Művészettudomány PhD | 2022

A 2022-es felvételi eljárásban meghirdetett kutatási témák

Antalóczy Tímea - Sorozatok szerint a világ

Antalóczy Tímea - A divat társadalmi/kulturális/művészeti regulátor szerepe

Antalóczy Tímea - A valóság ígérete. Tény és fikció határai(n)

Antalóczy Tímea - A művészet/design szociológiai szempontú vizsgálata

Antalóczy Tímea - egyéni témát vállal

Babarczy Eszter - A 4E filozófia (radical embodiment) és a design elmélete

Babarczy Eszter - Művészet és érték

Babarczy Eszter - egyéni témát vállal

Beck András - A művészről/tervezőről alkotott kép összetevőinek és változásainak vizsgálata

Beck András - egyéni témát vállal

Bényei Judit - A design és a vizuálisművészetek lehetőségei az élethosszon át tartó tanulás koncepciójában

Bényei Judit - egyéni témát vállal

Ébli Gábor - A művészet és a design múzeumi és kiállítási kontextusa

Ébli Gábor - Design- és iparművészeti, illetve kortársművészeti köz- vagy magángyűjtemények története, jelene és jövője.

Ébli Gábor - A design és a tárgykultúra, illetve a kortárs művészet kanonizálása a szelekció, kiállítás, intézményesítés, mecenatúra révén.

Ébli Gábor - For-profit vs. társadalmi szempontok a kurátori, design- és művészetmenedzseri munkában.

Ébli Gábor - egyéni témát vállal

Ernyey Gyula - egyéni témát vállal: történeti (egyetemes, közép-európai, magyar, 19-20.század és kortárs), kortárs kritikai, körforgásos gazdaság, szociális design, ökodesign, tradíció és technológia 

Ferkai András - egyéni témát vállal

Ferkai András - Témák, műfajok, eszmék a 20. századi magyar építészet történetéből

Ferkai András - Lakóházakról másképp: a megrendelő, tervező és kivitelező szerepe a 20. század első felében

Földi Eszter - A tervezőgrafika oktatásának története a MOME-n és elődintézményeiben

Földi Eszter - egyéni témát vállal

German Kinga - Possibilities in Art Education. A művészetek közvetítésének elméletei, módszerei és praxisai az 1990-es évektől napjainkig

German Kinga - Egyéni témát vállal

Gyenge Zsolt - A kortárs installált mozgókép formanyelve, intézményrendszere

Gyenge Zsolt - A doktorandusz által választott téma a filmtudomány, filmelmélet, filmtörténet és filmipar tárgykörében

Haba Péter - Egyéni témát vállal

Haba Péter -Az építészeti oktatás története a MOME elődintézményeiben

Hemmings, Jessica - For applicants with an individual research topic, as co-supervisor (in English only)

Horányi Attila - Ipar, művészet, kultúra Magyarországon a hatvanas-hetvenes években

Horányi Attila - egyéni témát vállal

Illés Anikó - A design és a művészet alap- és alkalmazott pszichológiai kutatásai – elsősorban a nevelés-oktatás, emlékezet, észlelés, múzeumi élmény témaköreiben

Illés Anikó - egyéni témát vállal

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - A design szociális és kulturális háttere

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - A design, mint társadalomalakító tényező

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - Tárgy- és térszimbolika

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - Életmódváltozások és a kultúra összefüggései napjainkban

Kapitány Ágnes | Kapitány Gábor - egyéni témát vállal

Keszeg Anna - Egyéni témát vállal

Povedák István - Populáris művészetek. A giccs, a trash és határterületei

Povedák István - Vallási kultúra és modern mitológiák

Povedák István - Sztárkultusz

Povedák István - Romológia

Povedák István - egyéni témát vállal

Ruttkay Zsófia - DIMU - Kulturális örökség közvetítése digitális technológiákkal

Ruttkay Zsófia - A történetmesélés és olvasás új lehetőségei digitális technológiákkal – műfajok a könyvön túl

Ruttkay Zsófia - Matematikai struktúrák vizualizálása – komplex STEAM tematikák  a design, a művészet vagy az oktatás területén

Ruttkay Zsófia - Design digitális reprezentációja

Ruttkay Zsófia - egyéni témát vállal

Szentpéteri Márton - Designkultúra és szépirodalom

Szentpéteri Márton - egyéni témát vállal

Veres Bálint - Esztétika a művészet szféráján túl

Veres BálintFogyatékosságtudomány, design és szómaesztétika

Tillmann József - egyéni témát vállal

Tillmann József - Művészet / médium - kutatás

Zwickl András - A modern művészet és design intézményrendszere

Zwickl András - Műfajok és médiumok

Zwickl András - A MOME és elődintézményeinek története, oktatói

Zwickl András - Kortárs törekvések a művészetben és a designban

Zwickl András - egyéni témát vállal