Rólunk

A Design- és vizuálisművészet-tanárképzése a MOME MA szakjainak megfelelő képzésben résztvevő hallgatókat, illetve végzetteket fogad az ország minden hasonló képzést nyújtó intézményéből. A jelentkezés feltétele osztatlan egyetemi szintű képzésben vagy mesterképzésben iparművészeti/design, építőművészeti, film- és videoművészeti, vagy multimédia művészeti szakterületen szerzett végzettségnek, vagy ugyanilyen képzési ág mesterképzésében a tanulmányok megkezdésének igazolása. 

A diploma lehetővé teszi az általános képzést nyújtó iskolák Vizuális kultúra tantárgyának oktatását és a tervezői szaknak megfelelő terület tanítását művészeti szakképzés keretében.

A Design- és vizuálisművészet-tanár szak erős elméleti (pedagógiai és pszichológiai) megalapozást, ugyanakkor korszerű gyakorlati szakmódszertani képzést nyújt a tanárjelölteknek. A diplomával lehetőség nyílik a Vizuális kultúra tantárgyának oktatására általános képzést nyújtó iskolákban, illetve a tervezői szaknak megfelelő terület tanítására művészeti szakképzés keretében.

 

Intézetigazgató: Horányi Attila

Szakvezető: Bényei Judit

Szakfelelős: Illés Anikó

Szakmenedzser: Margitházi Orsolya

Oktatási titkár: Baló Réka

Képzés hossza 2 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • pedagógiai kompetenciák
  • vizuális nevelés módszertana
  • pszichológiai ismeretek
  • gyakorlat orientált oktatás
  • valós tanítási tapasztalat
  • nemzetközi projektek

Hírek

Szakleírás

A képzés célja a művészeti képzési terület iparművészeti, építőművészeti, film- és videóművészeti, valamint multimédia képzési ág mesterképzési szakjaira alapozva olyan művésztanárok képzése, akik a középfokú művészeti szakképzésben, a középfokú design- és vizuális művészeti szakképzés számára megfogalmazott általános és a szakirányú képesítés speciális követelményeinek teljesítésére fel tudják készíteni a tanulókat, képesek a Nemzeti alaptanterv szerinti művészetek műveltségi terület nevelési- oktatási feladatainak, továbbá az alapfokú művészeti oktatás és a nem iskolarendszerű oktatás feladatainak ellátására. A képzés felkészít a tanári szakképzettségnek megfelelő pedagógiai vagy a szakterületi tanulmányok doktori képzésben történő folytatására. A tanárképzésben résztvevők számára az állam 14 támogatott félévet biztosít.

Tantervi háló

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Bényei Judit PhD, MA szakvezető
Illés Anikó PhD habil., MA szakfelelős
Menedzsment
Baló Réka, oktatási titkár
Margitházi Orsolya, szakmenedzser
Oktatók
Arndt Bernadett, egyetemi tanársegéd
Berky Tamás, egyetemi adjunktus
Illés Anikó PhD habil., MA szakfelelős
Pallag Andrea, egyetemi adjunktus
Óraadók
Dr. Pataky Gabriella PhD, külső óraadó
Lipták Ildikó, óraadó