Fotográfia projekt II.

A Fotográfia projekt II. kurzus célja kötött tematikára önálló alkotói válasz kidolgozása és karakteres fotográfiai kivitelezése, fotográfiai portfólió diverzifikálása. Cél a Fotográfia projekt I. kurzus során megismert fotográfiai produkció előkészítés és projekt koncipiálás szakmai ismereteinek elmélyítése, alkalmazott vagy autonóm fotográfiai projekt megvalósítására jellemző alkotói, stratégiai és befogadói problémakörök és módszerek professzionális szintű ismerete és alkalmazása. Önálló kutatómunkán alapuló széles spektrumú műveltség megszerzésével, kurrens és történeti fotóművészeti példák és a vonatkozó társadalmi kontextus ismeretében cél az alkotói gondolkodás horizontjának szélesítése, önálló művészeti koncepció kialakítása, verbalizálása és szakmai diskurzus kezdeményezése. A tantárgy elvégzésével a hallgató elmélyíti azon képességét, hogy önálló alkotói elképzeléseit egyéniségét tükröző vizuális formában és felismerhető karakterű fotográfiai eszköztárral hatékonyan fejezze ki, továbbá a bemutatás és befogadás körülményeinek mérlegelésével a szélesebb művészeti kontextusban helyezze el.

SHOWROOM

További tárgyak

Fotográfia projekt I.

A Fotográfia projekt I. kurzus célja a mesterképzésbe hozott önálló tematikájú munkaterv kidolgozása...

Fotográfia projekt III.

A Fotográfia projekt III. kurzus célja a diplomamunka elméleti és szakmai megalapozása. Cél a...

Fotográfia specifikumok

A program célja, hogy segítséget nyújtson az egyéni fotográfiai nyelv kialakításához, valamint...

Szaktörténet és a fotográfia filozófiája

A Szaktörténet és a fotográfia filozófiája kurzus célja a szakspecifikus, illetve a fotográfia médiumával...

Kortárs Fotográfia

A Kortárs fotográfia kurzus célja a jelenkori fotográfia szakmai, intézményi és társadalmi közegének...

Mutasd mind