Dr. Pataky Gabriella PhD

óraadó

Dr. Pataky Gabriella PhD

óraadó

Oktatási terület Pedagógusképzés
Kutatási terület vizuális nevelés, épített környezeti nevelés, alternatív pedagógia
Szervezeti egység Elméleti Intézet
Szakmai eredmények, publikációk
Pataky Gabriella (2018): Vizuális kompetencia-fejlesztés óvodás korban, - plasztikai képességektől az épített környezeti nevelésig. Eötvös Kiadó, Budapest.
Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs.
Guba Anna – Pataky Gabriella – Tóth Eszter (2017): Épített környezeti nevelés az óvodában. Magyar Építész Kamara, kultúrAktív, Budapest-Pécs.
Pataky Gabriella (2014): Pedagógiai tervezés az óvodai vizuális fejlesztéshez.
Pataky Gabriella (2012): Vizuális képességek fejlődése 6-12 éves korban, a tárgykultúra tanításának területén.
Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs.
Pataky Gabriella: Kortárs jelenségek a dán pedagógiában, vizuális nevelésben In: Podráczky Judit (szerk. 2012): Hatékonyabban, élményszerűbben, színesebben. Korszerű tanulásirányítási módszerek.
Pataky Gabriella: Vizuális nevelésre vonatkozó programok. In: Hunyady Györgyné – Kereszty Zsuzsa – Véghelyi Józsefné (szerk. 2005): Roma gyerekekre vonatkozó kompetencia fejlesztése a tanító- és óvóképzés tantárgyi programjaiban. Trezor Kiadó, Budapest.
Tóth Eszter – Pataky Gabriella (szerk. 2018): Épített környezeti nevelés kisgyermekkorban. kultúrAktív, Pécs.
Gaul Emil, Kárpáti Andrea, Pataky Gabriella, Illés Anikó (Szerk. 2014): A művészetoktatás terei. Tanulmányok a vizuális nevelés nemzetközi szakirodalmából. Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete. Budapest.
Gabriella Pataky, Anikó Illés, Andrea Kárpáti (Eds.) (2011): Art-Space-Education. Program and Book of Abstracts. 33rd World Congress International Association for Education through Art, InSEA
Pro Educatione Artium Visualium / a Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégium díja 2012