Rólunk

A Textil Tanszék oktatása komplex, összetett szakmai területet fog össze: a hallgatók egy időben ismerhetik meg a textiles kultúra több karakterét, egyszerre foglalkoznak az anyagtervezéssel, illetve formaalakítással. 

 

Intézetigazgató: Püspök Balázs

Tanszékvezető, szakvezető: Harmati Hedvig

Tanszéki menedzser: Asegu Zsófia

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2020
Kompetenciák

  • öltözék-, kiegészítő-, szövöttanyag-, kötöttanyag-, nyomottanyag-tervezés
  • textiles kultúra átfogó ismerete
  • tradicionális és kortárs irányok
  • vizuális kommunikáció készségek
  • nemzetközi kapcsolódás

Hírek

Szakleírás

A tanszék BA képzése egy alapozó évvel kezdődik, majd a hallgatók párhuzamosan két specializáción folytatják tanulmányaikat: öltözék-tervezés, kiegészítő-tervezés, szövöttanyag-tervezés, kötöttanyag-tervezés, illetve nyomottanyag-tervezés specializációkon. A hallgatók átfogó ismereteket kaphatnak az öltözék típusokról, a különböző kiegészítők világáról, illetve a textilek gazdag tervezési lehetőségeiről. Mindezt elmélyült műhelymunka teszi lehetővé. 

A tervezés elképzelhetetlen megfelelő vizuális kommunikációs készségek fejlesztése nélkül, ezért a szakmai képzés vizuális stúdiumokkal egészül ki. A területek komplex értelmezéséhez az elméleti képzés ad segítséget, a hallgatók képesek tervezői munkásságukat a jelenkor viszonyrendszerében értelmezni. Az oktatásban a tradicionális szakmai képzés adja meg az alapot a textiles kultúrához kötődő kortárs törekvések megismeréséhez, mindez kiegészül az új technikai lehetőségek használatával.

A hallgatók egy-egy szemesztert tölthetnek el különböző európai egyetemeken, valamint nemzetközileg is elismert oktatókat invitálunk meg kiemelt szakmai felületekre. A hallgatók a BA képzés végére komplex felkészítést kapnak: elmélyült szakmai tudásuk és kreatív problémamegoldó készségük alapot nyújt MA tanulmányaikhoz.

Tantárgyak

Divat és textil design alapok 1.

Az egyéni szakmai kompetenciákat felmérő tervezési feladatok megoldásán keresztül a specializáció...

Divat és textil design alapok 2.

A Divat- és Textil Design alapok 2 tantárgy célja, hogy megismertesse és megalapozza a divat és textil...

Divat és textil Kreáció

A Divat- és Textil kreáció tantárgy célja, hogy megismertesse és megalapozza a divat és textil...

Divat és textil Innováció

A Divat- és Textil innovació tantárgy célja , hogy kutassa a divat és textil különböző területeihez...

Divat és textil kollekció

A Divat- és Textil kollekció tantárgy, összefüggő és átfogó tárgycsoportok, minta, struktúra, öltözék...

Divat és textil identitás-branding

A Divat- és Textil identitás és branding tantárgy, a hallgató önálló egyéni hangjának megtalálását...

Oktatók

Balázs Viola, művésztanár
Benczik Judit, mérnöktanár
Benczúr Emese, mesteroktató
Bodnár Enikő, művésztanár
Bráda Judit, egyetemi adjunktus
Bényei Tünde DLA, egyetemi docens
Czalek Éva, szakoktató
Földi Endre, művésztanár
G. Szabó Zsuzsanna, művésztanár
Grőber Tibor, szakoktató
Hajdú Anett, művésztanár
Józsa Pál, mesteroktató
Kass Andrea, szakoktató
Kele Ildikó, egyetemi tanársegéd
Kenyeres András, mérnöktanár
Kormos Anna Zsófia, művésztanár
Mucha Zsolt, szakoktató
Nagy Adrien DLA, egyetemi adjunktus
Nagy Erzsébet, szakoktató
Olasz Andrásné, szakoktató
Pataki Márta, mérnöktanár
Révész Eszter DLA, egyetemi adjunktus
Szűcs Edit, egyetemi adjunktus
Tomcsányi Dóra, művésztanár
Varga Anikó, szakoktató
Újszászi Tünde, művésztanár