Rólunk

A Média Design mesterképzés négy féléves programjának célja olyan alkalmazott és autonóm média művészek (tervezők, szakemberek) képzése, akik alkalmasak a kreatív-, szórakoztató- és reklámiparban, magas színvonalú, komplex mediális művek létrehozására. A hallgatók olyan tervezői attitűdre, egyéni kifejezésmódra, stratégiai gondolkodásra, széleskörű ismeretekre tesznek szert, amelyek az innovációt, a kezdeményező képességet, az egyéni problémamegoldást, a stratégiaalkotást és a csapatvezetést helyezik előtérbe.

A szak saját tanárainak és külső konzulensek bevonásával támogatást nyújt a diplomamunkák megvalósításához az ötletfejlesztéstől a mestermunka teljeskörű kivitelezéséig, a MOME stúdióinak technológiai felszereltségére is támaszkodva.

 

Intézetigazgató: Vargha Balázs

Szakvezető, szakfelelős: Tasnádi József DLA

Szakmenedzser: Erdei Krisztina

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

 • fejlett kritikai szemlélet
 • önálló tervezői attitűd
 • átfogó mediális kultúra
 • önmenedzselés, önfejlesztés
 • interdiszciplináris gondolkodás
 • stratégiai gondolkodás, felelős döntéshozatal, csapatmunka irányítása
 • projekt, produkció előkészítés, fejlesztés, prezentálása
 • a gyártás és az utómunkálatok koordinálása és vezetése
 • reklám- és televíziós tartalmat szolgáltató médiaipar, játékipar, PR és rendezvényszervezési iparág
 • adat-vizualizáció
 • interfész-, interakció- és médiafelület-tervező, média látványtervező
 • alkalmazott média designer, médiaművész
 • autonóm médiaművész
 • megfelelő felkészültség tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Szakleírás

A mesterszak arra készíti fel a hallgatókat, hogy multimédia-tervezőként meghatározó szereplői, irányítói legyenek a kreatív ipar, a média művészet, a média kommunikáció, a média- és az alkalmazott látványtervezés alkotó folyamatainak. E projektek során a hallgatók olyan tervezői attitűdre, egyéni stílusra, stratégiai gondolkodásra, széleskörű ismeretekre tesznek szert, amelyek az innovációt, a kezdeményezőképességet, az egyéni problémamegoldást, a stratégiaalkotást és a csapatvezetést helyezik előtérbe. A képzés második éve elsősorban az egyéni diplomamunkák megvalósításáról szól. Ebben a tanszék teljeskörű támogatást nyújt az ötletfejlesztéstől a végső megvalósításig, saját tanárai és külső konzulensek bevonásával, támaszkodva a MOME stúdióinak technológiai felszereltségére.

A program célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik és készségeik birtokában alkalmasak a kreatív szórakoztató- és reklámiparban, komplex mediális környezetek (kiállítások, prezentációk) kialakításában, az online média területén, valamint a tudomány, a művészet és az oktatás vizualizációra támaszkodó területein az előkészítés, a gyártás és az utómunkálatok áttekintésére és irányítására, valamint interdiszciplináris kreatív munkafolyamatok, teamek koordinálására, vezetésére. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Tantárgyak

MA Projektfejlesztés

Multimédia projektvezető feladatok, szerepek, csapatépítési gyakorlatok, kreativitási...

Multimédia produkció 1.

Tudományos, művészeti, egyéb produkciós, kulturális külső megrendelő által megadott projekt...

Multimédia produkció 2.

Tudományos, művészeti, kulturális külső megrendelő által megadott projekt tervezése, elfogadtatása és...

Multimédia produkció 3.

A hallgatók választott mestermunkájának és a szakdolgozati témájának a konzultációi, szakvezetői...

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Tasnádi József DLA, MA szakvezető
Menedzsment
Erdei Krisztina DLA, szakmenedzser
Oktatók
Bodóczky Antal, egyetemi adjunktus
Cseh Dániel, egyetemi tanársegéd
Erhardt Miklós DLA, BA szakfelelős
Pálfalusi Attila, BA szakvezető
Sánta Balázs, egyetemi tanársegéd
Szirtes János DLA, egyetemi tanár
Tasnádi József DLA, MA szakvezető

Hírek

Showroom