Tasnádi József DLA

MA szakvezető ,
egyetemi tanár

Tasnádi József DLA

MA szakvezető, egyetemi tanár

Oktatási terület Média design
Kutatási terület multimédia, új-média
Szervezeti egység Média Intézet

Bio

CV

Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, médiaművész vagyok. 

Budapesten élek és dolgozom. 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tanára vagyok.

Építészetet és képzőművészetet tanultam. A 1980-as években építészettel, grafikával és festészettel foglalkoztam. Az 1990-es években installációkat és utópikus terv-műveket alkottam. Akkori munkáimban az idő, az elvont fogalmiság, a láthatatlan és a lehetséges leképezésének módozatait, az ellentmondásosság és a vizualitás kapcsolatait elemeztem. Az évezred végén csaknem 10 évig tartó művészeti sztrájkba kezdtem. Ezzel párhuzamosan az informatika és a művészet viszonyait, a művészet anyagtalan vonatkozásait kutattam. Szoftveres képi manipulációval, a mediális átírás módszereivel és vizualizációval kísérleteztem, videodíszleteket terveztem alternatív tánc- és színházi darabokhoz. A 2010-es években a multimédia installáció, az új-média és az intervenció művészet felé fordult érdeklődésem. Gyakran alkotok külföldön. 

Jelenlegi fő profilom a multimédia. Kutatási területem fókuszában az ember és a gép (szerszám, protézis) viszonya, a technológia és a kerativitás (tervezés, művészet), a technológia és a vizualitás, a technológia és a metaforikus látásmód, illetve a technológia és a költői gondolkodás összefüggései és miértjei vannak.

Művészi hitvallásom szerint: a jó dolgok régiek lesznek, a rosszak újak maradnak. A inspirációt sosem a művészeten belül, hanem azon kívül keresem. Minél kívülebb megyek – annál jobb. A forma sosem lehet szándék. A forma egy szándék eredménye. Nem a forma a lényeges, hanem a formálás. Minden műalkotás olyan komplexitás, amelyben az eseményszerűség az egyik legfontosabb összetevő. A művészet nem megfelelés, hanem kihívás. Önmagam provokálása. A műalkotás identitás-tágító képződmény. Egy identitás protézis, amelynek oka van, nem pedig üzenete. Amennyiben létezik valódi üzenet – az csak maga az alkotó attitűd lehet. A művészet nem kizárólag az agynak, de a szemnek és a testnek is beszél. A művészet az ideális és a reális találkozása. A fikció gyakorlata, gyakorlása és gyakorlatiassága. Egy gyakorlatias fikció, amelyben az idealizmus és a realizmus hibridizálódik. A műalkotás a fikció realitása.

 

Oktatott tantárgyak

Kortárs média művészet

Tervezési folyamatok

Információ architektúra

Média design tartalomfejlesztés

 

Mutass többet
Szakmai eredmények, publikációk
Tasnádi József: A favágó hobbija, Balkon, 2016/3., 29-30 old.
Tasnádi József: Emlékezetes félelmeim lenyomatai, Várad, 2016/2., 38-51 old.
Tasnádi József: A kánonok paradoxona, Index No. 101, 2013. szeptember
Tasnádi József: A kép ideje, Maladype 10 év/years, Maladype Színház KHE, 2011, 340-341. old.
Tasnádi József: Zevgár-variációk, BorderLINE Architecture, 12. Velencei Építészeti Biennále, Műcsarnok, Budapest, 2010, 60-65. old.
Tasnádi József: Az első tervművészeti alkotás, In: Készman József (szerk.): Kép-alá-írások. Művészek a művészetről, M.A.O.E., Budapest, 2004, 230-236. old.
Tasnádi József: Monológ, Balassi Kiadó, Budapest, 1999.
Tasnádi József: Weiss-Schwarz-Spektrum, In: Julius Buch, Budapest-Frankfurt-Stuttgart an der Donau, Balassi Kiadó, Budapest, 1999, 20. old.
Tasnádi József: A favágó hobbija, Balkon, 2018/10-11., 45-46. old.
Tasnádi József: Gondolkodásmintázatok, In: Cat. Szíj Kamilla: Fehér lyuk, 2018, 3-6. old.
Díjak
1984 – Dékáni díj, Műszaki Egyetem, Műépítészeti és Urbanisztikai Fakultás, Kolozsvár, Románia
1995-1998 – Derkovits-ösztöndíj
2000 – A Római Magyar Akadémia ösztöndíja, Olaszország
2013 – Munkácsy Mihály-díj
2014 – Koncept különdíj, Kinetika 2014 – Taranaki, Új-Zéland

Témavezetettek