Rólunk

A Digitális tárgyalkotás négyféléves tantárgycsoport célja a kortárs digitális technológiák alkalmazásának oktatása az innovatív tárgykészítésben. A tárgyalkotásra jellemző tradicionális anyag és forma ismeret az új technológiák használatával ötvözve a kreatív tervezés módszertanával ad felkészültséget a hallgatóknak az egyre összetetteb jelenkori tervezői feladatokban. 

  • tradicionális anyagmanipulációs tudás (fém, kerámia, üveg) 
  • a 2D/3D modellező, illetve parametrikus tervező szoftverek használatát és megismeri a digitális tárgyalkotás innovatív technológiai lehetőségeit (3D Printing, 3D Scaning, Laser Cutting, CNC Milling, Electronical Prototyping).
  • Design Thinking tervezésmódszertan, Kreatív tervezés és Kritikai szemlélet módszertan az innovációs, tudományos vagy alkalmazott design megoldásokba

A képzés által a hallgatók szakmai felkészültsége lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kortárs digitális kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár társszakmákkal együttműködve. Felkészülnek a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására és a megismerik az innováció-orientált digitális és analóg tárgyalkotó eszközök lehetőségeit és alkalmazását. A szakmai életükben képesek lesznek az újabb feltörekvő technológiák önálló megismerésére, a megszerzett digitális ismeretek aktuális kortárs trendekhez igazodó bővítésére.

 

Intézetigazgató: Püspök Balázs

Szakvezető: Dezső Renáta

Oktatási titkár: Szabó Dóra

Tanszéki menedzser: Szántó Gerzson

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • digitális és más általános kompetenciák integrált fejlesztése 
  • a design gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése innovatív készségfejlesztési módszerek révén; 
  • problémamegoldás és a kritikai gondolkodás fejlesztése valós problémahelyzetekre építve 
  • a komplex problémák társas megoldásához a tudásmegosztás és kooperáció elősegítése, ezzel együtt a szociális kompetenciák fejlesztése 
  • idegen nyelvű digitális eszközök használata, idegen nyelvű onine ismereteinek folyamatos bővítésére. 
  • Szakmai alapelvek érhető átadása mind vizuális (kép, videó), tárgyi ( mock-up vagy prototípus) mind írásos formában 

Szakleírás

A Digitális tárgyalkotó szakspecializáció a tárgyi és a virtuális világ közötti kétirányú átjárhatóságot megteremtve ötvözi a technológiatranszfer és az innovációs, tudományos, illetve alkalmazott design megoldásokat. A felhasználói interakciót az avantgárd technológiával és a kreatív tervezéssel kombinálva lehetővé teszi az új jövőbeli fejlesztések előrejelzését azzal a biztosítékkal, hogy azok a jelenlegi kontextusban megvalósíthatók. Célja az innováció-orientált tárgyalkotó eszközök alkalmazása, megtanítva a jelenlegi iparágakat alakító feltörekvő technológiák funkcióját és lehetőségeit a tervezés, a kommunikáció és a számítástechnika közötti rendszerszintű kapcsolatokban.