A Fotográfia Tanszéken a legmodernebb technológiák között kis létszámú csoportokban, kiváló tanárok segítségével lehet elsajátítani a nemzetközi színvonalú klasszikus és kortárs fotográfia alapokat, interdiszciplináris alkotói stratégiákat, amelynek segítségével a nálunk végzett hallgatók nem trendkövető fotográfusokká, hanem nemzetközi szinten is stílusteremtő alkotókká válhatnak. A hozzánk jelentkező hallgatók a BA képzés során kurrens témák mentén a klasszikus fotográfiai alapok és annak határterületein való alkotási módozatokat sajátítják el, az MA képzés pedig a kortárs problémákra reflektáló elmélyült alkotói munkát támogatja.

 

Képzések

Tanfolyamok

Streetfotó

A tanfolyam bevezet az utcai fotográfia és a dokumentarizmus ismereteibe
Kezdés: 2020. február 19.

Photo 1.0 English

Photography course in English for beginners

Fotóstúdió

Műtermi repró, portré- és tárgyfotó készítés és eszközkezelés

Fotó 2.0

A MOME haladó fotográfia tanfolyama

Fotó 1.0

A MOME kezdő fotográfia tanfolyama
Kezdés: 2020. február 18 és 20.

PreMOME

A MOME felvételi előkészítő kurzusai

Hírek, események

Showroom

Oktatók

Dr. Kolozsi László , óraadó tanár
Drégely Imre, oktató
Fábics Natália, egyetemi tanársegéd
Fátyol Viola, egyetemi tanársegéd
Gulyás Miklós, egyetemi docens
Kudász Gábor Arion DLA, egyetemi adjunktus, szakfelelős
Máté Gábor DLA, egyetemi adjunktus, tanszékvezető
Oravecz István, egyetemi adjunktus
Tillmann József PhD, egyetemi tanár