Haba Péter PhD

egyetemi adjunktus

Haba Péter PhD

egyetemi adjunktus

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület 20. századi építészet (hazai és nemzetközi)
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

Oktatott tárgyak
  • Designtörténet
  • Proszeminárium
  • Történeti modul - kötelezően választandó tárgy
  • Elméleti modul - kötelezően választandó tárgy
  • Kritika: képzőművészet és design
Szakmai eredmények, publikációk
Magyar ipari építészet 1945–1970. Terc Szakkönyvkiadó, Budapest, 2019.
Félárnyékban. Az 1960-as évek magyar ipari építészete a kánonokon túl. Ars Hungarica XLIV. (2018) 2. 135–162.
Rétegződő emlékezet. A magyar ipari építészet (ön)képei 1948-tól napjainkig. In: Kerékgyártó Béla PhD – Szabó Levente DLA szerk.: Építészet és idő. BME Építőművészeti Doktori Iskola, 2017, Budapest, 258–277.
At the forefront of socialist development: women in Hungarian industrial architecture. In: Mary Pepchinski – Mariann Simon szerk.: Ideological Equals: Women Architects in Socialist Europe 1945–1989. Routledge, London – New York 2016, 34–47.
Nimbusz és identitás. Az IPARTERV tevékenységének recepciója a korai Kádár-korszakban. Művészettörténeti Értesítő LXIV. (2015) 2. 387–408.
Autonomous universality. Attempts at systematization in Hungarian industrial architecture in the early Kádár period. Architektúra & Urbanizmus XLVIII. (2014) 3–4. 178-201.
Pavilion Architecture in Hungary between 1957 and 1970. Structural Aesthetics, Technological Innovation, Politics. CENTROPA – A Journal of Central European Architecture and Related Arts. XIII (2013) 1. 64-82.
Reakciók a szocreálra. Forma és ideológia a magyar ipari építészetben 1950 és 1956 között. Építés- Építészettudomány XL. (2012) 3–4. 331–363.
Keserü Katalin – Haba Péter szerk.: A modernizmus kezdetei Közép-Európa építészetében. Lengyel, cseh, szlovák és magyar építészeti írások a 19–20. század fordulójáról. Ernst Múzeum, Budapest, 2005.
Szegő György – Haba Péter: 111 év – 111 híres ház – 150 magyar építész. B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2003.