Rólunk

A Digitális tárgyalkotás négyféléves tantárgycsoport célja a kortárs digitális technológiák alkalmazásának oktatása az innovatív tárgykészítésben. A tárgyalkotásra jellemző tradicionális anyag és forma ismeret az új technológiák használatával ötvözve a kreatív tervezés módszertanával ad felkészültséget a hallgatóknak az egyre összetetteb jelenkori tervezői feladatokban.

  • tradicionális anyagmanipulációs tudás (fém, kerámia, üveg) 
  • a 2D/3D modellező, illetve parametrikus tervező szoftverek használatát és megismeri a digitális tárgyalkotás innovatív technológiai lehetőségeit (3D Printing, 3D Scaning, Laser Cutting, CNC Milling, Electronical Prototyping)
  • Design Thinking tervezésmódszertan, Kreatív tervezés és Kritikai szemlélet módszertan az innovációs, tudományos vagy alkalmazott design megoldásokba

A képzés által a hallgatók szakmai felkészültsége lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kortárs digitális kultúra, a társadalom, a piacgazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár társszakmákkal együttműködve. Felkészülnek a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására és a megismerik az innováció-orientált digitális és analóg tárgyalkotó eszközök lehetőségeit és alkalmazását. A szakmai életükben képesek lesznek az újabb feltörekvő technológiák önálló megismerésére, a megszerzett digitális ismeretek aktuális kortárs trendekhez igazodó bővítésére.

 

Intézetigazgató, szakfelelős: Lipóczki Ákos

Szakvezető: Dezső Renáta

Szakmenedzser: -

Oktatási titkár: Szabó Dóra

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • digitális és más általános kompetenciák integrált fejlesztése 
  • a design gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése innovatív készségfejlesztési módszerek révén 
  • problémamegoldás és a kritikai gondolkodás fejlesztése valós problémahelyzetekre építve 
  • a komplex problémák társas megoldásához a tudásmegosztás és kooperáció elősegítése, ezzel együtt a szociális kompetenciák fejlesztése 
  • idegen nyelvű digitális eszközök használata, idegen nyelvű online ismereteinek folyamatos bővítésére
  • szakmai alapelvek érhető átadása mind vizuális (kép, videó), tárgyi ( mock-up vagy prototípus) mind írásos formában 

Szakleírás

The DigitalCraft specialization combines technology transfer and innovation, scientific and applied design solutions to create two-way interoperability between the physical and virtual worlds. Combining user interaction with avant-garde technology and creative design allows you to anticipate new future developments with the assurance that they can be implemented in the current context. It aims to use innovation-oriented object-oriented tools to teach the function and potential of emerging technologies that shape current industries in the system-wide relationships between design, communication, and computing.

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Dezső Renáta, BA szakvezető
Lipóczki Ákos Levente DLA, BA szakfelelős, egyetemi docens, kutató, rektori megbízott
Menedzsment
Szabó Dóra, oktatási menedzser, adminisztrációs munkatárs
Oktatók
Ádám Krisztián, mesteroktató
Balla A. Benjamin, TechPark Üvegműhely vezető
Bánfalvi András DLA, egyetemi docens
Bokor Zsuzsa, szakoktató, műhelyvezető művésztanár
Borkovics Péter DLA, egyetemi adjunktus
Csák Mónika, szakoktató, művésztanár
Dezső Renáta, BA szakvezető
Kemény Péter DLA, egyetemi adjunktus
Kondor Edit DLA, MA szakvezető
Lublóy Zoltán, egyetemi adjunktus
Mohácsi András DLA, egyetemi docens, mestertanár
Orr Péter, mesteroktató
Pattantyús Gergely, egyetemi tanársegéd
Óraadók
Polyák János, óraadó
Takács Károly, művésztanár