Rólunk

A négy diszciplináris lábon álló Designkultúra alapszak célja, hogy hallgatói kezébe olyan eszközöket adjon, amelyek segítségével képesek értelmezni, értékelni a design, a képzőművészet, illetve az építészet történeti és kortárs példáit, folyamatait.

 

Intézetigazgató: Illés Anikó

Szakvezető: Haba Péter

Oktatási titkár: Baló Réka

Intézeti menedzser: Margitházi Orsolya

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2020
Kompetenciák

  • történeti és elméleti tudás a design, képzőművészet és építészet területén
  • mű/tárgyak létrehozásának technikájában és technológiájában elemi szintű jártasság
  • analitikus és kritikai gondolkodás
  • hatékony kommunikáció írásban, szóban és vizuális eszközökkel
  • designra, művészetekre, illetve azok közvetítésére vonatkozó szerzői jogok ismerete
  • tájékozottság a kulturális intézményrendszer működésében
  • tudatosan gondolkodás a design, a képzőművészet és az építészet társadalmi vonatkozásairól

Hírek

Szakleírás

A Designkultúra szak hallgatóit a design, a képzőművészet és az építészet történetének és jelen folyamatainak sok szempontú, mélyebb megértésére és közvetítésére készíti fel. Hallgatóink a történeti, az elméleti (filozófia, esztétika, kommunikációelmélet) és a társadalomtudományi (szociológia, kulturális antropológia) diszciplínák mellett gyakorlati kurzusokon is részt vesznek (tekhné), hogy így átfogóbb képet kaphassanak a tervezésről és a tervezői problémamegoldásról. Végzett diákjaink különféle mesterszakokon tanulnak tovább, illetve kulturális intézmények, ügynökségek asszisztenseiként kezdenek dolgozni.

Tantárgyak

Tudományos írás

A kurzus során a hallgatók egyfelől megismerkednek a klasszikus (kétértékű) logika alapjaival; ennek...

Tekhné (média)

A kurzus során a hallgatók a fényképezésen keresztül a vizuális kommunikáció médiumainak működésébe nyernek...

Tekhné (építészet)

Művészettörténet 1.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar művészettörténet legfontosabb...

Művészettörténet 2.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar...

Designtörténet 1.

Mutasd mind