Cserne Klára

doktoranda

Cserne Klára

doktoranda

Kutatási terület játék, dramaturgia, narratológia, szabadság, gyermekkultúra
Szervezeti egység Doktori Iskola

Bio

Érdeklődési területei: az interaktív játékok, a váratlan fordulatok, a történetmesélés különféle egyéni módozatai, a mágikus gondolkodás működése a mindennapi életben és az anarchista vallásgyakorlás. 

Foglalkozása: dramaturg. A klasszikus színházi terekben uralkodó bezártságtól, sötéttől és tömegtől eltávolodva inkább erdőkben, könyvtárakban, utcákon, nyaralóhelyeken, magánlakásokban, gyárakban és sportpályákon dolgozik.

1991-ben született, így a magyar neoavantgárd eseményeit csak videófelvételekről, könyvekből, újságokból és családi történetekből ismeri. Mégis ez tekinthető munkái közvetlen kontextusának. 

A rendszerváltás utáni vallási szabadság hatására felvilágosult értelmiségi szülei ortodox zsidó szellemben kezdték nevelni. Pontosabban egy ortodox zsidó óvodába járt, otthon pedig pszichiáter apukája szabadidejében hipnóziskísérleteket végzett rajta, többdiplomás feminista édesanyja pedig vezette a háztartást és Erdély Miklósról mesélt. 

A gyereknevelés/családi élet és az írás/kutatás egymást kiegészítő, akadályozó és kölcsönösen segítő tevékenységei, melyek szorosan és szétválaszthatatlanul összefonódnak. Közös metszeteik: a rituálék, játékok és ünnepek személyes tapasztalatai.

Esküvőjén egy bencés szerzetes és egy zsidó női kántor közösen celebrálták a szertartást. Első gyereke 2018-ban született. 

Mutass többet