Alapdokumentumok, szabályzatok és utasítások hivatalos kiadmánya

Alább találhatóak az egyetem hivatalos dokumentumai, melyek közül a mindenkori legfrissebben megjelentet legfelül olvashatják!

 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen alkalmazandó járványügyi  intézkedésekről szóló 4/2022 (III.8.) számú rektori-vezérigazgató utasítás

A 2021. év végi és 2022. év eleji időszakra vonatkozó szabadságok kiadásának rendjéről szóló 10/2021. (XII.02.) számú rektori-kancellári közös utasítás; hatály: 2021.XII.2.
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2021.VII.22. –

Szellemitulajdon-kezelési Szabályzat, hatály: 2021.IX.01 -

 

Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv 2021 (IFT)
Intézményfejlesztési Terv 2016 (IFT)
Intézményifejlesztési Terv 2016 melléklet 1-2-3
Intézményifejlesztési Terv 2016 melléklet 4
Intézményi helyzetelemzés

Fenntarthatóság

Fenntarthatósági stratégia

Alapító okirat

Alapiító Okirat, hatály: 2021.01.29. - 
Organogram, hatály: 2020.VIII.01. –

 

Kollektív Szerződés

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kollektív szerződése

SZMSZ

Szervezeti és Működési Rend
Szervezeti és Működési Szabályzat, hatály: 2021.I.29. - 
Általános és Hallgatói Rendezvényszervezési Szabályzat, hatály: 2017.VII.1. –
Minőségügyi Szabályzat 2022.04.01.

Foglalkoztatási követelményrendszer
Foglalkoztatási Követelményrendszer (SZMSZ 2. rész), hatály: 2020.VIII.25.-
Habilitációs Szabályzat, hatály: 2021.XII.02. - 
Címadományozás rendje, hatály: 2016.V.31. –

 

Hallgatói követelményrendszer

2022-23-as tanévtől fizetendő önköltség és költségtérítés mértéke
Felvételi Szabályzat, hatály: 2019.V.1. -
Mulasztási és késedelmi térítési díjakról, valamint a kollégiumi díjakról szóló kancellári utasítás, hatály: 2018.VII.4.–
Hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendje, hatály: 2019.IV.1. –
Hallgatói jogorvoslati szabályzat, hatály: 2019.IV.1. –
Kreditrendszerű tanulmányi és vizsgaszabályzat, hatály: 2019.lV. 30. -
Doktori Szabályzat, hatály: 2017.VIII.1. –
Doktori Iskola Működési Szabályzata, hatály: 2018.V.12. –
Térítési és Juttatási Szabályzat, hatály: 2021.VII.22. –
Hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzat, hatály: 2019.IV.1. –
Hallgatói baleset-megelőzési szabályzat, hatály: 2019.X.1. –

Gazdálkodási Szabályzatok és kancellári utasítások
Számviteli politika- Hatályba lépett - 2022. 03. 30.

Gazdálkodási szabályzat - Hatály- 2022.03.01.
Elektronikus számlák archiválásáról szóló szabályzata, hatály: 2018.IX.24. –
Szabályzat a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendjéről ; hatály: 2020. X. 16.-
Közbeszerzési Szabályzat, hatály: 2020.XI.02.-
Belső Ellenőrzési Kézikönyv, hatály: 2019.II.1-
Szabályzat a reprezentációs célú kiadások felhasználásának és elszámolásának rendjéről, hatály: 2020. október 05.-
Gépjárművek kezelésének és használatának rendjéről, hatály: 2019.VII.22. –
Szabályzat a belföldi és külföldi kiküldetések rendjéről, hatály: 2020. október 05.-
Számviteli Politika, hatály: 2020. október 01.
Eszközök és Források Értékelési Szabályzata (MOME Számviteli Politikájának 1. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.- 
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat (MOME Számviteli Politikájának 2. sz. melléklete); hatály: 2020. X. 16.-
Szabályzat a Pénzkezelés és Értékkezelés Rendjéről (MOME Számviteli Politikájának 3. sz. melléklete); hatály: 2020. X. 16.-
Önköltségszámítási Szabályzat (MOME Számviteli Politikájának 4. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének és hasznosításának szabályzata (MOME Számviteli Politikájának 5. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.-
Számlarend (MOME Számviteli Politikájának 6. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.- 
Bizonylati Szabályzat [Bizonylati rend] (MOME Számviteli Politikájának 7. sz. melléklete); hatály: 2020. XI. 02.- 
Ellenőrzési nyomvonal szabályzat, hatály: 2020.I.20. –
Gazdálkodási Szabályzat, hatály: 2020.XI.02.-
MOME Beszerzési Szabályzata, hatály: 2021.V.03. - 
2_2022. (III.01) számú vezérigazgatói utasítás - A 2022. évi béren kívüli juttatások rendjéről
OTP SZÉP kártya online szerződéskötés munkavállalói tájékoztató

 

Egyéb Szabályzatok, utasítások, egyéb dokumentumok

11/2021. (XII.20.) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás az Interaction design és Photography angol nyelvű mesterképzésekre felvételt nyert hallgatók részére nyújtható tandíjkedvezményre jogosító ösztöndíj létrehozásáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 2/2022. (II.4) számú rektori-vezérigazgatói közös utasítás rendelkezéseivel)
7 /2020. (Vl.09.) rektori-kancellári közös utasítás a MOME Alapról 
Kancellári utasítás a felvételi különeljárási díj befizetésének módjáról, hatálya: 2022. évi felvételi eljárás
Etikai Kódex, hatály: 2015.X.26. –
Esélyegyenlőségi Szabályzat, hatály: 2019.I.1. –
Adatvédelmi szabályzat, hatály: 2018.XII.07. – 
Informatikai Szabályzat: 2016.IX.27. –
Oktatói óraterhelések számítása és nyilvántartása, hatály: 2018.X.11. –
Kockázatkezelési szabályzat, hatály: 2018.XII.21. –
Vagyonnyilatkozat-tételről szóló szabályzat, hatály: 2017.X.1. –
MOME ERASMUS Iránytű, hatály: 2010.IX.27. –
Hallgatók és oktatók által előállított szellemi alkotásokra vonatkozó szabályzat, hatály: 2008.V.26. – 2021.IX.01.
Kegyeleti rend, hatály: 2021.XII.06. - 
Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya, hatály: 2019.XI.26. –
Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya, hatály: 2019.V.28. –
A MOME Campus általános használati rendjéről szóló 2/2019. (IX.16.) számú rektori-kancellári közös utasítás, hatály: 2019.IX.16. –
Kollégium működtetési rendje, hatály: 2017.XI.30. –
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem területén működő elektronikus megfigyelőrendszerről szóló szabályzat, hatály: 2020.07.20.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Intézményi Tájékoztatója
Tűzvédelmi szabályzat, hatály: 2020.III.10.
Eljárásrend a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar állampolgárságú hallgatók, illetve a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló hallgatók Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól
MOME Oktatási Minőségbiztosítási Kézikönyv 2021.
MOME Oktatási Minőségbiztosítási Kéziköny 2018.
Szenátus ügyrendje, hatály: 2021.XII.02.