Rólunk

Az alapképzés fő célja az építész szakma alapjainak elsajátítása. A szak az építészek számára szükséges alapvető művészi és műszaki ismeretek megszerzéséhez segíti hallgatóit. A diploma lehetővé teszi az építészként való elhelyezkedést, ugyanakkor megfelelő elméleti alapozást nyújt a tanulmányok folytatásához mesterképzési ciklusban.

 

Intézetigazgató, szakvezető: Kovács Csaba

Oktatási titkár: Tornyos-Varga Adrienn

Intézeti menedzser: Szerencsés Rita

Kompetenciák

 • önálló építészeti koncepciók megfogalmazásának képessége
 • a művészi és mérnöki nézőpontok szintetizálásának képessége 
 • tervezési folyamatok megismerése, építészeti terek szervezésének képessége
 • építészeti térrendszerek és használati funkciók összefüggéseinek megértése
 • konstrukciós képesség fejlődése
 • hazai és nemzetközi pályázatok, kiállítások, együttműködések

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2020

Hírek

Szakleírás

Az Építészeti Intézet oktató munkáját az építészet – belsőépítészet – bútortervezés hármas egységét őrző szemlélet jellemzi. Az egészlátás igénye határozza meg a művészi látás és a mérnöki tudás elsajátítását szolgáló tananyagot. Az intézet szándéka, hogy tradíció és innováció azonos súllyal legyen jelen a tanításban. Elsőszámú feladata, hogy teremtő erővel felruházott, döntéseiért felelős szakembereket neveljen, akik az emberi környezet alakításának területén művészi szintű tervező-alkotó munkát végeznek. Az intézetben folyó munka alapját a szoros tanár-diák együttműködés képezi; a stúdiónkénti kis létszám pedig lehetőséget ad a klasszikus mester-tanítvány párbeszéd kialakítására. Az intézet az egyéni tervezői munka mellett nagy hangsúlyt fektet a komplex teammunka megtapasztalására is.

 

Elsajátítható készségek és kompetenciák:

 • Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program alapján kreatív koncepcióalkotó építészeti munka végzésére képes.
 • Kreatív, intuitív, analitikus, valamint integratív alkotói módszereket készségszinten tud alkalmazni.
 • Megismeri a kézzel gondolkodás elvét: a tervezés nem tervasztalnál folyik, hanem a műhelyben.
 • Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi, kulturális, közösségi, környezeti és gazdasági vonatkozásairól, és törekszik szakmája etikai normáinak betartására.
 • Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, ismeri és érti a tervezési, alkotó folyamatok egyes fázisait, összefüggéseit és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói tevékenységében.
 • Behatóan megismeri az építészeti és belsőépítészeti tervezés sajátszerűségét, konkrét tervezési feladatok keretein belül felhasználja a tervezéselméleti ismereteket.

A diplomát követően az építőművész tervezőnek lehetősége van külföldi és hazai építész irodai szakmai gyakorlatok elvégzésére. A végzettséggel látványtervezői munkálatokban tud részt venni a friss diplomás. Az építész jogosultság megszerzésének és az önálló tervezői karrier építésének feltétele a mesterképzés elvégzése, valamint a Magyar Építész Kamara tagság megléte. 

 

Tantárgyak

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 1.

A Tervezési Stúdió 1. célja, hogy építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket és gyakorlatot...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 2.

A Tervezési Stúdió 2. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket bővítse és...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 3.

A Tervezési Stúdió 3. célja, hogy a tervezési ismereteket bővítse és mélyítse. A szemeszter...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 4.

A Tervezési Stúdió 4. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket tovább bővítse és...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet, urbanisztikai és tájépítészeti kontextusban) 5.

A Tervezési Stúdió 5. célja, hogy az eddig megszerzett tervezési ismereteket nagyobb komplexitású...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet, urbanisztikai és tájépítészeti kontextusban) 6.

A Tervezési Stúdió 6. célja, hogy az eddig megszerzett tervezési ismereteket egy összetett építészeti...

Mutasd mind