Közös értékeink

Közösen vallott, szorosan egymásra épülő értékeink mutatják meg leginkább, hogy hogyan gondolkodunk a világról, és mi tesz minket sikeressé. 

Kreativitás és rugalmasság

Hárompólusú intézményünk minden egységében a kreatív gondolkodást és a rugalmas megoldásokat képviseljük, ezáltal innovatív válaszokat tudunk adni a társadalmi és gazdasági szereplők legfontosabb kérdéseire. 

Újítás és megújulás

A környezet, a társadalom, a művészet és a design összefüggéseiben elengedhetetlen a közösség érdekeit szolgáló folyamatos újítás, ami csakis a saját megújulásra való képességünkkel összhangban érhető el.

Nyitottság és kísérletezés

A szakmai közösségünket átható újító szellem elképzelhetetlen lenne a világra nyitott, annak összefüggéseit megérteni igyekvő, a szélesebb társadalmi kontextust vizsgáló és folyamatosan kérdező attitűd nélkül, amely előre mozdítja az innovációs folyamatokat. A gazdasági szereplőkkel együtt dolgozva nemcsak megismerjük a piaci igényeket, de azok feltérképezésében is közreműködünk. 

Emberközpontúság és tervezői látásmód

A 21. század alapjaiban megváltozott társadalmi és gazdasági környezetében a design vezető szerepet tölt be az emberi igények feltárásában, a felhasználói élmények megtervezésében, és a technológia humanizációjában. Ez mozgat bennünket oktatási, kutatási és innovációs tevékenységünkben egyaránt.

Együttműködés és multidiszciplinaritás

Hiszünk a különböző szakterületek, társadalmi szereplők együttműködésében, és meg is teremtjük a feltételét azoknak a multidiszciplináris helyzeteknek, amelyek kimagasló eredmények elérésére sarkallják a résztvevőket. 

Közösség és szakmaiság

Fontosnak tartjuk a folyamatos párbeszéd fenntartását oktatók, kutatók és diákok között, ezért törekszünk rá, hogy egyetemünkön megtartsuk az ideális hallgatói létszámot. Az egyetem tereinek kialakításától kezdve az események szervezésén át egészen a tanterv felépítéséig a szakmai közösség támogatására törekszünk.

Tradíció és progresszió

Kulturális szerepvállalásunkkal értékeket teremtünk, képviselünk és juttatunk el a társadalom különböző rétegeihez. Trenddiktáló közösségként nemcsak kutatjuk a múltat, de formáljuk is a jövőt.