Fotográfia projekt III.

A Fotográfia projekt III. kurzus célja a diplomamunka elméleti és szakmai megalapozása. Cél a Fotográfia projekt II. kurzus során elmélyített fotográfiai és elméleti eszköztár gazdagítása, autonóm fotográfiai projekt megvalósítására jellemző alkotói, stratégiai és befogadói problémakörök és módszerek professzionális szintű ismerete és alkalmazása. Önálló kutatómunkán alapuló széles spektrumú műveltség megszerzésével, kurrens és történeti fotóművészeti példák, a vonatkozó társadalmi összefüggések ismeretében cél az alkotói gondolkodás horizontjának szélesítése, önálló, társadalmilag releváns kérdéseket érintő művészeti koncepció kialakítása, verbalizálása, elméleti és filozófiai kontextus feltárása, szakmai diskurzus kezdeményezése. A tantárgy elvégzésével a hallgató kibontakoztatja azon képességét, hogy önálló alkotói elképzeléseit egyéniségét tükröző vizuális formában és felismerhető karakterű fotográfiai eszköztárral hatékonyan fejezze ki, továbbá a bemutatás és befogadás körülményeinek mérlegelésével a szélesebb művészeti kontextusban helyezze el.

SHOWROOM

További tárgyak

Fotográfia projekt I.

A Fotográfia projekt I. kurzus célja a mesterképzésbe hozott önálló tematikájú munkaterv kidolgozása...

Fotográfia projekt II.

A Fotográfia projekt II. kurzus célja kötött tematikára önálló alkotói válasz kidolgozása és karakteres...

Fotográfia specifikumok

A program célja, hogy segítséget nyújtson az egyéni fotográfiai nyelv kialakításához, valamint...

Szaktörténet és a fotográfia filozófiája

A Szaktörténet és a fotográfia filozófiája kurzus célja a szakspecifikus, illetve a fotográfia médiumával...

Kortárs Fotográfia

A Kortárs fotográfia kurzus célja a jelenkori fotográfia szakmai, intézményi és társadalmi közegének...

Mutasd mind