Doktori Iskola | Felvételi

Doktori Iskola vezető:
Harmati Hedvig DLA

DLA programvezető:
Veres Bálint PhD

PhD programvezető:
Szentpéteri Márton PhD

doktori koordinátor:
Gáspár Júlia

doktori@mome.hu
+36 20 538 9888
skype: doctoralschoolmome1

 

Dokumentumok
2020. ÉVI DOKTORI FELVÉTELI EREDMÉNYEK

A MOME Doktori Tanácsának határozatát a felvételi eredményről ajánlott levélben kapják a jelentezők legkésőbb 2020.08.31-ig.

Meghirdetett programok

Építőművészet DLA

Multimédia-művészet DLA

Művészettudomány (Designelmélet) PhD, Designkultúra-tudományi tagozat

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
 • jelentkezési lap
 • mesterfokozatú egyetemi oklevél fénymásolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)
 • részletes szakmai önéletrajz (PhD képzésre: tudományos, illetve szakmai teljesítményt (diákkör, előadás, külföldi ösztöndíjak, kiállítások, projektek, stb.) bemutatva)
 • kutatói téma megjelölése (max. 800 karakter!)
 • kutatói motivációs levél
 • a választott témavezető támogató nyilatkozata
 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló eredeti postai feladóvevény vagy átutalási megbízás

Továbbá -

DLA képzésre:

 • művészeti alkotói / tervezői portfólió

PhD képzésre:

 • publikációs lista
 • alkotói / tervezői portfólió (nem kötelező)
 • referenciamunka: pl. a felvételire írott témába vágó min. fél íves, max. egy íves tanulmány (20ezer-40ezer karakter között, szóközökkel) vagy egy referált, folyóiratban megjelent tanulmány vagy kiállítás portfóliója dokumentált sajtóvisszhanggal stb.
A felvétel követelményei és feltételei

A DLA képzés esetében a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem képzési területeinek megfelelő, mesterfokozat szintű oklevél. Az Építőművészet DLA képzés esetében építőművészi vagy építészmérnöki oklevél.

A PhD képzés esetében mesterfokozatú designelmélet végzettség, vagy képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken szerzett mesterfokozatú végzettség, amennyiben a jelölt rendelkezik a témába vágó kellő publikációs listával és / vagy sikeres ösztöndíjakkal, a szakterülethez köthető egyéb tudományos vagy alkotói, tervezői, művészeti- vagy designmenedzseri, kurátori, illetve egyéb releváns munkatapasztalattal és a szakterület iránti elkötelezettsége e szakmai teljesítményekkel jól dokumentálható.

Legalább egy középfokú komplex B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát igazoló hitelesített nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (első nyelvként elfogadható: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, orosz).

A szakterület átfogó ismerete;

kutatói / tervezői projektterv;

DLA képzés: eddigi művészi eredményeinek dokumentálása (portfólió).

PhD képzés: eddigi tudományos és szakmai eredményeinek összefoglalása (portfólió, rezümé, stb.).

Pályázni lehet:

a Doktori Iskola által meghirdetendő témakörökre vagy

egyéni, az egyetem képzési területeinek körébe tartozó témával.


Az értékelés szempontjai és menete

A felvételi vizsga

A felvételre jelentkezőkkel az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa (EHDT) által kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság beszélgetést folytat online módon (részletek fent), meggyőződik a jelentkező átfogó szakmai ismereteiről, a doktori képzés során végzendő kutatói, menedzseri vagy tervezői munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, motivációjáról, korábbi tevékenységéről. A bizottság pontozással határozza meg a rangsort a pályázati anyagok és a szóbeli vizsga eredménye alapján.


Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

Az állami ösztöndíjas képzés költségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső önköltséges hallgatók, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hallgatók esetén 300.000,- Ft/félév.

Nem EU ország állampolgárai számára az önköltség 700.000,- Ft/félév.

Felvételi határozat

Az EHDT a felvételi bizottság javasolta sorrend alapján dönt az ösztöndíjas helyekről és a felvételekről.