Látványtan

A gyakorlati tantárgy célja a látványtervezési feladatok alapozása, előkészítése, szaktörténeti és technológiai megismertetése. Az összetett vizuális nyelvi elemek és hatásuk vizsgálata, kutatása értelmezése. Kísérletezõ műhelygyakorlatokra és műtermi tanulmányokra építve általános és konkrét vizuális jelenségek, effektusok, rendszerek vizsgálata, leképezése, előállítása különböző technikai és műfaji szituációkban. Tematikus vagy stiláris szempontok szerinti látványelemek létrehozása,  tér-objektum-szubjektum összehangolása, tervezése. A hatás, értelmezés, jelentés komplex problematikája időben, térben és folyamatában tervezetten jelenik meg, szervesen kiegészülve más észlelési elemekkel. A program gyakorlatai önállóan vagy komplett alkotásokba beépülve készítik elő a produkciós térben vagy társadalmi térben megvalósuló látványtervezési feladatokat. A médiaprodukciók, az elektronikus képi információs rendszerek, hálózatok, az álló és mozgóképes reklám, az arculat vagy image és szubjektum PR tervezés, a szórakoztatóipar, az informatika, a marketing, az autonóm művészeti törekvések, a digitális alkalmazott művészi tervezések, a komplett eseménytervezés, nagymértékben a látványtanra épül. A tantárgyi program általános, sokfajta módon közelíthető témákat ad meg. Technikai, műfaji megkötések nincsenek, fő cél a látvány előállítása, a látványi rendezés, a látványtervezés. Az általános témafelvetés segíti a különböző szemléletű, felfogású, technikájú válaszadást. 

 

További tárgyak

Fizikai számítástechnika

Robotikai, kinetikus, generatív szerkezetek analóg építésének és szoftvereinek vizsgálata a cél.

Kreatív kommunikáció

Konkrét és valós multimédia- online kommunikációs projektek tervezés-módszertani, gyártási...

Multimédia előkészítő stúdiumok 1.

Objektívalapú képalkotás alapszintű általános ismeretei, műtermi és szabadtéri gyakorlatok által...

Multimédia előkészítő stúdiumok 2.

Kreatív szoftverhasználati, online médiakommunikációs, multimédiás szerkesztések és kivitelezések...

Multimédia előkészítő stúdiumok 3.

Multimédiás projektek utómunkálatainak valamint az adatvizualizációs és további audiovizuális...

Multimédia előkészítő stúdiumok 4.

Multimédia stúdiumok teljeskörű technikai előkészítő, gyártásái, kivitelezési és utómunka ismereteinek...

Szoftver alapismereti felzárkóztatás

ltalános, a szakterületen használt szoftverismereti alapok elsajátítása, frissítése fejlesztése...

Tervezési folyamat

Megvalósult, nemzetközileg elismert médiadesigni és médiaművészeti projektek ismertetése és...

Multimédia tartalomfejlesztés

Alkalmazott és autonóm médiaművészeti projektek (audiovizuális, multimédia, újmédia,...

Mutasd mind