Fotográfia projekt I.

A Fotográfia projekt I. kurzus célja a mesterképzésbe hozott önálló tematikájú munkaterv kidolgozása és fotográfiai kivitelezése. Cél a fotográfiai produkció előkészítés és projekt koncipiálás szakmai ismereteinek elsajátítása, alkalmazott vagy autonóm fotográfiai projekt megvalósítására jellemző alkotói, stratégiai és befogadói problémakörök megismerése, módszerek alkalmazása. Kurrens fotóművészeti példák és társadalmi kontextus ismeretében cél az alkotói gondolkodás horizontjának szélesítése, önálló művészeti koncepció kialakítása, verbalizálása és a szakmai diskurzusban való részvétel. A tantárgy elvégzésével a hallgató képessé válik önálló alkotói elképzeléseit adekvát vizuális formában és fotográfiai eszköztárral hatékonyan kifejezni.

SHOWROOM

További tárgyak

Fotográfia projekt II.

A Fotográfia projekt II. kurzus célja kötött tematikára önálló alkotói válasz kidolgozása és karakteres...

Fotográfia projekt III.

A Fotográfia projekt III. kurzus célja a diplomamunka elméleti és szakmai megalapozása. Cél a...

Fotográfia specifikumok

A program célja, hogy segítséget nyújtson az egyéni fotográfiai nyelv kialakításához, valamint...

Szaktörténet és a fotográfia filozófiája

A Szaktörténet és a fotográfia filozófiája kurzus célja a szakspecifikus, illetve a fotográfia médiumával...

Kortárs Fotográfia

A Kortárs fotográfia kurzus célja a jelenkori fotográfia szakmai, intézményi és társadalmi közegének...

Mutasd mind