Rólunk

A mesterképzés során az oktatás a komplexitás jegyében folyik, az építészeti koncepcióalkotást kutatással kell megalapozni. Az egyéni és csoportos feladatmegoldásokban egyaránt jártasságot szereznek a hallgatók, valamint megértik az építészeti tervezés vertikumát. A végzett hallgatók a legkíválóbb építészirodákban tudnak elhelyezkedni vagy a későbbiekben telejeskörű önálló építészeti tervezési munkákat tudnak vállalni.

 

Intézetigazgató: Kovács Csaba

Szakvezető, szakfelelős: Marián Balázs

Intézeti menedzser: Jóföldi Laura

Oktatási titkár: Tornyos-Varga Adrienn

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

 • építőművészethez kapcsolódó művészeti kutatás módszertanának alkalmazása
 • az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerek készségszintű használata
 • magas szintű, kiművelt esztétikai és kritikai érzék 
 • az építési, technológiai, gyártási, előállítási folyamatoknak és a tevékenységek végzésének körülményeire vonatkozó ismeretek készségszintű alkalmazása 
 • vezetett vagy felügyelt helyzetben a tervezési/alkotófolyamatot konzekvensen viszi végig, alapvető tervezői, alkotói döntéseket hoz meg, és originális alkotást hoz létre
 • átfogó ismeretek az építészeti tervezési munka széles spektrumán, az urbánus vagy táji kontextustól az építészeti fókusztémákon át a belsőépítészeti vagy mikroarchitecturális problémakörökig
 • teljeskörű építész és belsőépítész tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása
 • hazai és nemzetközi pályázatok, kiállítások, együttműködések

Hírek

Showroom

Szakleírás

A mesterképzés nagyfokú önállóságra és proaktivitásra épülő közösség helyszíne, ahol tantárgyak helyett jellemzően projekt alapú munka kerül a fókuszba. Az életszerű programokat kínáló stúdiókban aktív szakmagyakorlók vezetésével zajlik a kutatás, megismerés, alkotás és kritikai diskurzus innovatív szemléletű, nyitott folyamata. Nemzetközi kitekintés és a határterületek bevonása által tartós értékekre építve kínál progresszív és jövőbe mutató megoldásokat korunk környezeti, társadalmi és szakmai kihívásaira. Cél, hogy az itt szerzett diploma a szakmagyakorlás nemzetközi szinten értelmezhető és versenyképes jogosítványa legyen. A végzettek alkalmasak tanulmányaikat doktori képzés keretében folytatni. A cél önálló és döntéseikért felelős, sikeres alkotók nevelése, akik összefüggésekben gondolkodnak és mindig a közösség érdekében. Új paradigmák mentén, örök emberi értékek alapján.

Elsajátítható készségek és kompetenciák:

 • Ismeret az építőművészetben alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, eszközökről, technikákról.
 • Az építészeti diplomákat a keresés, kísérletezés, a keretek kitágítása és a nélkülözhetetlen egyéni érdeklődés motiválja, táplálja. 
 • Az építészet lényegéből fakadóan birtokolja az újítás, az innováció képességét és potenciálját. A konvencióktól való elrugaszkodás, a technológiai nyitottság vizionárius attitűdöt igényel, merész gesztus, de egyben kifizetődő vállalkozás is az alkotóktól.

A diplomát követően hazai vagy nemzetközi építészirodáknál tudnak elhelyezkedni a végzett hallgatók, de lehetőségük van saját iroda létrehozására akár önállóan, akár volt szaktársak, alkotótársak bevonásával.

Tantárgyak

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 1.

A Tervezési Stúdió 1. célja, hogy építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket és gyakorlatot...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 2.

A Tervezési Stúdió 2. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket bővítse és...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 3.

A Tervezési Stúdió 3. célja, hogy a tervezési ismereteket bővítse és mélyítse. A szemeszter...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 4.

A Tervezési Stúdió 4. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket tovább bővítse és...

Műszaki ismeretek (tartószerkezetek, épületszerkezetek) 1.

A BA képzési időszakban a műszaki ismeretek négy szakterületének az a fő gondolati íve, hogy az...

Műszaki ismeretek (tartószerkezetek, épületszerkezetek) 2.

A Műszaki Ismeretek 2. célja, hogy megalapozza és fejlessze az építészhallgatók műszaki tudását...

Mutasd mind

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Marián Balázs DLA, MA szakvezető, MA szakfelelős
Menedzsment
Jóföldi Laura, intézeti menedzser
Tornyos-Varga Adrienn, oktatási titkár
Oktatók
Csomay Zsófia, címzetes egyetemi tanár
Marián Balázs DLA, MA szakvezető, MA szakfelelős
Nagy Tamás DLA †, egyetemi tanár
Óraadók
Baló Dániel László, külső óraadó
Bene Tamás, külső óraadó
Hartmann Gergely, külső óraadó
Oltvai Tamás, külső óraadó
Pataky Rita, külső óraadó
Radnóczi Ferenc, külső óraadó 
Rajkai Ferenc Vilmos, külső óraadó
Takács Ákos, külső óraadó
Tihanyi Dominika, külső óraadó
V. Nagy Zoltán, külső óraadó
Varga Imre, külső óraadó