Ösztöndíjak

Doktori Iskola vezető:
Harmati Hedvig DLA

DLA programvezető:
Veres Bálint PhD

PhD programvezető:
Szentpéteri Márton PhD

doktori koordinátor:
Gáspár Júlia

doktori@mome.hu
+36 20 538 9888
skype: doctoralschoolmome1

ÚNKP – Új Nemzeti Kiválósági Pályázat

KOOPERATÍV DOKTORI PROGRAM - 2020-as meghirdetés

DAAD (Deutscher Akademischer Austausschdienst)

• 4 hetes nyári egyetemi ösztöndíjak, 12-24 hónapos kutatói ösztöndíjak
• Felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között megvalósuló tudományos együttműködés (német-magyar projektalapú kutatócsere program )

Campus Mundi

Pályázat kiírója: Tempus Közalapítvány

• RÉSZKÉPZÉS – minimum 3 hónapos időtartamra, a világ szinte bármelyik országába
• SZAKMAI GYAKORLAT – minimum 2, maximum 3 hónapos időtartamra, a világ bármelyik országába

Részképzés/szakmai gyakorlat: folyamatos beadás – elbírálás 1-2 hónap

• RÖVID TANULMÁNYÚT (2-30 nap)

Kik pályázhatnak?

• teljes félévre csak 3-4. évfolyamos hallgatók utazását támogatja a doktori iskola, szakmai gyakorlatra már az első év végén nyáron is lehet pályázni, a képzési időn kívül
• doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal és a kiutazás időpontjában egy lezárt félévvel rendelkező hallgató
• doktori képzésen abszolvált, a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya van
• A teljes képzési idő alatt 12 hónap használható fel.

ERASMUS+

Pályázat kiírója: MOME: január, pótpályázat: szeptember

1. Részképzés: európai partneregyetemek, fogadónyilatkozattal
2. Szakmai gyakorlat: EU országokban, fogadónyilatkozattal

Doktori iskolákra is vonatkozó egyetemközi megállapodás

EU-n belül

• Akademie der Bildenden Künste Wien
• Glasgow School of Art
• University of the Arts London College of Fashion
• Estonian Academyof Arts, Tallinn
• Folkwang Universitatder Künste, Essen
• Hochschule für Kunst und Design Halle, Halle
• Bergen National Academy of the Arts KHiB, Norvégia
• Universidad do Porto UP Faculdade de Arquitectura, Lisboa
• Marmara University, Istanbul
• Aachen University of Applied Sciences

EU-n kívül

• Montclair University New Jersey USA
• CityU University Hong Kong

Doktori hallgatóknak - rövid tanulmányút

• Azok a DI hallgatók pályázhatnak, akik a kiutazás félévében oktatnak a MOME-n
• 2-5 napos utak partneregyetemekre –a partneregyetem által meghirdetett workshopra, konferenciára
• Konkrét kutatáshoz kapcsolódó workshopon vagy nemzetközi konferencián való részvétel

FULBRIGHT ösztöndíj

CEEPUS

MAGYAR ÁLLAMI EÖTVÖS ÖSZTÖNDIJ

 

További információk:

Erasmus rövid tanulmányút

Nagy Gabriella (Global Iroda): international@mome.hu

Erasmus részképzés/szakmai gyakorlat

Erős-Tárczy Zsuzsa (Tanulmányi és Információs Iroda): eros.zsuzsanna@mome.hu

ÚNKP, KDP 

Gáspár Júlia: unkp@mome.hu és kooperativ@mome.hu