Rólunk

A mesterképzés során az oktatás a komplexitás jegyében folyik, az építészeti koncepcióalkotást kutatással kell megalapozni. Az egyéni és csoportos feladatmegoldásokban egyaránt jártasságot szereznek a hallgatók, valamint megértik az építészeti tervezés vertikumát. A végzett hallgatók a legkíválóbb építészirodákban tudnak elhelyezkedni vagy a későbbiekben telejeskörű önálló építészeti tervezési munkákat tudnak vállalni.

 

Intézetigazgató: Kovács Csaba

Szakfelelős, szakvezető: Marián Balázs

Oktatási titkár: Tornyos-Varga Adrienn

Intézeti menedzser: Szerencsés Rita

Kompetenciák

 • építőművészethez kapcsolódó művészeti kutatás módszertanának alkalmazása
 • az adat- és forrásgyűjtési, kezelési, szelekciós és értékelési módszerek készségszintű használata
 • magas szintű, kiművelt esztétikai és kritikai érzék 
 • az építési, technológiai, gyártási, előállítási folyamatoknak és a tevékenységek végzésének körülményeire vonatkozó ismeretek készségszintű alkalmazása 
 • vezetett vagy felügyelt helyzetben a tervezési/alkotófolyamatot konzekvensen viszi végig, alapvető tervezői, alkotói döntéseket hoz meg, és originális alkotást hoz létre
 • átfogó ismeretek az építészeti tervezési munka széles spektrumán, az urbánus vagy táji kontextustól az építészeti fókusztémákon át a belsőépítészeti vagy mikroarchitecturális problémakörökig
 • teljeskörű építész és belsőépítész tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása
 • hazai és nemzetközi pályázatok, kiállítások, együttműködések

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2020

Hírek

Showroom

Szakleírás

A mesterképzés nagyfokú önállóságra és proaktivitásra épülő közösség helyszíne, ahol tantárgyak helyett jellemzően projekt alapú munka kerül a fókuszba. Az életszerű programokat kínáló stúdiókban aktív szakmagyakorlók vezetésével zajlik a kutatás, megismerés, alkotás és kritikai diskurzus innovatív szemléletű, nyitott folyamata. Nemzetközi kitekintés és a határterületek bevonása által tartós értékekre építve kínál progresszív és jövőbe mutató megoldásokat korunk környezeti, társadalmi és szakmai kihívásaira. Cél, hogy az itt szerzett diploma a szakmagyakorlás nemzetközi szinten értelmezhető és versenyképes jogosítványa legyen. A végzettek alkalmasak tanulmányaikat doktori képzés keretében folytatni. A cél önálló és döntéseikért felelős, sikeres alkotók nevelése, akik összefüggésekben gondolkodnak és mindig a közösség érdekében. Új paradigmák mentén, örök emberi értékek alapján.

Elsajátítható készségek és kompetenciák:

 • Ismeret az építőművészetben alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, eszközökről, technikákról.
 • Az építészeti diplomákat a keresés, kísérletezés, a keretek kitágítása és a nélkülözhetetlen egyéni érdeklődés motiválja, táplálja. 
 • Az építészet lényegéből fakadóan birtokolja az újítás, az innováció képességét és potenciálját. A konvencióktól való elrugaszkodás, a technológiai nyitottság vizionárius attitűdöt igényel, merész gesztus, de egyben kifizetődő vállalkozás is az alkotóktól.

A diplomát követően hazai vagy nemzetközi építészirodáknál tudnak elhelyezkedni a végzett hallgatók, de lehetőségük van saját iroda létrehozására akár önállóan, akár volt szaktársak, alkotótársak bevonásával.

Tantárgyak

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 1.

A Tervezési Stúdió 1. célja, hogy építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket és gyakorlatot...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 2.

A Tervezési Stúdió 2. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket bővítse és...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 3.

A Tervezési Stúdió 3. célja, hogy a tervezési ismereteket bővítse és mélyítse. A szemeszter...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 4.

A Tervezési Stúdió 4. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket tovább bővítse és...

Műszaki ismeretek (tartószerkezetek, épületszerkezetek) 1.

A BA képzési időszakban a műszaki ismeretek négy szakterületének az a fő gondolati íve, hogy az...

Műszaki ismeretek (tartószerkezetek, épületszerkezetek) 2.

A Műszaki Ismeretek 2. célja, hogy megalapozza és fejlessze az építészhallgatók műszaki tudását...

Mutasd mind