TechPark | Általános Műhelyhasználat

MOME TechPark
MOME ONE | MOME TWO

H-1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
techpark@mome.hu
+36 30 837 2656


MENEDZSEREK

Ormándlaky Zsolt
TechPark igazgató
ormandlaky@mome.hu
+36 30 682 4629

Németh Diána
TechPark igazgatói asszisztens
nemeth.diana@mome.hu
+36 30 837 2656

Sipos Tamás
TechPark értékesítési munkatárs
sipos.tamas@mome.hu
+36 30 312 8676


TECHNIKUSOK

Erdélyi Zsolt
TechPark vezető technikus
erdelyi.zsolt@mome.hu
+36 30 312 8392

Zajzon Ákos
TechPark technikus
zajzon@mome.hu
+ 36 30 661 9125

Krasz Ádám
TechPark technikus
krasz.adam@mome.hu
+36 30 312 8356

Általános műhely- és műteremhasználat rendje

 • a műhely és műterem működéséért a műhelyvezető felel, így annak használatát ő határozhatja meg
 • minden műhely és műteremhez ill. technika-csoporthoz készül "műhely működési rend", melyek betartása kötelező
 • az eszközökön és gépeken elhelyezett színkódok (alább) kötelezően meghatározzák egy-egy technika használati alap-jogosultságát (a vörös jelzéssel ellátott eszközöket kizárólag a szakképzett műhelyvezetők/szakoktatók használhatják)

TechPark színkódok

 • a műhely/műterem vezetője jogosult eldönteni, hogy kit enged be ill. hagy dolgozni (akár felügyelet nélkül) 
 • a műhely/műtermek nyitvatartási ideje maximálisan 8:00-21:00 (az egyes műhelyek nyitvatartása az ajtókra kihelyezett műhelytáblákon találhatók)
 • egy műterem használati jogosultsága nem jelenti az épület mozdítható tárgyainak szabad felhasználását
 • egy műterem használati jogosultsága nem jelenti az épület többi terének szabad felhasználását
 • alkoholt/kábítószert a TechPark területére behozni tilos, azok hatása alatt belépni tilos
 • ételt/italt fogyasztani csak a kijelölt közösségi terekben szabad, műhelyekben tilos
 • kutyát a TechPark területére behozni tilos
 • kérdés, egyéb felmerült igények esetében a TechPark személyzete (műhelyvezetők, technikusok, valamint T_210 management) segít azok megoldásában

Hétvégi műhely- és műteremhasználat 

 • a Campus Igazgatóság balesetvédelmi előírásai szerint minimálisan két embernek kell tartózkodnia egy műhelyben - egyedül nem lehet senki
 • hétvégén kizárólag műhely/műtermi dolgozó és/vagy oktató kíséretében vagy engedélyével lehet bent dolgozni (aki felel az ott történtekért)
 • műhely/műtermi dolgozó hétvégi munkájának óradíja van, melyet az azt igénybe venni szándékozó(k) állnak, nem az egyetem
 • műhely/műtermi dolgozó és/vagy oktató kérheti a hétvégi műhelyhasználatot, de mindig a műhelyvezető dönt, ez lehetséges-e (ugyanis az ő és a TechPark vezetésének felelőssége a működés fenntartása)

Kérvény menete

 • a kísérő műhely/műtermi dolgozó és/vagy oktató küld egy e-mailt (vagy akár egy általa aláírt pl. pdf-et) a belépni szándékozók névsorával, az időpontokkal és a használandó terem megnevezésével
 • a névsort a Campus Igazgatóságon engedélyeztetni kell a Portaszolgálat felé - akik csak a névsoron szereplőket engedik be
 • a kulcsot a kísérő veheti fel