-kancellári közös utasítás (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 7/2021.(IX.30) számú rektori-kancellári közös utasítás rendelkezéseivel), hatály: 2021.IX.30. - 2021.XI.07.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi intézkedésekről, rendezvények megtartásáról és egyéb intézkedésekről szóló 6/2021. (IX. 13.) számú rektori-kancellári közös utasítás módosításáról szóló 7/2021. (IX. 30.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2021.IX.30. - 2021.XI.07.
Kegyeleti Rend, hatály: 2015.XII.1. – 2021.XII.05.