Doktori Iskola | Felvételi

MOME Doktori Iskola
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.Ű
MOME UP épület, IV. emelet 405.

Gáspár Júlia
doktori koordinátor
gasparjuli@mome.hu
+36 20 538 9888

Dokumentumok
Jelentkezési határidő: 2020. június 2. kedd

 

Meghirdetett programok

Építőművészet DLA

Multimédia-művészet DLA

Művészettudomány (Designelmélet) PhD, Designkultúra-tudományi tagozat

A doktori kutatási témák meghirdetése 2020. március elején várható.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
 • jelentkezési lap - 1 pld.
 • mesterfokozatú egyetemi oklevél hitelesített fénymásolata - 2 pld.
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) hitelesített fénymásolata(i) - 2 pld.
 • részletes szakmai önéletrajz (PhD képzésre: tudományos, illetve szakmai teljesítményt (diákkör, előadás, külföldi ösztöndíjak, kiállítások, projektek, stb.) bemutatva) - 2 pld.
 • kutatói téma megjelölése (max. 800 karakter) – 7 pld.
 • kutatói motivációs levél – 7 pld.
 • a választott témavezető támogató nyilatkozata - 1 pld.
 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló eredeti postai feladóvevény vagy átutalási megbízás - 1 pld.

Továbbá -

DLA képzésre:

 • művészeti alkotói / tervezői portfólió - 1 pld.

PhD képzésre:

 • publikációs lista - 1 pld.
 • alkotói / tervezői portfólió (nem kötelező) – 1 pld.
 • referenciamunka: pl. a felvételire írott témába vágó min. fél íves tanulmány vagy egy referált, folyóiratban megjelent tanulmány vagy kiállítás portfóliója dokumentált sajtóvisszhanggal stb. - 1 pld.
A felvétel követelményei és feltételei

A DLA képzés esetében a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem képzési területeinek megfelelő, mesterfokozat szintű oklevél. Az Építőművészet DLA képzés esetében építőművészi vagy építészmérnöki oklevél.

A PhD képzés esetében mesterfokozatú designelmélet végzettség, vagy képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken szerzett mesterfokozatú végzettség, amennyiben a jelölt rendelkezik a témába vágó kellő publikációs listával és / vagy sikeres ösztöndíjakkal, a szakterülethez köthető egyéb tudományos vagy alkotói, tervezői, művészeti- vagy designmenedzseri, kurátori, illetve egyéb releváns munkatapasztalattal és a szakterület iránti elkötelezettsége e szakmai teljesítményekkel jól dokumentálható.

Legalább egy középfokú komplex B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát igazoló hitelesített nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (első nyelvként elfogadható: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, orosz).

A szakterület átfogó ismerete;

kutatói / tervezői projektterv;

DLA képzés: eddigi művészi eredményeinek dokumentálása (portfólió).

PhD képzés: eddigi tudományos és szakmai eredményeinek összefoglalása (portfólió, rezümé, stb.).

Pályázni lehet:

a Doktori Iskola által meghirdetendő témakörökre vagy

egyéni, az egyetem képzési területeinek körébe tartozó témával.


Az értékelés szempontjai és menete

A felvételi vizsga

A felvételre jelentkezőkkel az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa (EHDT) által kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság beszélgetést folytat, meggyőződik a jelentkező átfogó szakmai ismereteiről, a doktori képzés során végzendő kutatói, menedzseri vagy tervezői munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, motivációjáról, korábbi tevékenységéről. A bizottság pontozással határozza meg a rangsort a pályázati anyagok és a szóbeli vizsga eredménye alapján.

Várható keretszám: 15 fő (ösztöndíjas és önköltséges összesen), ebből 11 állami támogatott hely.


Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

Az állami ösztöndíjas képzés költségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső önköltséges hallgatók, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hallgatók esetén 300.000,- Ft/félév.

Nem EU ország állampolgárai számára az önköltség 700.000,- Ft/félév.

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A pályázati dokumentumokat papíron és elektronikus úton is be kell nyújtani. Személyesen vagy postai úton: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Doktori Iskola, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Email cím: doktori@mome.hu. A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi 2020.

A jelentkezési lap 2020. január 31-től letölthető ITT, kérhető mailben vagy személyesen átvehető a doktori iskola titkárságán, MOME UP 4. emelet 405. szoba, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.

A felvételi eljárás díja: 9.000,- Ft, amit a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 10032000-01493287-00000000 számú bankszámlájára kell utalni.

Jelentkezési határidő: 2020. június 2. - postai feladással június 2-án kedden 23:59-ig, személyesen 17 óráig a Doktori Iskola Titkárságán.

Felvételi határozat

Az EHDT a felvételi bizottság javasolta sorrend alapján dönt az ösztöndíjas helyekről és a felvételekről. A felvételi vizsga időpontja előreláthatóan 2020. június vége. A pontos dátumról és beosztásról a jelentkezők emailen kapnak értesítést. A felvételi döntés közlése 2020. augusztus 31-ig megtörténik.