Dr. Pataky Gabriella PhD

egyetemi docens, óraadó

Dr. Pataky Gabriella PhD

egyetemi docens, óraadó

Oktatási terület Pedagógusképzés
Szervezeti egység Elméleti Intézet
Pataky Gabriella (2018): Vizuális kompetencia-fejlesztés óvodás korban, - plasztikai képességektől az épített környezeti nevelésig. Eötvös Kiadó, Budapest.
Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs.
Guba Anna – Pataky Gabriella – Tóth Eszter (2017): Épített környezeti nevelés az óvodában. Magyar Építész Kamara, kultúrAktív, Budapest-Pécs.
Pataky Gabriella (2014): Pedagógiai tervezés az óvodai vizuális fejlesztéshez.
Pataky Gabriella (2012): Vizuális képességek fejlődése 6-12 éves korban, a tárgykultúra tanításának területén.
Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs.
Pataky Gabriella: Kortárs jelenségek a dán pedagógiában, vizuális nevelésben In: Podráczky Judit (szerk. 2012): Hatékonyabban, élményszerűbben, színesebben. Korszerű tanulásirányítási módszerek.
Pataky Gabriella: Vizuális nevelésre vonatkozó programok. In: Hunyady Györgyné – Kereszty Zsuzsa – Véghelyi Józsefné (szerk. 2005): Roma gyerekekre vonatkozó kompetencia fejlesztése a tanító- és óvóképzés tantárgyi programjaiban. Trezor Kiadó, Budapest.
Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs.
Gaul Emil, Kárpáti Andrea, Pataky Gabriella, Illés Anikó (Szerk. 2014): A művészetoktatás terei. Tanulmányok a vizuális nevelés nemzetközi szakirodalmából. Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete. Budapest.
Gabriella Pataky, Anikó Illés, Andrea Kárpáti (Eds.) (2011): Art-Space-Education. Program and Book of Abstracts. 33rd World Congress International Association for Education through Art, InSEA
Pro Educatione Artium Visualium / a Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium díja 2012