Rólunk

A Designelmélet mesterszak egy kutatás-fókuszú interdiszciplináris képzés, amelynek során a hallgatók megtanulják egyrészt a tárgyi, képi és téri világunk komplex elemzését, másrészt a kutatási eredményeik verbális és vizuális megjelenítését.

 

Intézetigazgató: Horányi Attila

Szakfelelős: Szentpéteri Márton

Szakvezető: Zwickl András

Intézeti menedzser: Margitházi Orsolya

Oktatási titkár: Baló Réka

Képzés hossza 4 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • design és művészetek főbb elméleteire, alapelveire, stíluskorszakaira és irányzataira, fontosabb alkotásaira vonatkozó tudás
  • designelmélet területén használt értelmezési módszerek ismerete
  • kiforrott kritikai érzék
  • kiállítások tervezéséhez, rendezésében való közreműködéshez, egyes részfeladatokat önállóan megoldásához szaktudás
  • analitikus és kritikai gondolkodás
  • kommunikációs technikai kompetencia
  • fenntarthatóság elveinek követése

Hírek

Szakleírás

A Designelmélet mesterszak kutatás-fókuszú képzés, ezért fő tárgya keretében a hallgatók annak komplex feltárására tesznek kísérletet, hogy egy adott termék — legyen az egy épület vagy egy városrész, egy tárgy vagy tárgytípus, egy konkrét kép vagy képfajta — hogyan, milyen tervezési és döntési folyamatok eredményeként jött létre, illetve miképpen működik. E kutatást, miként a negyedik félévben megírandó szakdolgozatot különféle diszciplínák segítik: ezek részben historiográfiaiak, részben kritikaiak, illetve a jelenre (a design, a képzőművészet, az építészet, a média, a filozófia jelenére) és a jövőre (a társadalom, a technológia jövőjére) fókuszálnak. Végzett diákjaink múzeumokban és galériákban, illetve design- és reklámügynökségekben dolgoznak, művészeti lapokba írnak, tanítanak; többen doktori iskolába járnak.

 

Designkurátor Specializáció

A Designelmélet szakon belül 2020 őszétől új specializáció indult: a Designkurátor program hiánypótló szerepet tölt be, ugyanis a kortárs, kritikai szemléletű kurátori képzés és gyakorlat az iparművészet és a design területén eddig nem volt jelen. A képzésben a hagyományos tantermi kurzusok mellett múzeumi órák is helyet kapnak, az itt tanultakat pedig gyakorlatban alkalmazva végül kiállítást rendeznek a hallgatók. A Designelmélet szak egyik fő irányát jelentő tárgykultúra-kutatás eredményeit régóta tervezzük kiállítások formájában megosztani. A korábbi évek előkészítő projektjei után most az új képzés keretében egy 2021 februárjában nyíló kiállításon dolgoznak a hallgatók, amely a Fészek Galériában az 1972-es Magyar design (tíz kísérlet) kiállítást dolgozza fel történeti dokumentumok és kortárs reflexiók bemutatásával.

Tantervi háló

Tantárgyak

Interdiszciplináris kutatásmódszertan

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a tudományos kutatás céljával, szabályaival. Megismerik...

Speciális kutatás: tér

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Speciális kutatás: tárgy

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Speciális kutatás: kép

A szak gerincét adó modul célja kettős. Egyfelől egyetemi előadások és helyszíni látogatások során...

Historiográfia

A Historiográfiai órák célja, hogy a kultúratudományok perspektívájában igen jelentős történeti...

Kritikai elméletek

A Kritikai elméletek c. tantárgyak célja, hogy a kritikai és kulturális tanulmányok (critical and cultural...

Mutasd mind

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Szentpéteri Márton, szakfelelős
Zwickl András PhD, MA szakvezető
Menedzsment
Margitházi Orsolya, szakmenedzser