Rólunk

A mesterképzés központjában a hallgatók egyéni törekvéseit és tervezői, alkotói karakterük fejlesztése áll. Az oktatási struktúra lehetőséget ad arra, hogy egyéni, személyre szabott tanulási utak jöjjenek létre és így a hallgatók mesterré váljanak a MA diploma megszerzésével.

 

Intézetigazgató: Lipóczki Ákos

Szakvezető, szakfelelős: Kondor Edit

Szakmenedzser: -

Oktatási titkár: Szabó Dóra

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • szabadon választható tervezői feladat
  • tervezői rutin, mesterségbeli gyakorlat
  • szociálisan érzékeny projektek, fenntartható tervezés
  • innovatív anyag és technológiakutatás
  • korszerű alkotó műhelyek és műtermek
  • hazai és nemzetközi szakmai programok, kiállítások, pályázatok

Szakleírás

A félévek során a hallgatók szabadon választhatnak tervezői feladatot és témavezetőt a tanszék által meghirdetett témák közül, illetve lehetőséget aduk arra is, hogy adott kereteken belül hallgatóink saját témát hozzanak. 

A féléves feladataink során minden esetben kész tárgyak születnek azért, hogy hallgatóink a tervezői rutin mellett mesterségbeli gyakorlatot is szerezzenek. Az elmélyült munkát segítik a korszerű alkotó műhelyek és műtermek.

A Fémművesség BA szint ékszerorientált programját követően az MA szint környezet- és életmód centrikus, társadalomtudatos, problémakezelő szemléletet közvetít. A kutatási feladatok, tervezési stúdiumok, műtermi gyakorlatok lehetőséget teremtenek a hazai és nemzetközi szakmai programokon, kiállításokon, pályázatokon való részvételre és megkönnyítik a diploma utáni érvényesülést.

Tantárgyak

Kerámia kutatás és tervezés

A jövő- és életmódkutatáson alapuló tervezési stúdium sor környezet- és életmód centrikus...

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Kondor Edit DLA, MA szakvezető
Menedzsment
Szabó Dóra, oktatási menedzser, adminisztrációs munkatárs
Oktatók
Balla A. Benjamin, TechPark Üvegműhely vezető
Bokor Zsuzsa, szakoktató, műhelyvezető művésztanár
Borkovics Péter DLA, egyetemi adjunktus
Csák Mónika, szakoktató, művésztanár
Csernátony Fanni, BA szakvezető
Dezső Renáta, BA szakvezető
Kemény Péter DLA, egyetemi adjunktus
Kondor Edit DLA, MA szakvezető
Lublóy Zoltán, egyetemi adjunktus
Mohácsi András DLA, egyetemi docens, mestertanár
Pattantyús Gergely, egyetemi tanársegéd

Hírek

Showroom