Vörös Miklós

egyetemi adjunktus

Vörös Miklós

egyetemi adjunktus

Kutatási terület a kulturális örökségi diskurzusok kritikai kutatása, fogyasztásszociológia és márkakutatás, a kulturális antropológia elmélettörténete, anyagi kultúra és tárgykultúra, biopolitika.
Szervezeti egység Elméleti Intézet

Bio

Különösen fontosnak tartom a kritikai kultúrakutatás, a fogyasztásszociológia és a társadalmi nemi tanulmányok bizonyos kutatási területeinek bevezetését a magyarországi tudományos életbe és az egyetemi oktatásba a kilencvenes évek közepén.

Szakmai eredmények, publikációk
Vörös, Miklós (2010) “Kulturális fordulat. A fogyasztáskutatás reneszánsza a hetvenes–nyolcvanas években,” Replika, 2010. december, 72: 7–16.
Vörös, Miklós (2004) “Az antropológiai résztvevő megfigyelés története.” In Településkutatás: Szöveggyűjtemény, Letenyei László, szerk. (Budapest: L’Harmattan), 395–416. (Frida Balázzsal.)
Vörös, Miklós (1999) “‘Not fieldwork – J’. James Clifford és az antropológia termékeny illúziói,” Helikon, 1999. december, 65(4): 591–599.
Vörös, Miklós (1998) “Buda und Pest: Eine Kulturelle Geographie zweier Städte, die eine sind,” in Berliner Blätter. Ethnographische und Ethnologische Beiträge (Berlin: Gesellschaft für Ethnographie und Humboldt-Unversität zu Berlin), 72–80.
Vörös, Miklós (1997) “Életmód, szabadidő, háztartás: Fogyasztáskutatás az államszocialista Magyarországon,” Replika, 26: 17–30.
Vörös, Miklós with Miklós Hadas, eds. (1997) Ambiguous Identities in the New Europe. Replika Special Issue in English. Budapest: Replika Kör
Vörös, Miklós with Miklós Hadas, eds. (1996) Colonization or Partnership? Eastern Europe and Western Social Sciences. Replika Special Issue in English. Budapest: Replika Kör
Vörös, Miklós (1995) “Határesetek: Az amerikai antropológia és szociológia történeti perspektívában,” Replika, 15–16: 236–262.
Vörös, Miklós (1994) “Az antropológia és az etnográfiai kutatás politikuma: Hozzászólás Niedermüller Péter tanulmányához,” Replika, 13–14: 169–174.
Vörös, Miklós (2011) “Tabuk és tanulságok: Fordulópontok az antropológiai terepmunka történetében,” Café Bábel, 2011. augusztus, 65(3): 19–26.