Rólunk

A mesterképzés során az oktatás a komplexitás jegyében folyik, az építészeti koncepcióalkotást kutatással kell megalapozni. Az egyéni és csoportos feladatmegoldásokban egyaránt jártasságot szereznek a hallgatók, valamint megértik az építészeti tervezés vertikumát. A végzett hallgatók a legkíválóbb építészirodákban tudnak elhelyezkedni vagy a későbbiekben telejeskörű önálló építészeti tervezési munkákat tudnak vállalni.

 

Intézetigazgató: Kovács Csaba

Szakfelelős, szakvezető: Marián Balázs

Oktatási titkár: Tornyos-Varga Adrienn

Intézeti menedzser: Szerencsés Rita

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2020
Kompetenciák

 • építőművészethez kapcsolódó művészeti kutatás módszertanának alkalmazása
 • az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerek készségszintű használata
 • magas szintű, kiművelt esztétikai és kritikai érzék 
 • az építési, technológiai, gyártási, előállítási folyamatoknak és a tevékenységek végzésének körülményeire vonatkozó ismeretek készségszintű alkalmazása 
 • vezetett vagy felügyelt helyzetben a tervezési/alkotófolyamatot konzekvensen viszi végig, alapvető tervezői, alkotói döntéseket hoz meg, és originális alkotást hoz létre
 • átfogó ismeretek az építészeti tervezési munka széles spektrumán, az urbánus vagy táji kontextustól az építészeti fókusztémákon át a belsőépítészeti vagy mikroarchitecturális problémakörökig
 • teljeskörű építész és belsőépítész tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása
 • hazai és nemzetközi pályázatok, kiállítások, együttműködések

Hírek

Showroom

Szakleírás

A mesterképzés nagyfokú önállóságra és proaktivitásra épülő közösség helyszíne, ahol tantárgyak helyett jellemzően projekt alapú munka kerül a fókuszba. Az életszerű programokat kínáló stúdiókban aktív szakmagyakorlók vezetésével zajlik a kutatás, megismerés, alkotás és kritikai diskurzus innovatív szemléletű, nyitott folyamata. Nemzetközi kitekintés és a határterületek bevonása által tartós értékekre építve kínál progresszív és jövőbe mutató megoldásokat korunk környezeti, társadalmi és szakmai kihívásaira. Cél, hogy az itt szerzett diploma a szakmagyakorlás nemzetközi szinten értelmezhető és versenyképes jogosítványa legyen. A végzettek alkalmasak tanulmányaikat doktori képzés keretében folytatni. A cél önálló és döntéseikért felelős, sikeres alkotók nevelése, akik összefüggésekben gondolkodnak és mindig a közösség érdekében. Új paradigmák mentén, örök emberi értékek alapján.

Elsajátítható készségek és kompetenciák:

 • Ismeret az építőművészetben alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, eszközökről, technikákról.
 • Az építészeti diplomákat a keresés, kísérletezés, a keretek kitágítása és a nélkülözhetetlen egyéni érdeklődés motiválja, táplálja. 
 • Az építészet lényegéből fakadóan birtokolja az újítás, az innováció képességét és potenciálját. A konvencióktól való elrugaszkodás, a technológiai nyitottság vizionárius attitűdöt igényel, merész gesztus, de egyben kifizetődő vállalkozás is az alkotóktól.

A diplomát követően hazai vagy nemzetközi építészirodáknál tudnak elhelyezkedni a végzett hallgatók, de lehetőségük van saját iroda létrehozására akár önállóan, akár volt szaktársak, alkotótársak bevonásával.

Tantárgyak

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 1.

A Tervezési Stúdió 1. célja, hogy építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket és gyakorlatot...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 2.

A Tervezési Stúdió 2. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket bővítse és...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 3.

A Tervezési Stúdió 3. célja, hogy a tervezési ismereteket bővítse és mélyítse. A szemeszter...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 4.

A Tervezési Stúdió 4. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket tovább bővítse és...

Műszaki ismeretek (tartószerkezetek, épületszerkezetek) 1.

A BA képzési időszakban a műszaki ismeretek négy szakterületének az a fő gondolati íve, hogy az...

Műszaki ismeretek (tartószerkezetek, épületszerkezetek) 2.

A Műszaki Ismeretek 2. célja, hogy megalapozza és fejlessze az építészhallgatók műszaki tudását...

Mutasd mind

Oktatók

Baló Dániel László, külső óraadó
Bazsó Ferenc, szakoktató
Bene Tamás, külső óraadó
Csomay Zsófia, címzetes egytemi tanár, külső óraadó
Göde András, egyetemi docens
Hartmann Gergely, külső óraadó
Marián Balázs DLA, egyetemi docens
Pataky Rita, külső óraadó
Radnóczi Ferenc, külső óraadó 
Takács Ákos, külső óraadó
Tihanyi Dominika, külső óraadó
V. Nagy Zoltán, külső óraadó
Varga Imre, külső óraadó
Velősy András, egyetemi adjunktus