Pecze Krisztina PhD

egyetemi adjunktus

Pecze Krisztina PhD

egyetemi adjunktus

Oktatási terület Elmélet , Menedzserképzés
Kutatási terület vállalati működés, vállalati stratégia
Szervezeti egység Elméleti Intézet
Szakmai eredmények, publikációk
Pecze Krisztina (2006) A vállalatközi kapcsolatok és a vállalati hálók in: Bartek-Lesi Mária – Bartók István – Czakó Erzsébet – Gáspár Judit – Könczöl Erzsébet – Pecze Krisztina: Vállalati stratégiaalkotás, Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézet – Alinea, Budapest, 2006, p:129-141
Pecze Krisztina (2005), Az üzleti kapcsolatok értékteremtő szerepének vizsgálata stratégiai nézőpontból, in: Vezetéstudomány, XXVI. Évfolyam 2005. 5.szám. pp. 25-35.
Pecze Krisztina (2003), Stratégia és a vállalatközi kapcsolatok, in: Vezetéstudomány, XXIV. Évfolyam 2003. 6.szám. pp. 2-17.
Pecze Krisztina (2003) Üzleti fogalmak definiálása, in: Chikán Attila – Wimmer Ágnes(szerk.): Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, 2003, 123-144. o.
Bartek-Lesi Mária – Czakó Erzsébet – Pecze Krisztina (2002), Changes in the strategic behavior and operation of Hungarian companies in the second half of the 1990s. in: Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Zoltayné Paprika Zita(ed): National Competitiveness in the Global Economy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, p. 54-79.
Bartek-Lesi Mária – Czakó Erzsébet – Pecze Krisztina (2002), A magyar vállalati magatartás és működés változásai a kilencvenes évek második felében az 1996. és 1999. évi versenyképességi felmérések tükrében., in: Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Zoltayné Paprika Zita(szerk): Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, 60-86.
A vállalati hálók stratégiaelméleti megközelítései Társadalom és Gazdaság 24(2002)2, 287-326; 1588-9734©Akadémiai Kiadó, Budapest
Pecze Krisztina (2013) Állatgyógyászat világszínvonalon – A Lavet Kft. esete, in Ábel István, Czakó Erzsébet (szerk.): Az exportsiker nyomában, Alinea Kiadó, Budapest, 2013, p:177-186, (ISBN:978 615 5303 02 9)