Modellváltás | Friss

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány kuratóriumának döntése értelmében 2020. augusztus 1-jén hatályba lépett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem módosított alapító okirata, valamint szervezeti és működési szabályzata. Az egyetem szervezeti felépítését az ezekhez kapcsolódó organogram ábrázolja.

Budapest, 2020. 08. 03.

 

2020. július 15-én megtartotta alakuló ülését a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Vagyonkezelő Alapítvány kuratóriuma

Tagjai a 2020. június 11-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium által tett bejelentése alapján az alábbiak:

Böszörményi Nagy Gergely
az Alapítvány elnöke

Fülöp József
kuratóriumi tag
Kopek Gábor
kuratóriumi tag
Scheer Sándor
kuratóriumi tag
Szemerey Szabolcs
kuratóriumi tag

Budapest, 2020. 07. 16.

 

 

Kollektív szerződést írt alá a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Szakszervezet

A 2020. augusztus 1-től modellt váltó egyetem és az intézményben működő szakszervezet közel egyéves tárgyalás után ma aláírta az augusztus 1-vel életbe lépő kollektív szerződést. A megállapodásnak fontosságot tulajdonít, hogy augusztus 1-től az Egyetem immáron egy vagyonkezelő alapítvány által fenntartott magánintézményként működik tovább, s a munkáltatóra valamint a dolgozókra a közalkalmazotti jogviszony helyett a munka törvénykönyvének előírásai vonatkoznak. A Fülöp József rektor,  Nagy Zsombor kancellár és a szakszervezet nevében Babarczy Eszter elnök és Gyenge Zsolt elnökségi tag kézjegyével ellátott dokumentum nagyobb biztonságot jelent úgy munkáltatónak, mint munkavállalónak, s ezzel rendezték a MOME immáron a  munka törvénykönyve és a kollektív szerződés keretei között működő új foglalkoztatási rendszerét.

A kollektív szerződés szövege itt olvasható.

Budapest, 2020. 07. 15.

 

 

Ők lesznek az egyetem új fenntartó alapítványának kuratóriumi tagjai

Június 11-én az új fenntartónkat alapító Innovációs és Technológiai Minisztérium megnevezte a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Vagyonkezelő Alapítvány leendő kuratórium tagjait. Többfordulós egyeztetés után, egyetemünk javaslatait figyelembe véve, olyan tagokat választott az alapító, akik jól ismerik és támogatják a MOME stratégiai céljait. Személyük és eddigi szakmai tevékenységük is garancia lesz mindazon értékek megőrzésére és gazdagítására, amelyek megalapozzák egyetemünk kiválóságát, amelyek egy 21. századi sikeres művészeti egyetem működéséhez elengedhetetlenek.

Íme a névsor:  

Böszörményi Nagy Gergely
az Alapítvány elnöke
A Design Terminál főigazgatója, a Brain Bar alapítója, a Corvinuson, a CEU-n és a Stanford egyetemen végezte tanulmányait. Startup szakértőként, stratégiai tanácsadóként a hazai üzleti világ és a design szcéna közös horizontján meghatározó szereplő.

Fülöp József
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora, egyetemi tanár, vizuális kommunikáció tervező, animációs filmrendező, producer, a hazai kreatívipar miniszteri biztosa.

Kopek Gábor
Fotográfus, médiaművész, egyetemi tanár, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem volt rektora, a Collegium Hungaricum Berlin volt igazgatója, a MOME campusfejlesztésének kezdeményezője, melyet miniszterelnöki megbízottként felügyelt, jelenleg miniszteri biztosként a 21st Laboratory Program vezetője. 

Scheer Sándor
Mérnök, üzletember, a Market Építő Zrt. vezérigazgatója.

Szemerey Szabolcs
A KEDO Zrt. (Kecskeméti Duális Oktatás) vezérigazgatója, oktatási célú fejlesztések szakembere.

A Felügyelő Bizottság tagjai

Fellegi Tamás
elnök
Jogász, politológus, volt fejlesztési miniszter, üzletember

Grüner György
Fizikus, az amerikai UCLA professzora, az MTA külső tagja, Guggenheim-díjas,műgyűjtő

Jávor Márk
ügyvéd

Budapest. 2020. 06. 11.

 

 

Újabb hat egyetem modellváltásával javul a felsőoktatás versenyképessége

A hatékonyabb és korszerűbb felsőoktatás érdekében hat egyetem alapítói és fenntartói jogai vagyonkezelő alapítványokhoz kerülnek 2020. augusztus 1-jétől az Országgyűlés mai ülésén elfogadott törvényjavaslatok szerint. Az új finanszírozási formában az intézmények rugalmasabban működhetnek, gyorsabban reagálhatnak térségük gazdasági igényeire, így a magyar fiatalok versenyképesebb képzésben és a munkaerőpiacon is értékesebb oktatásban részesülhetnek. A modellváltó egyetemeken továbbra is biztosított lesz az állami ösztöndíjas képzés, az oktatók pedig teljesítményalapú, megemelt bérezésben részesülnek.

További infó: kormany.hu

Budapest, 2020. 05. 20.

 

 

A modellt váltó egyetemeken továbbra is biztosított lesz az állami ösztöndíjas képzés

A hatékonyabb és korszerűbb felsőoktatás érdekében hat egyetem alapítói és fenntartói jogai vagyonkezelő alapítványokhoz kerülnek augusztus 1-jétől a parlamenti döntésre váró törvényjavaslatok szerint. Az intézkedés elsődleges célja a jelenleginél rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet megteremtése a felsőoktatás versenyképességének növelése érdekében.

További info: kormany.hu

Budapest, 2020. 05. 11.

 

 

Fülöp József rektor videóüzenete

Fülöp József rektor videóüzenete a modellváltásról és a közeljövő változásairól, feladatairól

Budapest, 2020. 04. 13.

 

 

Interjú a Klasszik Rádióban

Egyetemünk nyártól már új alapokon működik tovább. A modellváltás nem újkeletű törekvés, de most érik be. Miért, és hogyan? Fülöp József rektor a Klasszik Rádió vendége volt.
A teljes interjú szövege itt hallgatható

Budapest, 2020. 04. 17.

 

 

Működési modellt vált a MOME


Az idén 140 éves fennállását ünneplő Moholy-Nagy Művészeti Egyetem a már 2013-ban megkezdett átalakulási folyamatát Magyarország kormánya is támogatja. 

A 2019-ben - a magyar kormány beruházása keretében - campusát megújító egyetem, az általa képviselt és gondozott területek robbanásszerű fejlődésével lépést tartva, működését is a kor követelményeinek megfelelően kívánja gyakorolni: több önállósággal és nagyobb saját felelősséggel. 

A kormány döntésének megfelelően a MOME immáron a kabinet felhatalmazásával folytathatja az átalakulás gyakorlati kidolgozását és készítheti elő a modellváltást. 

A nemzetközi térképen is jegyzett magyar design egyetem célja olyan működési modell kialakítása, mely képes rugalmasan alkalmazkodni környezetünk változó elvárásaihoz, saját felelősséget vállalva, önállóan alkotva, gazdálkodva. Célunk a hallgatók, oktatók, munkatársak életkörülményeinek, munka- és tanulási feltételeinek javítása.

Az átalakulás feltétele a gyorsabb és rugalmasabb működésnek, hogy az intézmény oktatási, kutatási és művészeti alkotó tevékenységeit a kor kihívásaihoz illessze, úgy, hogy erőteljes szerepet vállal a jövő formálásában is.

A MOME küldetése, hogy designalapú kutatással, fejlesztéssel és az innováció eszközeivel keressen válaszokat a 21. század kihívásaira, s ezzel új értékeket hozzon létre.

A MOME, nemzeti intézményként, a modellváltást követően is államilag támogatott ingyenes képzést nyújt. Képzéseink színvonala szándékaink szerint idevonzza a tehetséges hallgatókat határainkon túlról is. 

A világban a járványhelyzet okozta gazdasági nehézségek és társadalmi problémák kezelésében a kreatívipar, így a MOME is kulcsszerepet játszhat. Egyre jobban nő azon tevékenységek társadalmi és gazdasági jelentősége, melyek az egyetem oktatási körébe tartoznak. A design mára szinte valamennyi ágazat működésében, fejlesztésében elengedhetetlen fontosságú; a kreativitáson, szellemi tevékenységen alapuló alkotó, tervező, fejlesztő  folyamatokban jelentősége meghatározó, egyszerre van gazdasági és kulturális eredménye, hatása valódi kitörési pontként említhető. 

Az egyetem által évek óta szorgalmazott modellváltási folyamat menetrendjének, tartalmának, az egyetem jövőbeni fenntartójának meghatározása az egyetemi közösség, hallgatók, oktatók, kutatók, munkatársak, külső szakértők és az érdekképviseleti szervezet bevonásával történik. A modellváltás tervezett dátuma 2020. augusztus 1.

További info: www.mome.hu/modellvaltas

Kapcsolat: modellvaltas@mome.hu

Budapest, 2020. 04. 1.

 

 

Magyarország kormánya foglalkozik a MOME modellváltási szándékaival

Magyarország kormánya foglalkozik a MOME modellváltási szándékaival. Ennek nyomán a következő hónapokban a tervezett ütemben folynak a modellváltást előkészítő munkálatok. Ezen a fórumon is rendszeresen beszámolunk a fejleményekről, valamint a közösség bevonásának fórumairól. Kérdéseket a modellvaltas@mome.hu email címen várunk, valamint minden rendelkezésre álló információ a www.mome.hu modellváltás rovatában követhető.

Budapest, 2020. 01. 30.

 

 

Kérdőív segítségével fejezhetik ki meglátásaikat a modellváltásról az egyetem dolgozói és hallgatói

Kérdőív segítségével is kifejezhetik meglátásaikat, javaslataikat a MOME dolgozói és hallgatói az egyetem modellváltási szándékával és megkezdett tervezésével kapcsolatban. A valamennyi dolgozóhoz és egyetemistához eljuttatott kérdésekre adott válaszok jelentős mértékben fogják segíteni a modellváltási folyamatot. A válaszok kiértékelése február 6. után várható, és az egyetem intranet hálózatán lesz elérhető.

Budapest, 2020. 01. 14.

 

 

Tanácsadó Testület alakult a MOME modellváltásának támogatására

Egyetemünk kezdeményezésére Modellváltás Előkészítő Bizottság alakult, mely tevékeny részt vállal a MOME modellváltási folyamataiban. Tagjait, a Rektor javaslatát elfogadva, az Innovációs és Technológiai Miniszter kérte fel az egyetemet támogató feladatra:

    • Fellegi Tamás, ügyvezető igazgató, EuroAtlantic Consulting & Investment Ltd.

    • Gőz László, igazgató, Budapest Music Center

    • Grüner György, professzor, UCLA

    • Kollarik Tamás, MOME konzisztóriumi tag 

    • Scheer Sándor, vezérigazgató, Market Zrt.

A Modellváltás Előkészítő Bizottság feladata, hogy a modellváltás folyamata során segítse az Egyetem vezetését a MOME elképzeléseinek minél hatékonyabb megvalósításában, erősítse a változások szakmai megalapozottságát. A Bizottság rendszeres időközönként tartja tanácskozásait. 

Budapest, 2020. 01. 13.