Rólunk

A Média design mesterképzés négy féléves programja azt az ambiciózus célt tűzi maga elé, hogy különböző szakmai érdeklődésű, jó alapokkal rendelkező hallgatóit felkészítse a független média designer tervezői, illetve médiaművészi életpályára. Ehhez nagy szakmai áttekintést, naprakész ismereteket nyújt, fejleszti a hallgatók kritikai mediális műveltségét, reflexív kreativitását.

 

Intézetigazgató: Szalontai Ábel

Tanszékvezető: Szirtes János

Intézeti menedzser: Erdei Krisztina

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2020
Kompetenciák

  • önálló tervezői attitűd, átfogó mediális kultúra, kritikai szemlélet
  • produkciók, projektek, koncepciók kialakítása, azok fejlesztése, prezentálása, gyártása önállóan, illetve szakértői stáb tagjaként, vezetőjeként
  • stratégiai gondolkodás, felelős döntéshozatal, teamek irányítása
  • önmenedzselés, önfejlesztés
  • reklám- és televíziós tartalmat szolgáltató médiaipar, digitális játékipar, PR és rendezvényszervezési iparág, tudományos vizualizáció
  • interfész-, interakció- és médiafelület-tervező, komplex média látványtervező, autonóm médiaművész

Hírek

Showroom

Szakleírás

A mesterszak arra készíti fel a hallgatókat, hogy multimédia-tervezőként meghatározó szereplői, irányítói legyenek a kreatív ipar, a média művészet, a média kommunikáció, a média- és az alkalmazott látványtervezés alkotó folyamatainak. E projektek során a hallgatók olyan tervezői attitűdre, egyéni stílusra, stratégiai gondolkodásra, széleskörű ismeretekre tesznek szert, amelyek az innovációt, a kezdeményezőképességet, az egyéni problémamegoldást, a stratégiaalkotást és a csapatvezetést helyezik előtérbe. A képzés második éve elsősorban az egyéni diplomamunkák megvalósításáról szól. Ebben a tanszék teljeskörű támogatást nyújt az ötletfejlesztéstől a végső megvalósításig, saját tanárai és külső konzulensek bevonásával, támaszkodva a MOME stúdióinak technológiai felszereltségére.

A program célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett ismereteik és készségeik birtokában alkalmasak a kreatív szórakoztató- és reklámiparban, komplex mediális környezetek (kiállítások, prezentációk) kialakításában, az online média területén, valamint a tudomány, a művészet és az oktatás vizualizációra támaszkodó területein az előkészítés, a gyártás és az utómunkálatok áttekintésére és irányítására, valamint interdiszciplináris kreatív munkafolyamatok, teamek koordinálására, vezetésére. Megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Tantárgyak

MA Projektfejlesztés

Multimédia projektvezető feladatok, szerepek, csapatépítési gyakorlatok, kreativitási...

Multimédia produkció 1.

Tudományos, művészeti, egyéb produkciós, kulturális külső megrendelő által megadott projekt...

Multimédia produkció 2.

Tudományos, művészeti, kulturális külső megrendelő által megadott projekt tervezése, elfogadtatása és...

Multimédia produkció 3.

A hallgatók választott mestermunkájának és a szakdolgozati témájának a konzultációi, szakvezetői...

Oktatók

Bodóczky Antal, egyetemi adjunktus
Cseh Dániel, egyetemi tanársegéd
Erhardt Miklós DLA, egyetemi docens
Fábián Noémi, egyetemi adjunktus
Pálfalusi Attila, egyetemi tanársegéd
Szirtes János DLA, tanszékvezető
Sánta Balázs, egyetemi tanársegéd
Tasnádi József DLA, egyetemi tanár