Rólunk

A négy diszciplináris lábon álló Designkultúra alapszak célja, hogy hallgatói kezébe olyan eszközöket adjon, amelyek segítségével képesek értelmezni, értékelni a design, a képzőművészet, illetve az építészet történeti és kortárs példáit, folyamatait.

 

Intézetigazgató, szakfelelős: Horányi Attila PhD

Szakvezető: Földi Eszter PhD

Szakmenedzser: Wunderlich Julia

Intézeti Tanács vezető: Margitházi Orsolya

Oktatási Menedzser: Baló Réka

Képzés hossza 6 félév
Következő indul 2021
Kompetenciák

  • történeti és elméleti tudás a design, képzőművészet és építészet területén
  • mű/tárgyak létrehozásának technikájában és technológiájában elemi szintű jártasság
  • analitikus és kritikai gondolkodás
  • hatékony kommunikáció írásban, szóban és vizuális eszközökkel
  • designra, művészetekre, illetve azok közvetítésére vonatkozó szerzői jogok ismerete
  • tájékozottság a kulturális intézményrendszer működésében
  • tudatosan gondolkodás a design, a képzőművészet és az építészet társadalmi vonatkozásairól

Szakleírás

A Designkultúra szak hallgatóit a design, a képzőművészet és az építészet történetének és jelen folyamatainak sok szempontú, mélyebb megértésére és közvetítésére készíti fel. Hallgatóink a történeti, az elméleti (filozófia, esztétika, kommunikációelmélet) és a társadalomtudományi (szociológia, kulturális antropológia) diszciplínák mellett gyakorlati kurzusokon is részt vesznek (tekhné), hogy így átfogóbb képet kaphassanak a tervezésről és a tervezői problémamegoldásról. Végzett diákjaink különféle mesterszakokon tanulnak tovább, illetve kulturális intézmények, ügynökségek asszisztenseiként kezdenek dolgozni.

Tantárgyak

Tudományos írás

A kurzus során a hallgatók egyfelől megismerkednek a klasszikus (kétértékű) logika alapjaival; ennek...

Tekhné (média)

A kurzus során a hallgatók a fényképezésen keresztül a vizuális kommunikáció médiumainak működésébe nyernek...

Tekhné (építészet)

Művészettörténet 1.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar művészettörténet legfontosabb...

Művészettörténet 2.

A Művészettörténet tantárgy célja, hogy a hallgató ismerje meg az egyetemes és magyar...

Designtörténet 1.

Mutasd mind

Munkatársak

Szakvezetők és szakfelelősök
Földi Eszter PhD, Designkultúra BA szakvezető, egyetemi adjunktus
Horányi Attila PhD, Elméleti Intézet intézetigazgató, Designkultúra BA szakfelelős, egyetemi docens
Menedzsment
Baló Réka, oktatási menedzser
Margitházi Orsolya, Intézeti Tanács vezető
Wunderlich Julia, Szakmenedzser
Oktatók
Antalóczy Tímea PhD, egyetemi docens
Babarczy Eszter PhD, egyetemi docens
Ferkai András DSc, egyetemi tanár
Földi Eszter PhD, Designkultúra BA szakvezető, egyetemi adjunktus
Gyenge Zsolt PhD, egyetemi docens
Haba Péter PhD, egyetemi docens
Horányi Attila PhD, Elméleti Intézet intézetigazgató, Designkultúra BA szakfelelős, egyetemi docens
Kapitány Ágnes, egyetemi tanár, professor emerita
Kapitány Gábor, egyetemi magántanár
Kissné Budai Rita, egyetemi adjunktus
Schneider Ákos, egyetemi tanársegéd
Szentpéteri Márton PhD habil., Designelmélet MA szakfelelős, egyetemi tanár, PhD program vezető
Zwickl András PhD habil., Designelmélet MA szakvezető, habilitált egyetemi docens
Óraadók
Fiáth Henrietta, Egyetemi tanársegéd, doktorjelölt
Gorka-Focht Máté, doktorandusz
Gulyás Dorottya, művészettörténész, muzeológus
Hartmann Gergely, építészmérnök, építészet-történész, doktorandusz
K. Horváth Zsolt, egyetemi docens, PhD.
Kuti Klára PhD, etnográfus
Lisztes Edina, Fotográfus
Novák Piroska, főmuzeológus, doktoranda
Sidó Anna, művészettörténész, múzeumi kurátor

Hírek