Fotográfia szaktörténet és filozófia 2.

A Fotográfia szaktörténet 2 célja, hogy betekintést adjon a fotográfia története és a társadalomtörténet egyéb folyamatainak összefüggéseibe, megismertesse azt a történelmi (politikai, gazdasági) és kukturális kontextust, amiben a  fotográfusok éltek. Mélyebb betekintést adjon a fotográfia esztétikai, filozófiai és technikai fejlődéstörténetének korszakairól, eredményeiről. Megismertesse a fotográfia szerepét és értelmezését a különböző kulturális környezetben.

További tárgyak

Fotográfia szaktörténet és filozófia 1.

A Fotográfia történet és filozófia 1 célja, hogy ismereteket adjon a fotográfia felfedezésének...

Fotográfiai installáció és prezentáció

A tantárgy célja, hogy olyan tudást adjon át, amely segítségével a legmegfelelőbb módon lehet...

Fotográfiai Specifikumok 1.

A program célja, hogy a ismereteket adjon át a fotográfiai kifejezés technikai lehetőségei és a képi...

Fotográfiai Specifikumok 2.

A program célja, hogy a ismereteket adjon át a fotográfiai kifejezés technikai lehetőségei és a képi...

Kreatív fotográfia 1.

A hallgatók megismerjék és elsajátítsák az egyszerű, de szakmai (technikai) értelemben magas szintű...

Kreatív fotográfia 2.

A hallgatók megismerjék és elsajátítsák az emberábrázolás fotográfiai módszereit, valamit tudjanak...

Kreatív fotográfia 3.

A hallgatók megismerjék és elsajátítsák a tárgy és ember fotográfiai leképzésének különböző...

Kreatív fotográfia 4.

Tovább mélyítse és gyakorolja a hallgató a tudatos, téma központú, projekt alapú képalkotást és az...

Kreatív fotográfia 5.

A hallgatók megismerjék és elsajátítsák a tér speciális fotográfiai leképzésének különböző módszereit...

Kreatív fotográfia 6.

A kurzus célja, hogy a korábbi tér- és időábrázolásról szerzett tudását felhasználva hozzon létre...

Produkciós Ismeretek

A célja, hogy olyan tudást adjon át, amely segítségével sikeresen lehet fotográfiai projekteket...

Mutasd mind