Harmati Hedvig DLA habil.

Doktori Iskola vezetője, MA szakfelelős ,
egyetemi tanár

Harmati Hedvig DLA habil.

Doktori Iskola vezetője, MA szakfelelős, egyetemi tanár

Oktatási terület Textiltervezés
Kutatási terület textiltervezés, felület és struktúra design
Szervezeti egység Design Intézet, Innovációs Központ, Doktori Iskola

Bio

TEXTIL – DESIGN – ATTITŰD

A design szerepe a gyökeresen átalakult az elmúlt néhány évtizedben egyrészt a globális gazdasági, politikai társadalmi átalakulások, másrészt a minden rendszert újraértelmező digitalizációs technikai forradalom révén. Miközben a designer kezében levő lehetőségek megsokszorozódtak, ezzel párhuzamosan nemcsak a kompetenciái, de a felelőssége is minden korábbinál nagyobb és szerteágazóbb. A design mára nem csupán foglalkozás, feladat, igényeknek való megfelelés, hanem ennél sokkal komplexebb tevékenység, egyfajta gondolkodásmód, magatartás, mely nem megfelelni igyekszik, hanem keres, kutat, egyre inkább a maga által felvetett kérdésekre fókuszál, mintsem a primer válaszok megfogalmazására. Egyre inkább összefüggésekben és rendszerekben gondolkodik, miközben elengedetlen integráns részeként meghatározó az emocionális, intuitív attitűd. Nem felülírja, hanem rohamosan bővíti szerepét. Továbbra is, sőt egyre fontosabb a szerepe a tudományos, gazdasági folyamatok humanizálása területén, míg integratív hatását egyre több területen képes kifejteni, ráadásul ezeket a folyamatokat egyre inkább ösztönző, sőt gyakran kezdeményező pozícióból teszi. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az inter- illetve multidiszciplináris szemlélet, valamint a designkutatás eszközként való alkalmazása.

A textiltervezés területei is jelentős átalakuláson mentek végig az elmúlt időszakban. Egyes felületein, például a globális kereskedelmi struktúrák gazdaságélénkítő hatásai által generált látványos expanzió azonban számos társadalmi és ökológiai kérdést is felvet. Ezek miatt egyéb területek felértékelődnek, melyek épp a textilkultúra progresszív szellemiségét hordozzák azáltal, hogy társterületekkel, tudományágakkal együttműködve mélyebb összefüggésekben kutatott civilizációs problémák megoldásának aktív résztvevőikén jelennek meg. A textilipar, és a folyamatokat, trendeket irányító textil design a globális fenntarthatóságban vállalt felelőssége rendkívüli mértékben nőtt az utóbbi évtizedekben, ami számunkra azt diktálja, hogy a megfelelő szemléletmód kialakítása az egyetemi textiltervező képzés kiemelt kulcseleme kell hogy legyen.

 

TRADÍCIÓ – INNOVÁCIÓ

A globalizáció hatásain túl, különösképp a közép-kelet európai országok történelmének és utóbbi évszázadának viharos eseményei megszüntették azt az folytonosságot, ami egyébként ideális esetben és természetes módon a múltunk és jelenünk között organikusan fennállna. A társadalmi fejlődés folytonosságával együtt  szakadtak meg azok a kulturális szálak is, melyek révén önazonosságunk alapjaihoz kötődhetnénk. Ennek elvesztése közösségi és egyéni szinten is érzékelhető hiányként jelentkezik és életünk számos területén érint bennünket. Bizonytalanságként, a szokások, hagyományok híján sokszor nehézkesen megélhető hétköznapi helyzetekként és ünnepeink természetes beágyazottságának fájó hiányaként jelentkezik mindennapjainkban. Ez a hiány igen összetett, hol jobban, hol kevésbé látható módon, társadalmi, gazdasági, kulturális síkon is jelen van, de különösen plasztikusan tetten érhető a tradicionális paraszti és polgári életmódhoz kötődő tárgyi és egyéb kulturális attribútumokban. 

E tárgykultúra a design kutatás eszközeivel történő analitikus megközelítése képezi az alapját a Future Traditions néven 2015-ben a MOME Design Intézetének kereteiben a vezetésemmel indult nemzetközi projekt. A kétéves kutatási és oktatásfejlesztési program legfőbb célja az volt, hogy a tárgy- és kézműves kultúra hagyományait a legkorszerűbb technológiák lehetőségeinek alkalmazásával integráljuk a kortárs design alkotói metódusaiba. Nem a felidézett múlt inspirációs forrásként való „újrahasznosítása” volt a cél, hanem azon messze túl, a hagyományos technikák, anyagok és formavilág mélyreható kutatása és valódi megértése révén a tradíció újraértelmezett, alkotó tevékenységben való revitalizációja. Mindez annak ideáját vetíti előre, hogy a design folyamat alkalmas arra, hogy újraépítse a múltunkkal megszakadt kapcsolatokat.

A projekt a norvég HSN (University of South-Eastern Norway) együttműködésével valósult meg, hallgatók és kutató oktatók részvételével. A nemzetközi környezetben végzett kutatás így arra is alkalmat adott, hogy az értelmezés és újraértelmezés folyamatát gazdagítva a nemzeti kultúrákon átívelő azonosságok és különbségek vizsgálatában is kiteljesedjen.

 

Oktatott tantárgyak

MA Textil tervezés és kutatás

Mutass többet

Témavezetettek