Művészettel nevelés

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

mn@mome.hu

 

Illés Anikó
képzésvezető

A MOME művészetterápiás képzése pedagógusoknak

A 2 szemeszterre tervezett képzés lehetőséget biztosít mindazok számára, akik már egy diploma birtokosaként művészetterápia iránt érdeklődnek, s a művészetterápiák pedagógiai hasznosításában kívánják tovább képezni magukat. A képzésre elsősorban oktatásban, nevelésben és segítő szakmákban dolgozó szakemberek jelentkezését várjuk.

A képzés illeszkedése a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen folyó képzésekhez. Képzésünk a Pedagógiai és Pszichológiai Intézeti Tanszék (korábban Tanárképző Tanszék) hagyományaihoz igazodva a Művészettel nevelés címmel indítja el a tanfolyamot. A Tanszék hagyományai szerint a művészeti oktatásra, vizuális nevelésre készíti fel diákjait. A képzés beindításával bővülnek a diákok lehetőségei, mivel megismerhetnek egy olyan módszert, mely a művészetet a nevelés és a készségfejlesztés, azaz a személyiségfejlesztés, az önismeret, a hatékony kommunikáció területein alkalmazza. A képzés azon potenciális diákok számára is nyitott, akik a tanárképzés iránt nem elkötelezettek, de az alkotói és a befogadói folyamatot az én és a másik megértésében fontos eszköznek látják.

 

A képzés célja

A továbbképzés célja, hogy támpontokat adjon azoknak a szakembereknek, akik nevelő vagy segítő munkájuk során szívesen dolgoznak a művészet adta lehetőségekkel.

A művészettel nevelés kifejezés a nevelőmunka két aspektusát érintheti: egyrészt a „problémás" gyerekekkel való kommunikálást. A művészet lehetőséget teremthet arra, hogy párbeszéd induljon olyan emberekkel, akik érzéseiket és problémáikat nehezen tudják elmondani. Másrészt művészettel előmozdítható a tabuk alatt álló témák tárgyalása (pl. drog, erőszak). A vizuális művészetek, a drámajáték, a zene és a film a szavakon túli kommunikáció módjai.

 

A tanfolyamot elvégzők kompetenciái a képzés befejezésekor

A tanfolyam végzett hallgatója ismeri a művészetet alkalmazó pszichoterápiák típusait és alkalmazási lehetőségeit. Hatékonyan képes különbséget tenni az oktatási, szakköri, szabadidős illetve hobbi tevékenység keretein belül működő művészettel nevelés és a művészetterápia klinikai esetei között. A művészetterápiát elsősorban az önismeret, a feszültségoldás, a közösségformálás területein alkalmazza.

 

Tematika

Elméleti tárgyak: Személyiségpszichológia, Művészetpszichológia, Kortárs művészet (az egyetem oktatói tartják)

Gyakorlati órák: Művészetterápiák, Szupervízió (külsős, elismert szakemberek tartják)

Terepgyakorlat: A MOME által megadott helyeken, illetve szabadon választott helyeken, ez utóbbi esetben egyeztetés szükséges.

 

Információ

A képzés 120 órás tanfolyam. Két szemeszteren át, kb. havi egy nap elfoglaltságot jelent.

Költségtérítés a két szemeszterre összesen: 170.000 Ft + ÁFA

A képzés nem elszámolható a tanári kötelező továbbképzések pontjaként.

Jelentkezési határidő: leghamarabb 2023. augusztus (jelentkezési lap várhatóan leghamarabb 2023. júniusától)

Tervezett indítás: leghamarabb 2023. szeptember

 

Jelentkezés formája

mn@mome.hu

MOME Elméleti Intézet, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

A tanfolyamra jelentkezni a letölthető, kitöltött jelentkezési lap beküldésével lehet. A jelentkezési lap beérkezését visszaigazoljuk.

A felvételi vizsga formája szóbeli beszélgetés.