Rólunk

Az alapképzés oktatási fókuszában a kerámiatervezés, a kortárs kreatív szemlélet és a tradicionális mesterségbeli tudás ötvözése áll. Az oktatási program lehetővé teszi, hogy a résztvevők gyakorlati tapasztalatok segítségével gyűjtsenek készségeket erre a célra kialakított műhelyekben és stúdióinkban, emellett folyékonyan fejlesztve azt a kapcsolódó vizuális nyelvet, amely a formával, a térrel és a kreatív jelenléttel foglalkozik. 

 

Intézetigazgató, szakfelelős: Lipóczki Ákos

Szakvezető: Dezső Renáta

Szakmenedzser: -

Oktatási titkár: Szabó Dóra

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • tervezői rutin, mesterségbeli gyakorlat
  • gasztronómiához és otthonhoz kapcsolódó feladatok
  • korszerű alkotói műhelyek és műtermek
  • egyedi és nagyüzemi gyártási technikák
  • valós piaci szereplők
  • hazai és nemzetközi pályázatok

Szakleírás

Célunk, hogy tanulóink számára támogató környezetet biztosítsunk, amely fejleszti a kreatív készségeket, szilikát anyaghoz kapcsolódó mesterségbeli tudást. Míg a kerámiatervezésnek 70 000 évre visszanyúló öröksége van, a kortárs tervezőművészetben az utóbbi időben bekövetkezett változásokkal együtt fejlődik. Célunk, hogy a képzésben részvevő hallgatók ezt a kulturális örökséget magukévá tudják tenni miközben a jövő tárgykultúrájának meghatározó alkotóivá válnak.

Az alapképzés során a terített asztal, a tálaláshoz köthető használati tárgyak és tárgycsaládok, illetve az építészeti, belsőépítészeti elemek tervezése témakörökben hirdetünk féléves feladatokat. Az integrált alapozó képzését követően a tervezési feladatok a hat félév alatt egymásra épülve fejlesztik a hallgatók szakmai ismereteit, az egyszerű funkcionális tárgytól haladva egy készlet tervezése felé. A feladatok során kész tárgyak születnek azért, hogy hallgatók a tervezői rutin mellett mesterségbeli gyakorlatot is szerezzenek. 

Az oktatási program lehetővé teszi, hogy a résztvevők gyakorlati tapasztalatok segítségével gyűjtsenek készségeket erre a célra kialakított műhelyekben és stúdióinkban, emellett folyékonyan fejlesztve azt a kapcsolódó vizuális nyelvet, amely a formával, a térrel és a jelenléttel foglalkozik. Arra törekszünk, hogy széles körű készítési és gondolkodási stratégiákkal lássuk el a hallgatókat, lehetőség van megismerkedni a nagyüzemi gyártási technikákkal, a kis darabszámú egyedi gyártási folyamatokkal és az autonóm készítési, égetési technikákkal.

A tervezési folyamatban valós piaci szereplőket vonunk be, hogy a hallgatók hasznos és hiteles tapasztalatokra tehessenek szert. A tervezési stúdiumok gyakran kapcsolódnak aktuális nemzetközi és hazai pályázatokhoz.

 

Tantárgyak

Ábrázolás

Az Ábrázolás tantárgycsoport célja a vizuális kommunikáció gyakorlati és elméleti tudásának...

Tárgyalkotás

A Tárgyalkotás ötféléves tantárgycsoport célja a kortárs tervezői szemlélet oktatása és a tradicionális...

Mesterség

A Tárgyalkotás szak sajátossága a kézműves alapokra épülő elmélyült, közvetlen munka az...

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Dezső Renáta, BA szakvezető
Lipóczki Ákos Levente DLA, BA szakfelelős, egyetemi docens, kutató, rektori megbízott
Menedzsment
Szabó Dóra, oktatási menedzser, adminisztrációs munkatárs
Oktatók
Ádám Krisztián, mesteroktató
Balla A. Benjamin, TechPark Üvegműhely vezető
Bánfalvi András DLA, egyetemi docens
Bokor Zsuzsa, szakoktató, műhelyvezető művésztanár
Borkovics Péter DLA, egyetemi adjunktus
Csák Mónika, szakoktató, művésztanár
Dezső Renáta, BA szakvezető
Kemény Péter DLA, egyetemi adjunktus
Kondor Edit DLA, MA szakvezető
Lublóy Zoltán, egyetemi adjunktus
Mohácsi András DLA, egyetemi docens, mestertanár
Orr Péter, mesteroktató
Pattantyús Gergely, egyetemi tanársegéd
Óraadók
Polyák János, óraadó
Takács Károly, művésztanár

Hírek

Showroom