Rólunk

Az alapképzés fő célja az építész szakma alapjainak elsajátítása. A szak az építészek számára szükséges alapvető művészi és műszaki ismeretek megszerzéséhez segíti hallgatóit. A diploma lehetővé teszi az építészként való elhelyezkedést, ugyanakkor megfelelő elméleti alapozást nyújt a tanulmányok folytatásához mesterképzési ciklusban.

 

Intézetigazgató, szakvezető: Kovács Csaba

Oktatási titkár: Tornyos-Varga Adrienn

Intézeti menedzser: Szerencsés Rita

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2020
Kompetenciák

 • önálló építészeti koncepciók megfogalmazásának képessége
 • a művészi és mérnöki nézőpontok szintetizálásának képessége 
 • tervezési folyamatok megismerése, építészeti terek szervezésének képessége
 • építészeti térrendszerek és használati funkciók összefüggéseinek megértése
 • konstrukciós képesség fejlődése
 • hazai és nemzetközi pályázatok, kiállítások, együttműködések

Hírek

Showroom

Szakleírás

Az Építészeti Intézet oktató munkáját az építészet – belsőépítészet – bútortervezés hármas egységét őrző szemlélet jellemzi. Az egészlátás igénye határozza meg a művészi látás és a mérnöki tudás elsajátítását szolgáló tananyagot. Az intézet szándéka, hogy tradíció és innováció azonos súllyal legyen jelen a tanításban. Elsőszámú feladata, hogy teremtő erővel felruházott, döntéseiért felelős szakembereket neveljen, akik az emberi környezet alakításának területén művészi szintű tervező-alkotó munkát végeznek. Az intézetben folyó munka alapját a szoros tanár-diák együttműködés képezi; a stúdiónkénti kis létszám pedig lehetőséget ad a klasszikus mester-tanítvány párbeszéd kialakítására. Az intézet az egyéni tervezői munka mellett nagy hangsúlyt fektet a komplex teammunka megtapasztalására is.

 

Elsajátítható készségek és kompetenciák:

 • Rutin szakmai problémákat azonosít, és megadott tervezési, alkotói program alapján kreatív koncepcióalkotó építészeti munka végzésére képes.
 • Kreatív, intuitív, analitikus, valamint integratív alkotói módszereket készségszinten tud alkalmazni.
 • Megismeri a kézzel gondolkodás elvét: a tervezés nem tervasztalnál folyik, hanem a műhelyben.
 • Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi, kulturális, közösségi, környezeti és gazdasági vonatkozásairól, és törekszik szakmája etikai normáinak betartására.
 • Jártas a szakmaspecifikus tervezési, alkotási módszertanban, ismeri és érti a tervezési, alkotó folyamatok egyes fázisait, összefüggéseit és rendszerét, valamint azt, hogy ezek hogyan realizálódnak saját alkotói tevékenységében.
 • Behatóan megismeri az építészeti és belsőépítészeti tervezés sajátszerűségét, konkrét tervezési feladatok keretein belül felhasználja a tervezéselméleti ismereteket.

A diplomát követően az építőművész tervezőnek lehetősége van külföldi és hazai építész irodai szakmai gyakorlatok elvégzésére. A végzettséggel látványtervezői munkálatokban tud részt venni a friss diplomás. Az építész jogosultság megszerzésének és az önálló tervezői karrier építésének feltétele a mesterképzés elvégzése, valamint a Magyar Építész Kamara tagság megléte. 

 

Tantárgyak

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 1.

A Tervezési Stúdió 1. célja, hogy építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket és gyakorlatot...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 2.

A Tervezési Stúdió 2. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket bővítse és...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 3.

A Tervezési Stúdió 3. célja, hogy a tervezési ismereteket bővítse és mélyítse. A szemeszter...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 4.

A Tervezési Stúdió 4. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket tovább bővítse és...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet, urbanisztikai és tájépítészeti kontextusban) 5.

A Tervezési Stúdió 5. célja, hogy az eddig megszerzett tervezési ismereteket nagyobb komplexitású...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet, urbanisztikai és tájépítészeti kontextusban) 6.

A Tervezési Stúdió 6. célja, hogy az eddig megszerzett tervezési ismereteket egy összetett építészeti...

Mutasd mind

Oktatók

Barcza Gergely, külső óraadó
Bazsó Ferenc, szakoktató
Bene Tamás, külső óraadó
Benson Marcell, külső óraadó
Börzsei Tamás, külső óraadó
Dobos Bence László, kutató, külső óraadó
Dobó Krisztina, külső óraadó
Fenyvesi Bori, külső óraadó
Getto Tamás, egyetemi tanár
Göde András, egyetemi docens
Hartmann Gergely, külső óraadó
Horányi Éva, külső óraadó
Karlinger Manó, külső óraadó
Kovács Csaba, intézetigazgató, egyetemi docens
Ligeti Ágnes, egyetemi adjunktus
Magyari Márton, egyetemi docens
Máté Tamás, külső óraadó
Nyári Attila, Külső óraadó
Oltvai Tamás, külső óraadó
Radnóczi Ferenc, külső óraadó 
Rajkai Ferenc Vilmos, külső óraadó
Sólymos Sándor, egyetemi docens
Tímár Péter, szakoktató
Varga Péter István, egyetemi adjunktus
Vass-Eysen Áron, külső óraadó
Velősy András, egyetemi adjunktus