Jelentkezés

MOME DOKTORI ISKOLA

MOME UP 4. emelet 405.
doktori@mome.hu
https://mome.hu/hu/doktori-iskola


A DOKTORI ISKOLA VEZETŐJE

Tillmann József, CSc egyetemi tanár


DOKTORI ISKOLA TITKÁRSÁGA

Gáspár Júlia, doktori koordinátor
gasparjuli@mome.hu
+36 20 538 9888

Dokumentumok

A 2020. évi doktori képzésre történő jelentkezés információi hamarosan frissülnek.

Jelentkezési határidő: 2020. június 2. kedd

Meghirdetett programok

Építőművészet DLA

Multimédia-művészet DLA

Művészettudomány (Designelmélet) PhD, Designkultúra-tudományi tagozat


A doktori témák meghirdetése 2020. március 2-án várható.

A felvétel követelményei és feltételei

A DLA képzések esetében a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem képzési területeinek megfelelő, mesterfokozat szintű oklevél. Az Építőművészet DLA képzés esetében építőművészi vagy építészmérnöki oklevél.

A PhD képzés esetében mesterfokozatú designelmélet végzettség, vagy képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken szerzett mesterfokozatú végzettség, amennyiben a jelölt rendelkezik a témába vágó kellő publikációs listával és / vagy sikeres ösztöndíjakkal, a szakterülethez köthető egyéb tudományos vagy alkotói, tervezői, művészeti- vagy designmenedzseri, kurátori, illetve egyéb releváns munkatapasztalattal és a szakterület iránti elkötelezettsége e szakmai teljesítményekkel jól dokumentálható.

Legalább egy középfokú komplex B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát igazoló hitelesített nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (első nyelvként elfogadható: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, orosz).

A szakterület átfogó ismerete;

kutatói / tervezői projektterv;

DLA képzés: eddigi művészi eredményeinek dokumentálása (portfólió). PhD képzés: eddigi tudományos és szakmai eredményeinek összefoglalása (portfólió, rezümé, stb.).

Pályázni lehet:

a Doktori Iskola által meghirdetendő témakörökre vagy

egyéni, az egyetem képzési területeinek körébe tartozó témával.


Az értékelés szempontjai és menete

A felvételi vizsga

A felvételre jelentkezőkkel az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa (EHDT) által kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság beszélgetést folytat, meggyőződik a jelentkező átfogó szakmai ismereteiről, a doktori képzés során végzendő kutatói, menedzseri vagy tervezői munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, motivációjáról, korábbi tevékenységéről. A bizottság pontozással határozza meg a rangsort a pályázati anyagok és a szóbeli vizsga eredménye alapján.

Várható keretszám: 15 fő (ösztöndíjas és önköltséges összesen), ebből 10 állami támogatott hely.


Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

Az állami ösztöndíjas képzés költségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső önköltséges hallgatók, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hallgatók esetén 300.000,- Ft/félév.

Nem EU ország állampolgárai számára az önköltség 700.000,- Ft/félév.