Rólunk

A négy diszciplináris lábon álló Designkultúra alapszak célja, hogy hallgatói kezébe olyan eszközöket adjon, amelyek segítségével képesek értelmezni, értékelni a design, a képzőművészet, illetve az építészet történeti és kortárs példáit, folyamatait.

 

Intézetigazgató, szakfelelős: Horányi Attila

Szakvezető: Haba Péter

Intézeti menedzser: Margitházi Orsolya

Oktatási titkár: Baló Réka

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • történeti és elméleti tudás a design, képzőművészet és építészet területén
  • mű/tárgyak létrehozásának technikájában és technológiájában elemi szintű jártasság
  • analitikus és kritikai gondolkodás
  • hatékony kommunikáció írásban, szóban és vizuális eszközökkel
  • designra, művészetekre, illetve azok közvetítésére vonatkozó szerzői jogok ismerete
  • tájékozottság a kulturális intézményrendszer működésében
  • tudatosan gondolkodás a design, a képzőművészet és az építészet társadalmi vonatkozásairól

Hírek

Szakleírás

A Designkultúra szak hallgatóit a design, a képzőművészet és az építészet történetének és jelen folyamatainak sok szempontú, mélyebb megértésére és közvetítésére készíti fel. Hallgatóink a történeti, az elméleti (filozófia, esztétika, kommunikációelmélet) és a társadalomtudományi (szociológia, kulturális antropológia) diszciplínák mellett gyakorlati kurzusokon is részt vesznek (tekhné), hogy így átfogóbb képet kaphassanak a tervezésről és a tervezői problémamegoldásról. Végzett diákjaink különféle mesterszakokon tanulnak tovább, illetve kulturális intézmények, ügynökségek asszisztenseiként kezdenek dolgozni.

Tantervi háló

Tantárgyak

Tudományos írás

A kurzus során a hallgatók egyfelől megismerkednek a klasszikus (kétértékű) logika alapjaival; ennek...

Tekhné (média)

A kurzus során a hallgatók a fényképezésen keresztül a vizuális kommunikáció médiumainak működésébe nyernek...

Tekhné (építészet)

Művészettörténet 1.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar művészettörténet legfontosabb...

Művészettörténet 2.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar...

Designtörténet 1.

Mutasd mind

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Haba Péter PhD, BA szakvezető
Horányi Attila PhD, intézetigazgató
Menedzsment
Margitházi Orsolya, szakmenedzser
Oktatók
Antalóczy Tímea PhD, egyetemi docens
Babarczy Eszter PhD, egyetemi adjunktus
Ferkai András DSc, egyetemi tanár
Földi Eszter PhD, egyetemi adjunktus
Gyenge Zsolt PhD, egyetemi docens
Haba Péter PhD, BA szakvezető
Horányi Attila PhD, intézetigazgató
Kapitány Ágnes, emeritus/emerita
Kapitány Gábor, egyetemi magántanár
Kissné Budai Rita, egyetemi adjunktus
Szentpéteri Márton, szakfelelős
Vörös Miklós, egyetemi adjunktus
Zwickl András PhD, MA szakvezető