Szaktörténeti és elméleti stúdiumok (XX. századi építészet és design - szemelvények, elemzés) 1.

A szaktörténeti és elméleti stúdiumok 1. célja, hogy kiindulópontot adjon a hallgatóknak az építészeti modernitás társadalom- és eszmetörténetének megismeréséhez, szélesítve a kronologikus, stílustörténeten alapuló építészettörténeti tanulmányok nyújtotta értelmezési horizontot. A szemeszter olvasmányai, az előadások és a feladatok egy összefüggő - és közös - interpretációs folyamatként nyitnak bejáratot abba specifikus diskurzusba, amelyet - Manfredo Tafuri kifejezésével élve - "az építészet kozmoszának" nevezhetünk. A közös munka célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek e kozmosz intellektuális hagyományának paradigmáival, konfliktusaival, és képesek legyenek tudatosan reflektálni azokra a jelentősebb szellemi csomópontokra, amelyek máig meghatározzák az építészeti gondolkodás alapvető esztétikai, gazdasági és politikai aspektusait. Az első szemeszter a XX. század első felének avant-garde és egyéb "modernizmusaiból" kiindulva problematizálja a modernitás fogalmát és jelentőségét az építészetben. Esettanulmányokon és új interpretációkon keresztül meglepő utazásokat teszünk az időben; absztrakt építészetet csodálunk a reneszánsz városban, felidézzük a "primitív kunyhó" aufklérista tanmeséjét, és elmerülünk az ipari metropolisz mítoszaiban. A kurzus háromosztatú; olvasószeminárium, előadássorozat és közös műhelymunka. A hetente olvasandó építészeti szövegek tematizálják az őket kontextusba helyező előadásokat, amelyeket kérdésekkel és feladatokkal strukturált vita követ. A hallgatóknak a kurzus teljesítéséhez a vizsgaidőszak végéig egy rövid szöveges vagy vizuális esszével kell hozzájárulnia egy a tanszék más hallgatóival - és más közreműködőkkel - közösen szerkesztett kiadványhoz, amelyet a következő szemeszter elején mutatunk be egy publikus esemény keretében.

SHOWROOM

További tárgyak

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 1.

A Tervezési Stúdió 1. célja, hogy építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket és gyakorlatot...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 2.

A Tervezési Stúdió 2. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket bővítse és...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 3.

A Tervezési Stúdió 3. célja, hogy a tervezési ismereteket bővítse és mélyítse. A szemeszter...

Tervezési stúdió (építészet, belsőépítészet) 4.

A Tervezési Stúdió 4. célja, hogy az építészeti-belsőépítészeti tervezési ismereteket tovább bővítse és...

Műszaki ismeretek (tartószerkezetek, épületszerkezetek) 1.

A BA képzési időszakban a műszaki ismeretek négy szakterületének az a fő gondolati íve, hogy az...

Műszaki ismeretek (tartószerkezetek, épületszerkezetek) 2.

A Műszaki Ismeretek 2. célja, hogy megalapozza és fejlessze az építészhallgatók műszaki tudását...

Műszaki ismeretek (tartószerkezetek, épületszerkezetek, épületgépészet, épületvillamosság) 3.

A Műszaki Ismeretek 3. célja, egyrészt, hogy tovább fejlessze az építészhallgatók műszaki tudását...

Szaktörténeti és elméleti stúdiumok (XX. századi építészet és design - szemelvények, elemzés) 2.

A szaktörténeti és elméleti stúdiumok 2. célja, hogy kiindulópontot adjon a hallgatóknak az építészeti...

Kísérleti műhely (kísérletezés, terevezés, megvalósítás, K+F+I) 1.

A kurzus célja, hogy a tanulókat kissé eltávolítva a nagybetűs építészeti léptéktől és funkcionalitástól...

Kísérleti műhely (kísérletezés, terevezés, megvalósítás, K+F+I) 2.

Az 1. félév alatt tervezett projektekből kiválasztott tervek kiviteli terv szintű kidolgozása...

Kísérleti műhely (kísérletezés, terevezés, megvalósítás, K+F+I) 3.

Az eddig tanultakat felhasználva a leendő diplomázók előtt három fő irány körvonalazódik, mely a...

Mutasd mind