Kérdések és válaszok

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
modellvaltas@mome.hu

Állami vagy magánegyetem lesz a MOME? 

Az egyetem jövőbeni működését állami alapítású vagyonkezelő alapítvány által fenntartott közhasznú intézményként tervezzük megvalósítani. Az egyetem kikerül a közvetlen állami fenntartású intézmények köréből, az alapítói, fenntartói jogok egy kifejezetten erre a célra alapított vagyonkezelő alapítványhoz kerülnek át, míg az infrastruktúra az egyetem tulajdonába kerül. 

A tervek szerint, a modellváltásnak köszönhetően, a MOME jelentős többleterőforrást tud becsatornázni az intézmény alapfeladatellátásába, illetve társadalom- és gazdaságfejlesztési tevékenységébe. A saját bevételekből származó eredményt elsősorban a bérek felzárkóztatására tervezzük fordítani, hogy az egyetem versenyképes munkáltató legyen a kreatíviparban kiemelkedő szakemberek számára.

 

Költségtérítéses lesz-e az új hallgatónak az egyetemi képzés a MOME-n? 

E tekintetben semmilyen változással nem számol az egyetem. Az állam feladatfinanszírozás keretében a jövőben is támogatja a hallgatók képzését s juttatásait. 

 

Az állam szerződésben vállalja, hogy fenntartja az állami finanszírozást, sőt, többletforrást biztosít? 

Igen. 

 

Miért jó a modellváltás az államnak? 

Az állam mozgásteret ad az egyetem kihívásaiból fakadó speciális működési igényeknek és lehetőségeknek. Ez nagyobb szabadságot és gördülékenyebb menedzsmentet jelent – egyúttal több felelősséget is. Az állam ezzel felszabadítja magát egy olyan fenntartói tevékenység alól, amely túlbürokratizált, emiatt sokszor – a rendelkezésre álló erőforrások kihasználása ellenére – nem éri el a szükséges célokat. A rugalmasabb működési környezetben az egyetem hatékonyabban tud együttműködni hazai és nemzetközi partnerekkel, több bevételt tud realizálni, amit az intézmény és a feladatellátás fejlesztésére tud fordítani. 

 

Hogyan működik a fenntartó alapítvány? 

Egy működési szabályzatát, összetételét illetően az egyetem és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közös munkájában meghatározott – a kormány által jóváhagyott – vagyonkezelő alapítvány lesz az egyetem fenntartója. Az alapítvány nevében eljáró, döntéseket hozó kuratórium és a felügyelőbizottság tagjaira az egyetem tesz javaslatot, illetve tagokat is delegál majd a testületekbe. Mielőtt az alapítvány létrejönne, az ITM minisztere felkér a rektor személyi javaslatai alapján egy tanácsadó testületet, melynek tagjai az eddigi egyetemi tevékenységeket és az új feladatokat is értő szakemberek. Később ebből a körből jön majd létre az alapítványi kuratórium és a felügyelőbizottság.

 

Milyen biztosítékok vannak arra, hogy az új fenntartó ugyanazon értékek mentén képzeli az egyetem jövőjét, mint a jelen vezetés? Melyek a legfontosabb értékeink? 

Az alapítvány alapító okirata fog rendelkezni erről. Itt olyan stratégiai irányokat, sarokpontokat fogalmazott meg az egyetem, melyek biztosítják az értékek megőrzését. Ezek érvényesítése a legmagasabb prioritást élvezi. Ezek:

  • nemzeti intézményként való működés;
  • legmagasabb presztízsű design- és művészeti egyetem;
  • az eddig is kínált akkreditált képzések állami finanszírozása;
  • ugyancsak az állam finanszírozza a KFI tevékenységek ellátását, az infrastruktúra fejlesztését, a közhasznú feladatok ellátását;
  • nemzetközi relációban is értelmezhető alkotó- és kutatóhely;
  • a saját erőből megtermelt bevételekről való önrendelkezés.

 

Az alapítványnak jogában áll-e a jelen vezetést vagy a szervezeti struktúrát átalakítani?

Igen. Ennek módja tárgyalások során alakul ki. A MOME a szerkezeti korszerűsítést lehetőségeihez mérten – kisebb léptékben – már évekkel ezelőtt megkezdte. Az új modell lehetőséget ad arra, hogy a korszerűsítési folyamat hatékonyabban menjen végbe. 

 

Ki választja meg az alapítvány kuratóriumi tagjait  szakmai feltételeket lehet-e szabni?

A modellváltás folyamata évekkel ezelőtt elkezdődött. A korábbi Oktatási Államtitkársággal és most az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetőivel is olyan munkakapcsolatban vagyunk, mely az egyetemtől várja a javaslatokat a kuratórium tagjaira és az alapítvány működésére vonatkozóan is. Az ITM-nek és a kormánynak is érdeke, hogy megfelelő feltételek mellett tudjon működni a MOME. 

 

Az alapítványi működésnek köszönhetően felmerült, hogy többletforrásokhoz jut az intézmény – eddig miért nem volt erre lehetőség?

Az egyetem teljesítménye és a felsőoktatási palettán elfoglalt helye alapján eddig is komoly többletforrásokat kapott – épp a fejlődés és fejlesztés érdekében. A teljesség igénye nélkül: ilyen volt az új campus majd 21 milliárdos beruházása, a Design Kompetencia Központ megalakítása, illetve a 2019 végén elnyert ökoszisztéma pályázat is. A kormányzat egy új működési modellben látja annak a garanciáját, hogy a jövőben egy hatékonyabb, fejlődőképesebb, nemzetközi szinten is versenyképesebb intézményi működés jöjjön létre. Ami a tulajdonviszonyokat, a lehetőségeit illeti, az egyetem e pillanatban csak kezelője annak az ingatlannak, amelyben működik. Az új modellben tulajdonossá válik, ami a mozgásterét lényegesen megnöveli. 

 

A további vagyonelemekre tehet javaslatot az intézmény? 

Nemcsak lehetőség, hanem elvárás is. Az egyetemen (is) múlik, hogy milyen vagyonelemek, és azokból milyen hozamok fognak kiegészítő jelleggel hozzájárulni a működési költségekhez.

 

Ki lesz a vagyon birtokosa? 

Részben maga az egyetem, részben a vagyonkezelő alapítvány lesz a rendelkezésre bocsájtott vagyon birtokosa. Az biztosnak vehető, hogy jelenleg az egyetem által kezelt ingó- és ingtalanvagyon, a campus (telek és épületek) a MOME tulajdonát képezik majd. 

 

Kivel tárgyalunk?

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az egyetem tárgyalópartnere a folyamatban, hiszen ez az intézmény az egyetemet jelenlegi fenntartó minisztérium. Az ITM minisztere viszi a kormány elé a modellváltást tartalmazó javaslatot, mely a részletes kidolgozásában szerepet vállal az egyetem szakértők bevonásával, az egyetemi közösség tájékoztatásával egyidőben.

 

Az egyetemi közösség bele tud-e szólni a tárgyalásokba? 

A vezetés folyamatosan egyeztet és tájékoztat, így bevonva az egyetem közösségét. A szakszervezet munkavállalási és szociális kérdésekben, a HÖK és a DÖK a hallgatókat, illetve az oktatást érintő kérdésekben léphet fel, a rektor által életre hívott modellváltási bizottság pedig oktatási, kutatási kérdésekben konzultál az egyetem vezetésével. Számos kommunikációs és együttműködési platformot tervezünk működtetni attól a pillanattól kezdve, hogy egyetemünk kormányzati jóváhagyást kap a MOME Modell előkészítésére.

 

A modellváltás után lesz-e még szenátus? Ha igen, akkor változatlan szerepkörrel? 

Az új koncepció kialakítása az egyetem nyilvánosságának bevonásával, az egyetem közösségének validálásával történik. A szenátusnak ebben mindenképpen szerepe lesz. A modellváltás után az egyetemi döntéshozatal, ahogy az egyetem vezetési szerkezete is, változhat, mindez annak a függvényében, ahogy az alapítvány működési szabályzatát kialakítjuk. Természetesen fontosnak tartjuk, hogy az akadémiai döntéshozatal sok évszázados hagyományait megőrizzük, így a szenátus további működése is ennek mentén biztosított.