Kooperatív Doktori Program

MOME KDP koordinátor

Gáspár Júlia

kooperativ@mome.hu

+36 30 340 7849

MOME UP 4. emelet, 406. szoba

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal  útján nyílt pályázatot hirdetett a “Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj” elnyerésére.

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában.

Ezen megfogalmazott cél elérése érdekében a Kooperatív Doktori Programban részt vevő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat.

Pályázatot azon doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nyújthatták be, akik a pályázat benyújtásáig a komplex vizsgát még nem teljesítették, illetve azok, akik doktori tanulmányaikat a 2021/2022-es tanévben kezdték meg. Mindemellett lényeges, hogy a KDP ösztöndíjas jogviszony időszaka alatt a hallgatóknak az általuk választott partnerszervezetnél rendelkezniük kell munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, amelyért díjazásra jogosultak.

A beérkezett pályázatokat a kilenctagú Kooperatív Doktori Kollégium bírálja el, amelyben egyaránt jelen vannak a felsőoktatás és a versenyszféra képviselői, ezzel biztosítva mindkét oldal szempontjainak érvényesülését, és ezen keresztül a legjobbak kiválasztását.

A 2021/22. tanévre szóló pályázati kiírásról további részletek ITT.

A 2021/22. tanévben három doktori hallgató sikeresen pályázott és nyerte el az ösztöndíjat:

Hosszu Erzsébet, kutatási programja: Home away from home - Az interkulturális közösségi tér, mint a sokszínű és fenntart-ható társadalom alapvető színtere. KDP témavezető: Kapitány Ágnes DSc

Illés Szonja Zsófia, kutatási programja: Changing perspectives: Sensory Mapping towards More-than-Human Design – Érzék-szervi Mapping: Nézőpont-eltolódás az emberközpontúságú design felé. KDP témavezető: Barcza Dániel DLA

Lévai Zsófia, kutatási programja: „Soft Interface “ a közösségi kötődés új rítusainak létrehozása a társadalmi széttagolt-ság idején. KDP témavezető: Harmati Hedvig  DLA

A 2020/21. tanévi sikeres pályázó a MOME Doktori Iskolából: Tóth Tímea Mónika, kutatási témája:  A tervezői gondolkodás gyakorlati alkalmazása a nagyvállalati innovációs működés ügyfélközpontú átalakításában, témavezetője: Szentpéteri Márton PhD egyetemi tanár, a MOME Doktori Iskola PhD program vezetője