A Fotográfia Tanszéken a legmodernebb technológiák között kis létszámú csoportokban, kiváló tanárok segítségével lehet elsajátítani a nemzetközi színvonalú klasszikus és kortárs fotográfia alapokat, interdiszciplináris alkotói stratégiákat, amelynek segítségével a nálunk végzett hallgatók nem trendkövető fotográfusokká, hanem nemzetközi szinten is stílusteremtő alkotókká válhatnak. A hozzánk jelentkező hallgatók a BA képzés során kurrens témák mentén a klasszikus fotográfiai alapok és annak határterületein való alkotási módozatokat sajátítják el, az MA képzés pedig a kortárs problémákra reflektáló elmélyült alkotói munkát támogatja.

 

Képzések

Hírek, események

Showroom

Oktatók

Drégely Imre, oktató
Fábics Natália, egyetemi tanársegéd
Fátyol Viola, egyetemi tanársegéd
Gulyás Miklós, egyetemi docens
Kolozsi László , óraadó tanár
Kudász Gábor Arion DLA, egyetemi adjunktus, szakfelelős
Máté Gábor DLA, egyetemi adjunktus, tanszékvezető
Oravecz István, egyetemi adjunktus
Tillmann József PhD, egyetemi tanár

Tanfolyamok

Streetfotó

A tanfolyam bevezet az utcai fotográfia és a dokumentarizmus ismereteibe
Kezdés: 2020. ősz

Photo 1.0 English

Photography course in English for beginners
Starts: 2020 fall

Fotóstúdió

Műtermi repró, portré- és tárgyfotó készítés és eszközkezelés
Kezdés: 2020 ősz

Fotó 2.0

A MOME haladó fotográfia tanfolyama

Fotó 1.0

A MOME kezdő fotográfia tanfolyama
Kezdés: 2020. ősz

PreMOME

A MOME felvételi előkészítő kurzusai