Doktori Iskola | Felvételi

MOME Doktori Iskola
1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.Ű
MOME UP épület, IV. emelet 405.

Gáspár Júlia
doktori koordinátor
gasparjuli@mome.hu
+36 20 538 9888
skype: doctoralschoolmome1

 

Dokumentumok
Doktori felvételi a koronavírus járvány körülményei között:

A jelentkezési határidő nem változik. A JELENTKEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ-t elektronikusan kell elküldeni a doktori@mome.hu email címre. A tárgyban kérem feltüntetni: Doktori felvételi 2020.

Az elektronikusan küldött jelentkezési dokumentáció tagolása - egybefűzött pdf-ekben:

 1. jelentkezési lap, oklevél és nyelvvizsga másolat + eredetiségi nyilatkozat, eljárási díj befizetésnek igazolása
 2. CV (alább részletezve), kutatási témamegjelölés, motivációs levél, témavezetői támogató nyilatkozat, publikációs lista (PhD)
 3. alkotói portfólió (PhD-ra jelentkezőknél nem kötelező)
 4. PhD-ra jelentkezők: referenciamunka

A jelentkezés feltételéül szabott diploma és nyelvvizsga dokumentumok hitelesített másolatának beadása halasztható a beiratkozásig. Jelentkezéskor a szükséges dokumentumokat egyszerű másolatban kell csatolni a leadott anyaghoz és nyilatkozni kell a jelentkezőnek büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy a megküldött másolat az eredetivel mindenben megegyező.

A témavezető támogató nyilatkozata: a jelentkezési dokumentációhoz csatolandó a letölthető, kitöltött nyilatkozat (aláírás nélkül). E mellett kérem, hogy a felkért témavezetők email címéről érkező támogató választ továbbítsátok a gasparjuli@mome.hu címre.

A külföldi diploma másolatokat, azok hivatalos fordítását (angol nyelvű kivételével) és a diploma elismertetési kérelmet lehetőség szerint kérjük mielőbb elküldeni, akár a jelentkezéstől függetlenül - a hivatalos eljárás lefolytatásának időigénye miatt.

ONLINE SZÓBELI felvételi meghallgatás:

A felvételi beszélgetés online módon zajlik, nem korábban, mint június 22-e, de végleges időpontról csak később küldünk értesítést.

A lebonyolítás sikeres technikai feltételei: stabil, széles sávú internetkapcsolat, működő mikrofon és kamera.

A beszélgetés megkezdése előtt az érintett személyazonosításra alkalmas igazolványának bemutatására kötelezhető. Abban a helyiségben, ahol az érintett tartózkodik, más nem lehet jelen, amiről a felvételi bizottságnak lehetőség szerint meg kell győződnie. Kivétel a regisztrált speciális szükségletű érintett, ha a szóbeli kommunikációban vagy a számonkérés technikai kivitelezésében akadályozatott. Esetükben egy fő, mint segítő jelenléte látható módon megengedett.

Ha felmerül a meghallgatás lebonyolítását lehetetlenné tevő technikai probléma, az adott napon, vagy a legkorábban alkalmas másik napon azt ismételten meg kell próbálni. A technikai problémával érintett vizsga nem minősül alkalomnak és eredménytelennek.

A szóbeli felvételi zártkörű, arról egyéni kép-és hangfelvételt készíteni szigorúan tilos.

Az online felvételi meghallgatáson megjelenéssel minden résztvevő elfogadja a fenti feltételeket és vállalja azok maradéktalan megtartását, különös tekintettel a felvételkészítés tilalmára. Az előírt feltételek esetleges megszegésével okozott kárért az érintett felelősséggel tartozik.

Jelentkezési határidő: 2020. június 2. kedd
Meghirdetett programok

Építőművészet DLA

Multimédia-művészet DLA

Művészettudomány (Designelmélet) PhD, Designkultúra-tudományi tagozat

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
 • jelentkezési lap
 • mesterfokozatú egyetemi oklevél fénymásolata + nyilatkozat eredetiségről (szövegét lásd fent)
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata(i)
 • részletes szakmai önéletrajz (PhD képzésre: tudományos, illetve szakmai teljesítményt (diákkör, előadás, külföldi ösztöndíjak, kiállítások, projektek, stb.) bemutatva)
 • kutatói téma megjelölése (max. 800 karakter!)
 • kutatói motivációs levél
 • a választott témavezető támogató nyilatkozata
 • a felvételi eljárási díj befizetését igazoló eredeti postai feladóvevény vagy átutalási megbízás (9.000,- Ft, bankszámla: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, 10032000-01493287-00000000)

Továbbá -

DLA képzésre:

 • művészeti alkotói / tervezői portfólió

PhD képzésre:

 • publikációs lista
 • alkotói / tervezői portfólió (nem kötelező)
 • referenciamunka: pl. a felvételire írott témába vágó min. fél íves, max. egy íves tanulmány (20ezer-40ezer karakter között, szóközökkel) vagy egy referált, folyóiratban megjelent tanulmány vagy kiállítás portfóliója dokumentált sajtóvisszhanggal stb.
A felvétel követelményei és feltételei

A DLA képzés esetében a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem képzési területeinek megfelelő, mesterfokozat szintű oklevél. Az Építőművészet DLA képzés esetében építőművészi vagy építészmérnöki oklevél.

A PhD képzés esetében mesterfokozatú designelmélet végzettség, vagy képzéssel érintkező társadalom- és humán tudományok területén, vagy művészeti-tervezői, műszaki-mérnöki, illetve természettudományos területeken szerzett mesterfokozatú végzettség, amennyiben a jelölt rendelkezik a témába vágó kellő publikációs listával és / vagy sikeres ösztöndíjakkal, a szakterülethez köthető egyéb tudományos vagy alkotói, tervezői, művészeti- vagy designmenedzseri, kurátori, illetve egyéb releváns munkatapasztalattal és a szakterület iránti elkötelezettsége e szakmai teljesítményekkel jól dokumentálható.

Legalább egy középfokú komplex B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát igazoló hitelesített nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása (első nyelvként elfogadható: angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, orosz).

A szakterület átfogó ismerete;

kutatói / tervezői projektterv;

DLA képzés: eddigi művészi eredményeinek dokumentálása (portfólió).

PhD képzés: eddigi tudományos és szakmai eredményeinek összefoglalása (portfólió, rezümé, stb.).

Pályázni lehet:

a Doktori Iskola által meghirdetendő témakörökre vagy

egyéni, az egyetem képzési területeinek körébe tartozó témával.


Az értékelés szempontjai és menete

A felvételi vizsga

A felvételre jelentkezőkkel az Egyetem Habilitációs és Doktori Tanácsa (EHDT) által kijelölt legalább 3 tagú felvételi bizottság beszélgetést folytat online módon (részletek fent), meggyőződik a jelentkező átfogó szakmai ismereteiről, a doktori képzés során végzendő kutatói, menedzseri vagy tervezői munkájával kapcsolatos elképzeléseiről, motivációjáról, korábbi tevékenységéről. A bizottság pontozással határozza meg a rangsort a pályázati anyagok és a szóbeli vizsga eredménye alapján.

Várható keretszám: 15 fő (ösztöndíjas és önköltséges összesen), ebből 11 állami támogatott hely.


Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés

Az állami ösztöndíjas képzés költségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározottak szerint az állami költségvetés, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli.

Az önköltség fizetése mellett folytatott képzés magyar állampolgárok, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső önköltséges hallgatók, közöttük a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező hallgatók esetén 300.000,- Ft/félév.

Nem EU ország állampolgárai számára az önköltség 700.000,- Ft/félév.

Jelentkezési lap igénylése és benyújtása

A pályázati dokumentumokat elektronikus úton kell benyújtani. Email cím: doktori@mome.hu. A tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Név, Doktori felvételi 2020.

A jelentkezési lap letölthető ITT vagy mailben kérhető.
A felvételi eljárás díja: 9.000,- Ft, amit a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 10032000-01493287-00000000 számú bankszámlájára kell utalni.

Jelentkezési határidő: 2020. június 2. - mailben június 2-án kedden 23:59-ig.

Felvételi határozat

Az EHDT a felvételi bizottság javasolta sorrend alapján dönt az ösztöndíjas helyekről és a felvételekről. A felvételi vizsga időpontja tervezetten 2020. június vége - ez az időpont későbbre tolódhat! A pontos dátumról és beosztásról a jelentkezők emailen kapnak értesítést. A felvételi döntés közlése 2020. augusztus 31-ig megtörténik.