Pallag Andrea

egyetemi adjunktus

Pallag Andrea

egyetemi adjunktus

Oktatási terület Elmélet
Kutatási terület vizuális nevelés komplex megközelítése, vizuális nevelés módszertana, értékelés a vizuális nevelésben, tantervelmélet
Szervezeti egység Elméleti Intézet

M. Filó, A. Pallag, M. Szabó, A. Varga (2018): The Hungarian ‘STEAM ENGINE’ – Schools and Social Partners for STEAM Education. In: CIDREE YEARBOOK 2018: ‘STEM Education in the 21st Century’

 

Bényei J., Derényi A., Pallag A., Schmidt A. (2017): Hallgatók és oktatók a tanulás-tanítás eredményességéről és fejlesztési lehetőségeiről a művészeti felsőoktatásban. In: Zsolnai Anikó, Kasik László (szerk.) (2017) Új kutatások a neveléstudományokban 2016. A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. Szeged, Szegedi Tudományegyetem – MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága, pp. 287 – 308.

 

Pallag Andrea (2015): Komplex művészeti nevelés programfejlesztése 6-14 évesek számára: egy iskolai kísérlet tapasztalatai. In: Bodnár Gábor, Szentgyörgyi Rudolf (szerk.) (2015): Szakpedagógiai körkép III. Művészetpedagógiai tanulmányok. Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok 4. Budapest: ELTE BTK Szakmódszertani Központ, 169-189. o.

 

Pallag Andrea (2015): Módszertani innovációk a fejlesztésben. In: Varga Attila (szerk.) (2015): Gyakorlat – Reflexió – Innováció. Nevelési-oktatási programok részvételi alapú fejlesztése. OKI, Budapest, 18-29. o.

 

Andrea Pallag: The developmental effects of complex art education – Delphi method (poster), ECER 2014 „The past, present and future of educational research in Europe”, Porto, 2014

 

Andrea Pallag: Strategy of Art Education in the Hungarian Public Education System, (lecture) 33rd World Congress of the International Society for Education through Art (InSEA) Budapest, 2011

 

Pallag Andrea: Miért nem kell nekünk a rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga? Új Pedagógiai Szemle, 2009. 5-6. szám, 32-39. o.

 

Pallag Andrea (2006): A megújult érettségi vizsga lehetőségei a rajz és vizuális kultúra tantárgy számára, In: Horváth Zsuzsanna – Lukács Judit (szerk.) (2006): Új érettségi Magyarországon, Budapest, Országos Közoktatási Intézet, 279-294. o.

 

Pallag Andrea: Középiskolás korú tanulók jel- és szimbólumértelmezése. Új Pedagógiai Szemle, 1997. 4. szám