Elnyert pályázatok

Innovációs Ökoszisztéma fejlesztése a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen” pályázat - Technológia Transzfer Iroda létrehozása a Design Kompetencia Központ keretei között

Az újonnan létrehozott Design Kompetencia Központ (a továbbiakban: kompetencia központ, DKK) tevékenységei között kiemelt szerep jut a tudásmenedzsment számára. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a szakterület fejlesztésére 2019. tavaszán egy pályázatot írt ki „Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma (2019-1.2.1-EGYETEMI ÖKO” címmel. 

A pályázati program keretében a MOME támogatási kérelmet nyújtott be 2019. júniusban, amely pályázat keretében az egyetem innovációs ökoszisztémájának fejlesztésére kívánt pályázati forrást nyerni. A fejlesztés legfontosabb eleme az intézményi tudás- és technológiatranszfer szolgáltatások kialakítása. A fejlesztés két ütemben valósul meg: első lépésben az DKK működését megkezdő innováció-menedzsment tevékenységeket erősítik és fejlesztik. A második ütemben a központ tevékenységeit bővítik a (pályázat választható tevékenységei közül választott) öt új funkcióval. A projekt keretében lebonyolítani tervezett tevékenységek a következők:


„A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben”

Az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 számú „A tanulók képesség-kibontakoztatásának elősegítése a köznevelési intézményekben” projekt keretében a művészeti egyetemek szaktudásának felhasználásával, illetve számos más művész és pedagógus bevonásával kidolgozásra kerülnek új képzési módszertanok, művészeti képességfejlesztő nevelési-oktatási programok, tananyagok, módszertani segédletek, tanórán kívüli programok.

„Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában” 

Az EFOP-3.4.4-16-2017-00030 azonosítószámú, „Jövő új útjai a pályaválasztás és az autonóm autózás világában”  projekt részeként megvalósuló foglalkozásaink elsődleges célja, hogy minden gyereknek esélyt kell adni, hogy felfedezze a magában rejlő kreatív képességeit, lehetőséget teremtve, hogy a jövő mérnökeivé, alkotó embereivé váljanak. Mostani vállalásunk, hogy két online kreatív foglalkozás keretében megtanítjuk a diákokat járműmodellt építeni. Az egyik öt részes videó sorozat segítségével megmutatjuk, hogy hogyan készítsenek el az otthonukban fellelhető alapanyagokból járműmodelleket, míg egy másik, 6 részes sorozat a 3D tervezés világába kalauzolja a fiatalokat. Nyereményként a legjobb alkotásokat beküldők a kezükben tarthatják az általuk tervezett, illetve elkészített művek 3D nyomtatott modelljét. Az elkészült pályamunkákat egy virtuális kiállításként június első felétől lehet majd megtekinteni a projekt honlapján: www.jovoujutjai.hu

„Okosiroda a jövő generációi számára”

A VEKOP 2.2.1-16-2017-00007 azonosítószámú projekt keretében Balaton Bútor Kft. és a MOME 498,63 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program keretében „Okosiroda a jövő generációi számára” címmel benyújtott pályázatával. A fejlesztés célja: olyan innovatív bútorok és bútor jellegű termékek kifejlesztése, amelyek egyesítik a hagyományos bútorgyártási technológiákat a legfrissebb digitális technológiákkal. A fejlesztés egyik alappillére egy határozott designstratégia kidolgozása, amelyet trendkutatás, piackutatás és elemzés előz meg.