4. PhDDay – Humanizmus és poszthumanizmus

„Az ember azonosítható, de nem definiálható.” 

– Robert Pepperell: The Posthuman Condition (2003)
 

A 4. PhDDay keretén belül az „ember” fogalmának hangsúlyeltolódásait, a „humánum” filozófiai, technológiai és biológiai határainak elmosódását követjük nyomon a reneszánsz humanizmustól a 21. századi transzhumanista, poszthumanista felvetésekig. Előadást tart Kiss Farkas Gábor, az ELTE BTK Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének docense és a Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetője, valamint Szentpéteri Márton, a MOME egyetemi tanára, és Schneider Ákos, a MOME egyetemi tanársegéde. Az előadásokat követően a vitaindító szöveg közös elemzésével folytatjuk a téma feltárását. 

Program (2019. 12. 04. | 09:00-12:50):

Első blokk – előadások: 

1) Kiss Farkas Gábor: „Reneszánsz humanizmus” 

2) Schneider Ákos: „Poszthumanizmus(-ok)”

3) Szentpéteri Márton: „Humanizmus és új radikális felvilágosodás”

Második blokk – szövegolvasás (close reading):

Vitaindító szöveg: 

Berardi “Bifo,” Franco. 2019. “(Sensitive) Consciousness and Time: Against the Transhumanist Utopia.” E-Flux Journal, no. 98.

Háttérszövegek: 

Ferrando, Francesca. 2018 [2013]. “Poszthumanizmus, transzhumanizmus, antihumanizmus, metahumanizmus és az új materializmusok.” Ford. Lovász Ádám. Helikon, 2018/4. 

Forlano, Laura. 2017. “Posthumanism and Design.” She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 3 (1): 16–29.

Kérünk mindenkit, hogy a vitaindító szöveg előzetes olvasásával készüljön a PhDDay-re!  
Az esemény a Doktori Iskola valamennyi hallgatója számára nyitott.