A díj története

Egyetemünk, melynek 141 éves fennállása óta legfőbb értéke a világra nyitott szemlélet, és amelyben egyaránt helyet kap a hagyomány tisztelete, és a fejlődést kereső, azt előmozdító magatartás, 2006-ban vette fel a világhírű, magyar származású fotográfus, művész Moholy-Nagy László nevét. Ugyanekkor döntöttünk a Moholy-Nagy Díj létrehozásáról is, amellyel olyan személyiségek munkáját, életművét kívánjuk elismerni, akiknek emberi és alkotói léte szorosan kapcsolódik az egyetemhez vagy az egyetem által képviselt értékekhez. 

Moholy-Nagy értékeinek, filozófiájának nagykövetei vagyunk. A Bauhaus egyik legmeghatározóbb tanár egyénisége olyan gondolatokat, ideákat fogalmazott meg, amelyek ma is érvényesek. Az ő szemléletét, világlátását kívánjuk továbbadni, nem csak hallgatóinknak, de a hazai, nemzetközi művészeti és tudományos élet számára is, hogy szellemiségét mintaként állítsuk a jövő generációi elé.